Money.plGospodarka Politycy Bohdan Zdziennicki

Bohdan Zdziennicki

Data i miejsce
urodzenia:
1944-01-08, Augustów
Wykształcenie: wyższe

Bohdan Zdziennicki

Doktor nauk prawnych, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego od 2001.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1966). Po ukończeniu studiów podjął pracę w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Egzamin sędziowski zdał w 1969. Od 1970 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Prawa Rolnego). Doktor nauk prawnych od 1974 (praca doktorska nagrodzona w ogólnopolskim konkursie Państwa i Prawa. Wykładowca Podyplomowego Studium Administracji Wydziału Prawa i Administracji UW. Profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce od 2000.

Od 1977 pracował na Uniwersytecie Warszawskim i prowadził prace legislacyjne w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Sprawiedliwości od 1979 (nadzór w zakresie prawa cywilnego, rolnego i gospodarczego). Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiedzialny za prace legislacyjne w latach 1994-1997. Członek Prezydium i Sekretarz Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Członek Komisji Reformy Prawa Cywilnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 80. także członek Rady Antymonopolowej przy Ministrze Finansów.

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego przez 20 lat. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego od listopada 2001.

Członek Zrzeszenia Prawników Polskich, gdzie w latach 1990-1997 zasiadał we władzach stowarzyszenia. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. Zastępca przewodniczącego kolegium redakcyjnego miesięcznika Jurysta.

Autor wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu prawa rolnego, cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, ustroju wymiaru sprawiedliwości i teorii legislacji.

Bohdan Zdziennicki - pełnione funkcje:

  • Trybunał Konstytucyjny - Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
    Okres pełnienia funkcji: od 2001-11-02