Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Szymon Machniewski
|
aktualizacja

Podatek od nieruchomości – kto musi go zapłacić?

40
Podziel się:

Właściciele nieruchomości, nie tylko budowlanych, ale i gruntowych, ponoszą koszty związane ze swoją własnością. Zalicza się do nich między innymi podatek od nieruchomości. Sprawdź, kto i kiedy oraz w jakiej wysokości musi go płacić.

Podatek od nieruchomości – kto musi go zapłacić?
Podatek od nieruchomości płacimy w przypadku nieruchomości budowlanych, jak i gruntowych. (unsplash.com)

Podatek od nieruchomości – co to takiego?

Chcesz wiedzieć, czym jest podatek od nieruchomości? To jedna z danin zaliczana do opłat lokalnych. Płaci się go w związku z posiadaniem gruntów, budynków czy budowli. 

Kto musi zapłacić podatek od nieruchomości?

Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości nakładany jest na:

 • właścicieli,
 • użytkowników wieczystych,
 • samoistnych posiadaczy nieruchomości w postaci gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

W niektórych przypadkach podatkiem tym obciążeni są posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Kiedy należy zapłacić podatek od nieruchomości?

Obowiązek podatkowy powstaje w przypadku daniny od nieruchomości z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące władanie nieruchomością lub jej składnikami. Wynikać ono może z:

 • prawa własności,
 • prawa samoistnego posiadania,
 • wieczystego użytkowania,
 • posiadania zależnego.

W przypadku gdy podatek od nieruchomości i związany z nim obowiązek ma związek z istnieniem budowli lub budynku lub ich części, to powstaje on z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. 

W związku z podatkiem od nieruchomości podatnicy są zobowiązani do dokonania pewnych działań formalnych. Konieczne będzie złożenie deklaracji na druku IN-1, który stanowi informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 

Ile wynosi podatek od nieruchomości?

Wiesz już, kiedy i od czego płaci się podatek od nieruchomości. Jak obliczyć daninę należną fiskusowi? Stawkę podatku od nieruchomości należy pomnożyć przez powierzchnię budynku, mieszkania lub gruntu. 

Maksymalną stawkę podatku od nieruchomości co roku określa Minister Finansów w swoim obwieszczeniu, na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Gminy ustalają same, ile na danym terenie wyniesie taka danina, dlatego może być ona nawet niższa od wskazanej przez Ministra stawki. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 podatek od nieruchomości nie może przekraczać:

Podatek od gruntów:

 • 1,03 zł za mkw w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków;
 • 5,17 zł za 1 ha powierzchni w przypadku gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych;
 • 0,54 zł za mkw w przypadku gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego;
 • 3,40 zł za mkw w przypadku gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Podatek od budynków lub ich części:

 • 0,89 zł za mkw powierzchni użytkowej w przypadku budynków mieszkalnych;
 • 25,74 zł za mkw powierzchni użytkowej w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • 12,04 zł za mkw powierzchni użytkowej w przypadku budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym;
 • 5,25 zł za mkw powierzchni użytkowej w przypadku budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń;
 • 8,68 zł za mkw powierzchni użytkowej w przypadku budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Ile wynosi podatek od nieruchomości np. w przypadku domu jednorodzinnego? Maksymalna stawka daniny wyniesie 0,89 zł za mkw, a grunt pod domem może być opodatkowany stawką 0,54 zł za mkw. Jeśli więc masz dom o powierzchni 120 mkw na działce o powierzchni 1 tys. mkw, to zapłacisz w 2022 roku podatek w wysokości 106,80 zł za dom oraz 540 zł za grunt, w sumie 646,80 zł. 

Kto nie musi płacić podatku od nieruchomości?

Podatku od nieruchomości nie płacą:

 • rolnicy, jako że są oni obciążeni podatkiem rolnym;
 • użytkownicy działek w obrębie ROD – Rodzinnych Ogródków Działkowych, o ile powierzchnia zabudowy altany/domku na takiej działce nie przekracza 35 mkw;
 • posiadacze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – wówczas podatek od nieruchomości płaci spółdzielnia;
 • posiadacze budynków gospodarczych lub ich części, jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej i wykorzystują nieruchomość do działalności leśnej lub rybackiej, działalności rolniczej czy przeznaczają je na specjalną produkcję rolną;
 • posiadacze gruntów i budynków wpisanych do rejestru zabytków, jeśli utrzymują je i przeprowadzają niezbędną konserwację;
 • posiadacze nieużytków, użytków ekologicznych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych;
 • posiadacze działek przyzagrodowych, jeśli należą do rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spełniają warunek osiągnięcia wieku emerytalnego, posiadania orzeczenia o niepełnosprawności (I lub II grupa), orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym bądź do samodzielnej egzystencji. 

Karta dużej rodziny a podatek od nieruchomości?

W kwestii podatku od nieruchomości nie przewidziano zwolnienia podatkowego dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, a podatek od nieruchomości musi zostać zapłacony i w tym przypadku. 

Kiedy płacić podatek rolny, a kiedy od nieruchomości?

Zasadniczo posiadacze gruntów lub budynków płacą podatek co roku. Sprawdź, kiedy do zapłaty będzie podatek rolny, a kiedy od nieruchomości. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek od nieruchomości płacą właściciele gruntów i budynków mieszkalnych lub wykorzystywanych na cele prowadzenia działalności. 

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(40)
Joe
3 tyg. temu
Rozumiem podatki drogowe ,fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej i inne ale nie rozumiem podatku od prywatnej działki gdzie mieszkam w domu ,za co ten podatek za to że ja mam i to jest moje ?.Czy gmina w ramach tego podatku przeprowadza u mnie bezpłatne naprawy i renowacje?Ingeruje w rozwój mojej własności ,Typowy i bezpodstawny haracz
Tomi
12 miesięcy temu
Sorry nie za co tylko co my mamy w zamian
Tomi
12 miesięcy temu
Szukam po całym internecie i niestety nie znalazłem za co płacę podatek od gruntów i nieruchomości,to jest po prostu haracz legalny.Nic w zamian nie otrzymuje po za potwierdzeniem wpłaty
Ukkis
2 lata temu
Pytanie, wiemy za co, ale nadal nie wiem dlaczego mam ten podatek płacić, czy gmina mi oferuje cos w zamian?? Bo jak na razie to raczej nic, droga polna, brak kanalizy, gazu , już nie mowie o komunikacji, bo do autobusu ponad 2 km
kylo
2 lata temu
Pełen luzik. Za kilka dni wszystko ucichnie (jak zawsze) i z wypiekami na twarzach będziecie czekali na kolejny wałek (nawet już ich nie zliczycie) tych kukiełek na sznurkach zwanych dla zmyłki politykami.
...
Następna strona