Money.plGospodarka Politycy Andrzej Smirnow

Andrzej Smirnow

Data i miejsce
urodzenia:
1938-09-09, Warszawa
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Zawód: nauczyciel akademicki

Andrzej Smirnow

- Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Katedrze Napędów Elektrycznych, a następnie w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej.
- W 1974 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych.
- W 1980 roku współtworzył Solidarność i przez wiele lat uczestniczył w jej działalności.
- Poseł na Sejm RP I, III i V kadencji.
- Od 1980 roku, przez 11 lat, był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ na Politechnice Warszawskiej. Organizował i był wiceprzewodniczącym Krajowej Sekcji Nauki NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Uczestniczył w pracach programowych zjazdów regionalnych i krajowych Związku.
- Brał udział w pracach Społecznej Komisji Konstytucyjnej, przygotowującej Obywatelski Projekt Konstytucji RP. W kilku kadencjach był członkiem Komisji Krajowej, członkiem i wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Mazowsze, wiceprzewodniczącym Krajowego Zjazdu Delegatów i przewodniczącym Walnego Zebrania Delegatów Regionu Mazowsze NSZZ SOLIDARNOŚĆ.
- Był radnym Sejmiku mazowieckiego I kadencji-, przewodniczącym Klubu Radnych AWS a następnie Klubu Radnych Prawicy. Pracował w Komisjach: Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kultury oraz Zdrowia.
- Do Platformy Obywatelskiej wstąpił w 2002 roku. Jest członkiem Rady Powiatowej, Rady Regionalnej i Rady Krajowej oraz wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Mazowieckiego.

Andrzej Smirnow - staż parlamentarny:

 • Poseł I kadencji
 • Poseł III kadencji
 • Poseł V kadencji
  • Data wybrania: 2005-09-25
   Lista wyborcza: Platforma Obywatelska
   Okręg wyborczy: 20 Warszawa
   Liczba głosów: 10263
 • Poseł VI kadencji
  • Data wybrania: 2007-10-21
   Lista wyborcza: Platforma Obywatelska
   Okręg wyborczy: 20 Warszawa
   Liczba głosów: 10546