Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

ZCh Police miały 16,03 mln zł zysku netto, 22,41 mln zł EBIT w II kw. 2020 r.

0
Podziel się:

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" odnotowały 16,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 5,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 6,78 mln zł wobec4,38 mln zł zysku rok wcześniej.

ZCh Police miały 16,03 mln zł zysku netto, 22,41 mln zł EBIT w II kw. 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 22,41 mln zł wobec 4,45 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 566,96 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 576,19 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 29,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 55,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 215,18 mln zł w porównaniu z 1 302,85 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki finansowe grupy kapitałowej w okresie objętym raportem pozostawały w silnej korelacji z otoczeniem rynkowym jednostki dominującej. W I półroczu 2020 roku emitent osiągnął skonsolidowany wynik EBITDA na poziomie 99 135 tys. zł. oraz zysk netto [ogółem] w wysokości 29 350 tys. zł. Poziom uzyskanych przychodów ze sprzedaży uległ zmniejszeniu w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 6,7%, przy jednoczesnym niższym poziomie kosztu własnego sprzedaży (5,3%), co skutkowało wypracowaniem zysku brutto ze sprzedaży na poziomie 167 716 tys. zł. Kluczowym czynnikiem, który wpłynął na niższy poziom wyników w I półroczu 2020 roku niż za 6 miesięcy 2019 roku był spadek cen sprzedaży produktów, przede wszystkim nawozów wieloskładnikowych, amoniaku i mocznika, który częściowo został zbilansowany znaczącym spadkiem cen zakupu gazu ziemnego (głównego surowca do produkcji wyrobów azotowych)" - czytamy w raporcie.

W I półroczu 2020 roku w segmencie Nawozy emitent uzyskał wynik EBIT na poziomie 13 831 tys. zł. Przychody ze sprzedaży segmentu wyniosły 1 004 071 tys. zł i były niższe o ponad 6% od uzyskanych w I półroczu 2019 roku. Ponad 67% wartości przychodów ze sprzedaży ogółem segmentu Nawozy wygenerowała grupa nawozów wieloskładnikowych. Sprzedaż nawozów i amoniaku na rynku krajowym w okresie objętym raportem stanowiła średnio 65% sprzedaży produktów tego segmentu.

Segment Pigmenty wypracował wynik EBIT na poziomie 21 418 tys. zł, który był wyższy od uzyskanego w analogicznym okresie roku poprzedniego, pomimo uzyskanych niższych przychodów ze sprzedaży. Wpływ na uzyskanie niższych przychodów ze sprzedaży segmentu w porównaniu z I półroczem 2019 roku miał niższy zrealizowany wolumen sprzedaży (o 11,5%) jak również niewielki spadek średnich cen sprzedaży bieli tytanowej (-1,7%). W okresie objętym raportem przychody ze sprzedaży w segmencie Pigmenty wyniosły 183 338 tys. zł i stanowiły 15% przychodów ze sprzedaży grupy. Około 63% przychodów ze sprzedaży bieli tytanowej zostało wygenerowanych ze sprzedaży na rynkach zagranicznych.

W trakcie 2018 roku doszło do przekroczenia progu 10% udziału aktywów spółki zależnej Grupa Azoty Polyolefins S.A. w łącznych aktywach wszystkich segmentów grupy kapitałowej. Tym samym spełniona została przesłanka do wyodrębnienia osobnego segmentu sprawozdawczego. W związku z trwającym etapem realizacji inwestycji Polimery Police, segment Polimery nie prowadzi jeszcze swojej docelowej działalności operacyjnej, uzyskuje symboliczne przychody, ponosi natomiast koszty bieżącej działalności.

Przychody zakwalifikowane do kategorii Pozostałe stanowią około 2% przychodów. Na pozostałej działalności grupa kapitałowa uzyskała dodatni wynik w wysokości 5 702 tys. zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" w I poł. 2020 r. wyniósł 35,75 mln zł wobec 65,6 mln zł zysku rok wcześniej.

ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,43 mld zł w 2019 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)