Formularz PIT-36L

Na druku PIT-36L rozliczają się osoby fizyczne, które wybrały opodatkowanie dochodów w formie podatku liniowego. Podatnicy mają czas na złożenie zeznania do końca kwietnia następującego po roku podatkowym (w 2017 roku ostateczny termin wypada 2 maja).

Opodatkowanie liniowe możliwe jest dopiero po zadeklarowaniu wyboru przez podatnika. Jeśli zakłada firmę w trakcie roku podatkowego, wybiera formę we wniosku CEIDG-1. W innych przypadkach, termin na zmianę sposobu rozliczania mija 20 stycznia danego roku. Przedsiębiorca składa wniosek do właściwego urzędu skarbowego.

Stały podatek w wysokości 19 proc. nie łączy się z większością ulg i odliczeń podatkowych. Przy tego typu rozliczeniu nie uwzględnia się również kwoty zmniejszającej podatek, co można zrobić w przypadku skali podatkowej. W deklaracji PIT-36L można natomiast pomniejszyć przychód o koszty jego uzyskania.


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę