Money.plGospodarka Politycy Ryszard Legutko

Ryszard Legutko

Data i miejsce
urodzenia:
1949-12-24, Kraków
Stan cywilny: Żonaty, ma dwoje dzieci
Wykształcenie: Wyższe

Ryszard Legutko

- w 1973 r. ukończył filologię angielską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 1976 r. filozofię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym tejże uczelni.
- w 1991 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego filozofii społecznej, w 1998 r. - tytuł profesora w dziedzinach filozofii starożytnej i filozofii politycznej, a w 2003 r. - profesora zwyczajnego.
- nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 2003 r. - Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera.
- działacz opozycji demokratycznej. W latach 80. redagował m.in. "Arkę", jedno z najważniejszych, niezależnych pism wydawanych w Polsce. W 1992 r. współtworzył, a następnie został prezesem Ośrodka Myśli Politycznej - niezależnej organizacji pozarządowej, zajmującej się badaniem ustrojów, stosunków międzynarodowych oraz klasycznej filozofii politycznej.
- jest autorem kilkunastu książek wydanych w kilku językach, tłumaczem i komentatorem dzieł Platona, publicystą i eseistą. Wykładał jako visiting professor na europejskich i amerykańskich uniwersytetach.
- w 1999 r. przewodniczył konferencji "Narody i historia" z udziałem premierów Polski i Ukrainy, a w 2000 r. - konferencji "Solidarność narodów" z udziałem premierów Polski, Niemiec, Czech, Węgier i Słowacji.
- bezpartyjny

Ryszard Legutko - staż parlamentarny:

  • Senator VI kadencji
    • Lista wyborcza: Prawo i Sprawiedliwość
      Okręg wyborczy: 12 Kraków