Notowania

gospodarka
28.09.2016 19:54

Rząd przyjął strategię zarządzania długiem publicznym

W latach 2016-17 relacja państwowego długu publicznego do PKB ma wzrosnąć do 52,3 proc., a następnie ma się stopniowo obniżać do 49,5 proc. w 2020 r.

Podziel się
Dodaj komentarz
(REPORTER)

Rząd przyjął strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2017-20, przedłożoną przez ministra finansów - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

W latach 2016-17 relacja państwowego długu publicznego do PKB ma wzrosnąć do 52,3 proc., a następnie ma się stopniowo obniżać do 49,5 proc. w 2020 r. - dodaje CIR.

"Strategia, obejmująca czteroletnią prognozę zarządzania długiem Skarbu Państwa, jest przygotowywana corocznie. Założenia makroekonomiczne i fiskalne przyjęte w dokumencie są zgodne z założeniami projektu ustawy budżetowej na 2017 r. Celem strategii jest minimalizacja kosztów obsługi długu" - informuje CIR w komunikacie.

Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB wzrośnie do 55,0 proc. w 2017 r. i utrzyma się na tym poziomie w 2018 r., a następnie będzie się obniżać i w horyzoncie strategii osiągnie poziom 53,0 proc. - informuje CIR.

"Przyjęty w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. limit kosztów obsługi długu będzie niższy od limitu na 2016 r., zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w relacji do PKB i wyniesie odpowiednio 30,4 mld zł (wobec 31,8 mld zł) oraz 1,56 proc. PKB (wobec 1,71 proc. PKB). Założono, że relacja kosztów obsługi długu do PKB w horyzoncie strategii obniży się do poziomu 1,38 proc. - 1,43 proc." - czytamy w komunikacie.

Komunikat dodaje też, że dla realizacji strategii przyjęto, iż "utrzymane zostanie elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów, przy ograniczeniach wynikających z przyjętych poziomów ryzyka, głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy, a udział długu nominowanego w walutach obcych będzie obniżany do poziomu poniżej 30 proc.".

Ponadto "priorytetem polityki emisyjnej będzie budowanie dużych i płynnych emisji o oprocentowaniu stałym na rynku krajowym i rynku euro, średnia zapadalność długu krajowego utrzymywana będzie na poziomie nie niższym niż 4 lata, a docelowo dążyła będzie do osiągnięcia poziomu 4,5 roku, średnia zapadalność długu Skarbu Państwa utrzymywana będzie na poziomie zbliżonym do 5 lat".

Tagi: gospodarka, prawo, zadłużenie, rząd, budżet, pap, wiadomości, gospodarka polska, najważniejsze
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
29-09-2016

jolkaObywatele RP chętniej by poznali strategię redukcji długu publicznego niż strategię zarządzania nim przez bolszewików z PiS. Tym bardziej że wydawanie … Czytaj całość

29-09-2016

WERTchyba cos im sie pomylilo- przeciez dobija Polske gorzej jeszcze niz PO

Rozwiń komentarze (2)