Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Formularz PIT-D

Deklaracja PIT-D to informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w danym roku rozliczeniowym. Formularz składają tylko ci podatnicy, którzy chcą skorzystać z rozmaitych ulg budowlanych.

PIT-D jest załącznikiem, jaki należy złożyć wraz z deklaracją PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Suplement ten nie jest przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie PIT-36L oraz PIT-16A, gdyż nie mają oni możliwości skorzystać z ulg budowlanych.

Kiedy należy dołączyć do swojej deklaracji podatkowej PIT-D?

Załącznik ten składają podatnicy dokonujący odliczeń dotyczących wydatków poniesionych:

  • na spłatę odsetek kredytu mieszkaniowego udzielonego w latach 2002-2006, a także kredytu zaciągniętego na spłatę pożyczki mieszkaniowej i każdego kolejnego zobowiązania finansowego, za pomocą którego pokrywane są wyżej wymienione kredyty (tzw. ulga odsetkowa);

  • na spłatę (wraz z odsetkami) kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, otrzymanych w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe;

  • na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową;
    na różnorodne cele mieszkaniowe (ulga remontowa).


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę