Money.plGospodarka Politycy Jan Krzysztof Bielecki

Jan Krzysztof Bielecki

Data i miejsce
urodzenia:
1951-05-03, Bydgoszcz
Wykształcenie: wyższe

Jan Krzysztof Bielecki

Polityk, ekonomista, były premier.
Ukończył Wydział Ekonomiki Transportu Wodnego Uniwersytetu Gdańskiego.
W latach 1973-1980 był asystentem w Instytucie Ekonomiki Transportu Wodnego na tej uczelni. Równocześnie kierownik pracowni w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych Ministerstwa Przemysłu Maszynowego i Hutnictwa.
Od końca 1980 r. ekspert ekonomiczny NSZZ "Solidarność".
W stanie wojennym działacz podziemnych struktur związku.
Od 1985 prezes sopockiej Spółki Konsultingowej "Doradca".
W 1989 r. był jednym z założycieli Gdańskiego Towarzystwa Społeczno-Gospodarczego Kongres Liberałów.
Od lutego 1990 był w składzie Prezydium Kongresu Liberalno-Demokratycznego.
Od kwietnia 1994 członek Unii Wolności - po połączeniu się UD i KLD.
Poseł na Sejm w latach 1989-1993.
W grudniu 1990 zostaje powołany na urząd premiera. Po wyborach w październiku 1991 r. składa dymisję, która zostaje przyjęta przez Sejm w grudniu 1991 r.
W rządzie Hanny Suchockiej był ministrem ds. integracji europejskiej i pomocy zagranicznej.
Od grudnia 1993 r. jest przedstawicielem Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.
W styczniu 2001 przeszedł do Platformy Obywatelskiej.
Od 1 października 2003 jest prezesem Banku Pekao SA.

Jan Krzysztof Bielecki - staż parlamentarny:

  • Poseł X kadencji
  • Poseł I kadencji

Jan Krzysztof Bielecki - pełnione funkcje:

  • Premier
    Okres pełnienia funkcji: od 1991-01-12 do >1991-12-05