Marcin Korolec

Data i miejsce
urodzenia:
1968-12-24, Warszawa

Marcin Korolec

- Ukończył studia w Ecole Nationale d’Administration w Paryżu (1996 r.), a także Uniwersytet Warszawski, najpierw na Wydziale Historii, a następnie Prawa i Administracji.
- W latach 1993-1998 pracował jako prawnik w kancelariach prawniczych. Od stycznia do kwietnia 1995 r. był prawnikiem w Departamencie Prawno-Traktatowym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
- Od marca 1998 r. do lipca 1999 r. pełnił funkcję asystenta Pełnomocnika Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w UE, Jana Kułakowskiego.
- Od 1999 r. do 2001 r. jako Doradca Jana Kułakowskiego, Pełnomocnika Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w UE, odpowiadał za takie obszary negocjacji jak: swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, rolnictwo, polityka konkurencji, polityka ochrony konsumentów.
- W latach 2001–2004 był Radcą Ministra w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w gabinecie minister Danuty Hübner.
- Od października 2004 r. do listopada 2005 r. był wspólnikiem Euroidea i prowadził działalność doradczą w zakresie funduszy unijnych.
- od 2005 do 2011 podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki
- Od 2010 członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od kwietnia 2011 reprezentuje Polskę w Radzie Międzynarodowej Agencji ds. Energii Odnawialnej (IRENA). Od 2011 członek Rady Doradczej UE ds. Gazu Unia Europejska-Rosja.
- 18 listopada 2011 prezydent Bronisław Komorowski powołał go na urząd ministra środowiska w drugim rządzie Donalda Tuska
- 20 listopada 2013 premier ogłosił zmiany w rządzie. Korolca na stanowisku zastąpił Maciej Grabowski.