Money.plGospodarka Politycy Elżbieta Małgorzata Kruk

Elżbieta Małgorzata Kruk

Data i miejsce
urodzenia:
1959-11-19, Lublin
Stan cywilny: wolny
Wykształcenie: wyższe
Zawód: historyk

Elżbieta Małgorzata Kruk

- poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
- w 1984 ukończyła studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1994 ukończyła studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej na Uniwersytecie Warszawskim, zaś w 1996 studia podyplomowe w University of Wisconsin.
- pracowała kolejno jako: nauczycielka historii w szkole podstawowej, przewodnik wycieczek w Muzeum Historii Lublina oraz jako wychowawca w żeńskim zakładzie poprawczym. W 1989 podjęła pracę w Biurze Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność". Po objęciu funkcji Prezydenta RP przez Lecha Wałęsę została zatrudniona w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, którym kierował wówczas Lech Kaczyński. Od tego czasu jest jednym z najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników Lecha Kaczyńskiego. W BBN była jego asystentką i dyrektorem biura. W 1992, po powołaniu Kaczyńskiego na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli, została zatrudniona w NIK jako asystenta prezesa. Po odejściu Kaczyńskiego z NIK w 1995 została przesunięta do pracy w lubelskiej delegaturze Izby.
- w latach 2000-2001 współpracowała z Lechem Kaczyńskim pełniącym wówczas funkcję ministra sprawiedliwości na stanowisku szefa jego gabinetu politycznego. W wyborach parlamentarnych w 2001 została wybrana do Sejmu V kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym Lublin. Ponownie wybrana posłem na Sejm w wyborach w 2005.
- 31 stycznia 2006 została powołana przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a 6 lutego na stanowisko przewodniczącej tejże Rady. Zrzekła się mandatu poselskiego. 23 marca 2006 Trybunał Konstytucyjny orzekając w sprawie zgodności z Konstytucją RP tzw. "ustawy medialnej" uznał, że przepis tej ustawy przewidujący powoływanie przewodniczącego KRRiT przez Prezydenta jest niezgodny z Konstytucją. 30 marca 2006 opublikowano wyrok Trybunału w Dzienniku Ustaw, zatem Elżbieta Kruk przestała pełnić funkcję przewodniczącej KRRiT. 17 maja 2006 KRRiT na podstawie znowelizowanej ustawy medialnej wybrała Elżbietę Kruk na przewodniczącą Rady.
- na studiach działała w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Od 2001 związana z Prawem i Sprawiedliwością, była przewodniczącą lubelskich struktur PiS.

Elżbieta Małgorzata Kruk - staż parlamentarny:

 • Poseł IV kadencji
 • Poseł V kadencji
  • Data wybrania: 2005-09-25
   Data wygaśnięcia mandatu: 2006-01-31
   Lista wyborcza: Prawo i Sprawiedliwość
   Okręg wyborczy: 6 Lublin
   Liczba głosów: 28535
 • Poseł VI kadencji
  • Data wybrania: 2007-10-21
   Data wygaśnięcia mandatu: 2011-11-07
   Lista wyborcza: Prawo i Sprawiedliwość
   Okręg wyborczy: 6 Lublin
   Liczba głosów: 53474
 • Poseł VII kadencji
  • Data wybrania: 2011-10-09
   Lista wyborcza: Prawo i Sprawiedliwość
   Okręg wyborczy: 6 Lublin
   Liczba głosów: 30048