Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

ZCh Police miały 16,03 mln zł zysku netto, 22,41 mln zł EBIT w II kw. 2020 r.

0
Podziel się:

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" odnotowały 16,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 5,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 6,78 mln zł wobec4,38 mln zł zysku rok wcześniej.

ZCh Police miały 16,03 mln zł zysku netto, 22,41 mln zł EBIT w II kw. 2020 r.
bESjAjCd

Zysk operacyjny wyniósł 22,41 mln zł wobec 4,45 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 566,96 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 576,19 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 29,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 55,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 215,18 mln zł w porównaniu z 1 302,85 mln zł rok wcześniej.

bESjAjCf

"Wyniki finansowe grupy kapitałowej w okresie objętym raportem pozostawały w silnej korelacji z otoczeniem rynkowym jednostki dominującej. W I półroczu 2020 roku emitent osiągnął skonsolidowany wynik EBITDA na poziomie 99 135 tys. zł. oraz zysk netto [ogółem] w wysokości 29 350 tys. zł. Poziom uzyskanych przychodów ze sprzedaży uległ zmniejszeniu w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 6,7%, przy jednoczesnym niższym poziomie kosztu własnego sprzedaży (5,3%), co skutkowało wypracowaniem zysku brutto ze sprzedaży na poziomie 167 716 tys. zł. Kluczowym czynnikiem, który wpłynął na niższy poziom wyników w I półroczu 2020 roku niż za 6 miesięcy 2019 roku był spadek cen sprzedaży produktów, przede wszystkim nawozów wieloskładnikowych, amoniaku i mocznika, który częściowo został zbilansowany znaczącym spadkiem cen zakupu gazu ziemnego (głównego surowca do produkcji wyrobów azotowych)" - czytamy w raporcie.

W I półroczu 2020 roku w segmencie Nawozy emitent uzyskał wynik EBIT na poziomie 13 831 tys. zł. Przychody ze sprzedaży segmentu wyniosły 1 004 071 tys. zł i były niższe o ponad 6% od uzyskanych w I półroczu 2019 roku. Ponad 67% wartości przychodów ze sprzedaży ogółem segmentu Nawozy wygenerowała grupa nawozów wieloskładnikowych. Sprzedaż nawozów i amoniaku na rynku krajowym w okresie objętym raportem stanowiła średnio 65% sprzedaży produktów tego segmentu.

Segment Pigmenty wypracował wynik EBIT na poziomie 21 418 tys. zł, który był wyższy od uzyskanego w analogicznym okresie roku poprzedniego, pomimo uzyskanych niższych przychodów ze sprzedaży. Wpływ na uzyskanie niższych przychodów ze sprzedaży segmentu w porównaniu z I półroczem 2019 roku miał niższy zrealizowany wolumen sprzedaży (o 11,5%) jak również niewielki spadek średnich cen sprzedaży bieli tytanowej (-1,7%). W okresie objętym raportem przychody ze sprzedaży w segmencie Pigmenty wyniosły 183 338 tys. zł i stanowiły 15% przychodów ze sprzedaży grupy. Około 63% przychodów ze sprzedaży bieli tytanowej zostało wygenerowanych ze sprzedaży na rynkach zagranicznych.

W trakcie 2018 roku doszło do przekroczenia progu 10% udziału aktywów spółki zależnej Grupa Azoty Polyolefins S.A. w łącznych aktywach wszystkich segmentów grupy kapitałowej. Tym samym spełniona została przesłanka do wyodrębnienia osobnego segmentu sprawozdawczego. W związku z trwającym etapem realizacji inwestycji Polimery Police, segment Polimery nie prowadzi jeszcze swojej docelowej działalności operacyjnej, uzyskuje symboliczne przychody, ponosi natomiast koszty bieżącej działalności.

bESjAjCl

Przychody zakwalifikowane do kategorii Pozostałe stanowią około 2% przychodów. Na pozostałej działalności grupa kapitałowa uzyskała dodatni wynik w wysokości 5 702 tys. zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" w I poł. 2020 r. wyniósł 35,75 mln zł wobec 65,6 mln zł zysku rok wcześniej.

ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,43 mld zł w 2019 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

bESjAjCG
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)