Money.plGospodarka Politycy Mirosław Granat

Mirosław Granat

Data i miejsce
urodzenia:
1956-04-24, Lubartów
Wykształcenie: wyższe

Mirosław Granat

- Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1980) gdzie został asystentem w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1985, habilitował się zaś w 1995.

- Od 1993 prowadzi zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Wykładowca KUL-u w latach 1995-2001. Od 2003 związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na którym jest kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego.

- W 2004 uzyskał tytuł profesora nauk prawnych.
- W latach 1993-1996 był ekspertem w Kancelarii Senatu. Był też radcą orzecznictwa w Trybunale Konstytucyjnym (1996-1999) i głównym specjalistą ds. legislacji w Kancelarii Sejmu RP (1999-2006). Od 5 lutego do 30 kwietnia 2007 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.
- Do czasu wyboru na sędziego TK był ekspertem i członkiem rady programowej Instytutu Sobieskiego. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Jest także członkiem m.in. Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Francuskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Od 2006 redaktor naczelny "Przeglądu Sejmowego".

-Kandydaturę Mirosława Granata poparły kluby Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Samoobrony, Ligi Polskich Rodzin i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dnia 8 maja 2007 roku złożył ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Mirosław Granat - pełnione funkcje:

  • Trybunał Konstytucyjny - Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
    Okres pełnienia funkcji: od 2007-04-27