Money.plGospodarka Politycy Władysław Stasiak

Władysław Stasiak

Data i miejsce
urodzenia:
1966-03-15, Wrocław
Wykształcenie: Wyższe

Władysław Stasiak

- Działacz państwowy i samorządowy.
- Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.
- W latach 1993-2002 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli. Od listopada 2002 r. zastępca prezydenta m.st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego odpowiedzialny m.in. za sprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego.
- Od 2 listopada 2005 r. do 31 maja 2006 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialny za nadzór nad Policją, Strażą Graniczną i Biurem Ochrony Rządu.
- Od 31 maja 2006 r. do 24 sierpnia 2006 r. sekretarz stanu w MSWiA.
- Od 24 sierpnia 2006 do 8 sierpnia 2007 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
- Od 8 sierpnia 2007 r. do 19 listopada 2007 minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Powołany po zdymisjonowaniu wcześniejszego szefa resortu Janusza Kaczmarka.
- Od 19 listopada 2007 do 15 stycznia 2009 ponownie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
- Od 15 stycznia 2009 do 27 lipca 2009 zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP.
- Od 27 lipca 2009 szef Kancelarii Prezydenta RP; zastąpił na tym urzędzie Piotra Kownackiego.
- Zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem. Leciał na obchody rocznicy mordu w Katyniu.

Władysław Stasiak - pełnione funkcje:

  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
    Okres pełnienia funkcji: od 2007-08-08 do >2007-11-16