Notowania

pomoc socjalna
23.10.2018 06:47

Od 1 listopada wzrosną zasiłki. Dla kogo i o ile?

1 listopada wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Jednak od 1 października zwiększono kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania zasiłków. Dla osoby w rodzinie to 528 zł i 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Adam Staśkiewicz / EastNews)
Od 1 listopada wzrastają świadczenia socjalne

Z początkiem listopada wzrośnie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. O pielęgnacyjny mogą starać się osoby niepełnosprawne i starsze, które nie mogą poradzić sobie w codziennym życiu lub mają z tym bardzo duże problemy.

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, wzrośnie on do 184,42 zł. Kolejna podwyżka do 215,84 zł będzie obowiązywać od 1 listopada 2019 r.

Zasiłek nie zależy od dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny. Jest wypłacany bezterminowo lub do momentu ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Aby otrzymać zasiłek, trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy, w której mieszkamy, lub w ośrodku pomocy społecznej. Jeżeli będą potrzebne inne dokumenty, dowiemy się o tym w urzędzie.

Przysługuje on:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie, która ukończyła 16 lat i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie, która ma ponad 16 lat i orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy

Jest wypłacany osobom, które nie podejmują lub rezygnują z pracy, by zajmować się niepełnosprawnym bliskim, np. rodzicem. Zasiłek jest przyznawany bez względu na wiek osoby niepełnosprawnej, która wymaga opieki.

Jak informuje „GW”, wysokość tego zasiłku również wzrasta od 1 listopada i wyniesie 620 zł. Prawo do specjalnego zasiłku jest uzależnione od kryterium dochodowego wynoszącego miesięcznie 764 zł na osobę w rodzinie.

Zasiłku opiekuńczego nie dostaną osoby, które:

 • otrzymują emeryturę, rentę, rentę rodzinną, rentę socjalną, zasiłek stały, przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • dostają w związku ze sprawowaniem opieki nad innym członkiem rodziny specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne, np. na niepełnosprawne dziecko;
 • legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • mają podopiecznego, który znalazł się w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej), rodzinnym domu dziecka albo placówce zapewniającej całodobową opiekę przez więcej niż pięć dni w tygodniu;
 • mają podopiecznego, w przypadku którego inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub świadczenia za granicą na pokrycie wydatków związanych z opieką (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej).
 • Zasiłek rodzinny

Przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu oraz pełnoletniej osobie uczącej się, która nie jest na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyroku sądowego lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Pomoc przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwota wzrasta do 764 zł.

Nie zmieniło się kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – nadal wynosi 1922 zł.

Zasiłek rodzinny wynosi:

 • 95 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia;
 • 124 zł na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
 • 135 zł na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia. Zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko:
  1. roku życia;
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia;
  1. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Zobacz też: Rząd chce wyższego zasiłku dla bezrobotnych. Nie dla każdego

*Podział zasiłków *

Zasiłki dzielą się na stały, okresowy oraz celowy. Stały należy się osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku, czyli tym, które mają już prawo do emerytury, lub całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu niepełnosprawności. Wysokość zasiłku to różnica między kryterium dochodowym a dochodem. Zasiłek nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie i wyższy niż 645 zł.

Okresowy przysługuje m.in. w przypadku długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia oraz oczekiwania na przyznanie emerytury lub renty. Wysokość uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny. Wypłacany jest do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a faktycznie posiadanym dochodem, przy czym kwota zasiłku nie może być niższa niż 50 proc. tej różnicy. Zasiłek nie może być niższy niż 20 zł miesięcznie.

Celowy może mieć różne formy w poszczególnych gminach. Ma pomóc w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych (np. zakup leków, węgla, odzieży, jedzenia), może zostać przeznaczony na organizację pogrzebu lub bilet socjalny (przejazdy środkami komunikacji miejskiej na zabiegi rehabilitacyjne lub do lekarza). Wysokość zasiłku jest uznaniowa.

Istnieje też specjalny zasiłek celowy przeznaczony dla osób samotnie gospodarujących lub rodzin o dochodach przekraczających ustawowe kryterium w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Np. ciężkiej choroby, z którą wiążą się duże koszty leczenia.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Tagi: pomoc socjalna, zasiłek, wiadomości, gospodarka, porady, gospodarka polska, msp, zarzadzanie
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
23-10-2018

szaraTe zasiłki ma kto przeliczyć bezkosztowo, i to do 1 złotówki. a 500 plus to trzeba dawać wszystkim bogatym od 2 dziecka , bo kosztu … Czytaj całość

23-10-2018

drobny przedsiębiorcaA co rząd zrobi dla tych, co nic nie pobierają, mają drobną działalność i na to wszystko muszą zarobić ????? Na urzędników, na rząd, na wojsko, … Czytaj całość

23-10-2018

mmm11ponowne kombinacje pis

Rozwiń komentarze (80)