Money.plGospodarka Politycy Stefan Niesiołowski

Stefan Niesiołowski

Data i miejsce
urodzenia:
1944-02-04, Kałęczewo
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe

Stefan Niesiołowski

- nauczyciel akademicki w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego
- w 1966 roku ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie w 1979 roku uzyskał stopień doktora, w 1990 roku - doktora habilitowanego, a w 1995 roku - profesora
- w latach 1965-1970 działał w podziemnej antykomunistycznej organizacji "Ruch", za co został aresztowany w 1970 roku i rok później skazany na 7 lat więzienia
- 1974 roku zwolniony na mocy amnestii
- w latach 1977-1980 był członkiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela
- współzałożyciel, a od 1980 roku - członek Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej
- w 1981 roku został internowany i po 11 miesiącach zwolniony po 11 miesiącach
- w latach 80. aktywnie uczestniczył w działaniach podziemnej Solidarności
- w 1989 roku był współzałożycielem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, w którym pełnił funkcje kierownicze
- w swoim dorobku ma około 50 prac naukowych przede wszystkim na temat biologii owadów wodnych
- 6 listopada 2007 roku został wybrany wicemarszałkiem Sejmu

Stefan Niesiołowski - staż parlamentarny:

 • Poseł X kadencji
 • Poseł I kadencji
 • Poseł III kadencji
 • Poseł VI kadencji
  • Data wybrania: 2007-10-21
   Lista wyborcza: Platforma Obywatelska
   Liczba głosów: 69385
 • Poseł VII kadencji
  • Data wybrania: 2011-10-09
   Lista wyborcza: Platforma Obywatelska
   Okręg wyborczy: 8 Zielona Góra
   Liczba głosów: 36993
 • Senator VI kadencji
  • Lista wyborcza: Platforma Obywatelska
   Okręg wyborczy: 9 Łódź