Formularz PIT-2K

PIT-2K jest specjalnym załącznikiem składanym wraz z PIT-36, PIT-37 lub PIT-28 w sytuacji, gdy właściciel mieszkania chce skorzystać z tzw. ulgi odsetkowej. Chodzi o odliczenie wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowych, zaciągniętych na spłatę innego kredytu na mieszkanie oraz każdego kredytu pobranego na uregulowania zobowiązań finansowych na nieruchomości.

Dokument stanowi oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowym. PIT-2K składa się jednorazowo w momencie rozpoczęcia rozliczania ulgi odsetkowej. Należy dołączyć go do właściwego zeznania PIT oraz niezbędnego formularza PIT-D (informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w danym roku rozliczeniowym).

Kto może skorzystać z ulgi odsetkowej? Każdy podatnik, który w latach 2002 - 2008 zaciągnął kredyt na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Późniejsze zobowiązania finansowe nie uprawniają do odliczenia podobnych wydatków, ponieważ przepisy straciły moc w 2007 roku.


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę