Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Anna Tylec,Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Zmiany w rozliczeniu PIT 2018/2019

43
Podziel się:

Rozliczając się z urzędem skarbowym z podatku dochodowego od osób fizycznych, warto zapoznać się ze zmianami w deklaracjach PIT za 2018 rok.

W rozliczeniach PIT za rok 2018 pojawiło się klika znaczących zmian
W rozliczeniach PIT za rok 2018 pojawiło się klika znaczących zmian (Wojciech Strozyk/REPORTER)

W rozliczeniu PIT 2018/2019 pojawia się kilka ważnych zmian. Dotyczą one zarówno osób rozliczających się według zasad ogólnych, jak i przedsiębiorców.

Najważniejsze zmiany w rozliczeniu PIT 2018/2019

Osoby rozliczające PIT za 2018 rok według zasad ogólnych powinny pamiętać o trzech fundamentalnych zmianach. Pierwsza z nich – wprowadzona jeszcze w ubiegłym roku – to wycofanie formularzy PIT-40 i PIT-12, a co za tym idzie możliwości rozliczenia pracownika przez pracodawcę. Zmianie w rozliczeniu za 2018 rok nie podlega formularz PIT-40A, na którym sprawozdanie w imieniu emeryta czy rencisty składa urząd rentowy.

Inna ważna zmiana w rozliczeniu PIT za 2018 rok to wyższa kwota wolna od podatku przy rozliczeniu według zasad ogólnych, czyli na formularzu PIT-36 albo PIT-37. W rozliczeniu za rok podatkowy 2017 wynosiła ona 6600 zł, natomiast w odniesieniu do roku podatkowego 2018 wzrosła do:

  • 8000 zł dla podstawy opodatkowania nieprzekraczającej 8000 zł;
  • 8000 zł – 3091 zł dla podstawy od 8000 zł do 13 000 zł;
  • 3091 zł dla podstawy od 13 000 zł do 85 528 zł;
  • 3091 zł – 1 zł dla podstawy od 85 528 zł do 127 000 zł;
  • 0 zł dla podstawy przekraczającej 127 000 zł.

W rozliczeniu PIT za rok 2018 wzrosła także kwota zmniejszająca podatek. W poprzednich latach podatkowych kwota ta była stała i wynosiła 556,02 zł, w roku 2017 wzrosła do 1188 zł, natomiast w roku 2018 wynosi ona 1440 zł. Wysokość zależna jest od wartości podstawy obliczenia podatku – im podstawa jest wyższa, tym niższa jest kwota zmniejszająca podatek.

W rozliczeniu PIT za 2018 rok po raz pierwszy będzie można skorzystać z nowej funkcjonalności wprowadzonej przez Ministerstwo Finansów. Jest to usługa "Twój e-PIT", która zostanie uruchomiona 15 lutego 2019 roku i posłuży fiskusowi do rozliczenia deklaracji podatkowych PIT-37 i PIT-38 za podatników.

W 2019 roku pojawia się jeszcze jedna nowość. Małżonkowie mogą na korekcie PIT wprowadzić zmianę w sposobie rozliczania deklaracji podatkowej – mogą wybrać wspólne rozliczenie albo z niego zrezygnować. Wypełniając korektę PIT 2019, można też wybrać rozliczenie jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

Kolejna kwestia ważna przy rozliczeniu PIT 2018/2019 to nowa stawka ryczałtu od najmu, która obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku. Podatek wyniesie 8,5 proc. dla przychodu nieprzekraczającego 100 000 zł, a ewentualna nadwyżka od tej kwoty zostanie obłożona podatkiem w wysokości 12 proc.

Rok podatkowy 2017 był ostatnim, w którym obowiązywał limit kosztów uzyskania przychodów w wysokości 42 764 zł dla osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną z przeniesieniem praw autorskich. Według zmian w rozliczeniu PIT za 2018 rok wzrasta on o 100 proc. i wynosi 85 528 zł.

Specjalny załącznik PIT/MIT do deklaracji PIT-36L i PIT-36 będą musieli od tego roku wypełniać podatnicy objęci podatkiem, minimalnym związanym z korzystaniem w ramach działalności z nieruchomości o wartości początkowej ponad 10 mln zł. Podatek od nadwyżki powyżej tej kwoty wynosi 0,035 proc podstawy opodatkowania.

Zmiany dotyczące ulg w rozliczeniu PIT 2018/2019

W corocznych deklaracjach podatkowych stosować można różnego rodzaju ulgi. W rozliczeniu PIT 2019 obowiązują zmiany wprowadzone w roku ubiegłym, które dotyczą między innymi ulgi z racji oddania krwi lub jej składników. Wcześniej obowiązywała stała stawka 130 zł za litr krwi, osocza lub krwinek płytkowych, czerwonych albo białych. Aktualnie litr krwi to 350 zł ulgi podatkowej, a przy tym równoważnik 3 litrów osocza, 2 donacji krwinek płytkowych lub czerwonych, a także 0,5 donacji krwinek białych.

Podczas rozliczenia PIT za rok 2018 należy też pamiętać o zeszłorocznych zmianach odnoszących się także do ulgi z racji działalności badawczej i rozwojowej. W poprzednich latach przedsiębiorcy mogli korzystać z odliczenia ulgi w wysokości 30 proc. przy kosztach osobowych i 20 proc. przy pozostałych kosztach. Od roku podatkowego 2017 próg ten podniesiono do 50 proc. dla obu typów kosztów. W celu zastosowania ulgi B+R należy do deklaracji PIT-36 albo PIT-36L dołączyć załącznik PIT-BR. W rozliczeniu PIT 2019 obowiązuje wzór druku PIT-BR w wersji nr 3.

Kolejna zmiana dotycząca ulg w rozliczeniu PIT obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku. Zakłada ona, że wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające psa asystującego lub sygnalizującego mogą skorzystać z ulgi podatkowej w wysokości maksymalnie 2280 zł z racji wydatków na psa. Poza tym odliczeń można dokonać także od wydatków na samochód, z którego korzysta osoba niepełnosprawna niezależnie od przyczyny (wcześniej był to tylko transport na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne). Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać również osoba utrzymująca niepełnosprawnego, będąca z nim spokrewniona lub spowinowacona, ale rozliczająca się z urzędem skarbowym wyłącznie w formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-37. W rozliczeniu PIT 2019 za rok 2018 wyższy jest też limit dochodu, do którego przysługuje ulga rehabilitacyjna – obowiązująca kwota wynosi 12 357,60 zł w skali roku.

Kolejną kwestią są zmiany dotyczące zwolnienia z opodatkowania dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub jednostek samorządowych. Zmiana obowiązywała już w rozliczeniu PIT za 2017 rok. Zakłada ona konieczność ujęcia w deklaracji podatkowej tej części dotacji na gospodarczą działalność pozarolniczą, która została przeznaczona na wynagrodzenie dla prowadzącego ją przedsiębiorcy.

W 2018 roku podatnicy mogli dokonywać badań termicznych nieruchomości, a w rozliczeniu za 2019 rok będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na wydatki na ocieplenie, które poniosą między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r.

Rozliczenie PIT 2018/2019 – działalność rolnicza

W rozliczeniu PIT za 2018 rok, podobnie jak w roku ubiegłym, w przypadku osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą obowiązują korzystne zmiany podatkowe. Z podatku została bowiem zwolniona sprzedaż produktów roślinnych lub zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy, jeśli zysk z niej nie przekracza w skali rocznej 20 000 zł. Rolnik w takim przypadku nie musi wpłacać zaliczek na podatek dochodowy, a jeśli dochód ze sprzedaży będzie większy niż zakładany limit, rozliczenie dotyczyć będzie jedynie osiągniętej nadwyżki. Zmiany w rozliczeniu z fiskusem zakładają jednak cztery warunki, których spełnienie decyduje o możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania: rolnik musi prowadzić ewidencję sprzedaży, a sama sprzedaż ma odbywać się w miejscu wytworzenia produktów lub na targowisku, bez pośrednictwa osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy czy umowy cywilnoprawnej, odbiorcami mają być natomiast osoby prywatne, które produkt wykorzystają na potrzeby niekomercyjne.

Rozliczenie PIT 2018/2019 a podatnicy-nierezydenci

Podczas rozliczania deklaracji PIT 2019 podatnicy-nierezydenci, czyli osoby, których centrum interesów gospodarczych i osobistych nie jest Polska, powinny pamiętać o zmianach wprowadzonych jeszcze w rozliczeniu PIT 2017/2018. W ich przypadku rozszerzono listę okoliczności zobowiązujących do złożenia deklaracji podatkowej. Dodano bowiem dochody z:

  • papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Polski;
  • przeniesienia własności udziałów w spółce lub uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym zarejestrowanym w Polsce, tytułu należności regulowanych przez jednostki organizacyjne albo osoby prawne, a także osoby fizyczne osadzone na terytorium Polski.

Rozliczenie 2018/2019 w transakcjach między przedsiębiorcami

W kwestii transakcji między przedsiębiorcami od rozliczenia 2017/2018 transakcje gotówkowe na kwoty wyższe niż 15 000 zł nie są brane pod uwagę przy obliczaniu kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to zwiększenie dochodu, a więc także wyższy podatek dochodowy. Nie dotyczy to transakcji przelewem bankowym.

W rozliczeniu za rok 2018 zmiana dotyczy także konieczności sporządzania trzystopniowej dokumentacji podatkowej, w której muszą znaleźć się transakcje z podmiotami powiązanymi lub podmiotami osadzonymi w krajach prowadzących szkodliwą politykę podatkową. Stopnie dokumentacji zależą od wartości wykonywanych transakcji oraz przychodów i kosztów jednostek, które je prowadzą. Podstawowy próg to 2 mln euro.

rozliczenie pit
porady
podatki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(43)
magiz
4 lata temu
Ja dlatego rozliczam się przez przez program - Pitax, który uwzględnia wszystkie zmiany, ulgi. Bo tak samemu to jest ciężko już nadążyć za zmianami i przepisami. W razie czego program ma bazę wiedzy, więc można doczytać
Elżbieta
5 lata temu
proszę powiedzieć co z ulgą dla niewidomych i słabowidzących chodzi konkretnie na przewodnika 2280 zł.czy osoby te muszą wskazywać do Urzędu Skarbowego osobę bo byłby to absurd ,poniewaz nigdy nie mamy jednej i tej samej osoby jako opiekuna , a psa asysstującego nie muszę mieć , tą sprawę powinien ktoś wyjaśnić bo dawniej było że niewidomi pierwszej i drugiej grupy korzystali z tej ulgi nie wiem komu to przeszkadza by tej ulgi nie było to są tak nie wielkie pieniądze w skali roku że Państwo by nie zbiedniało ,zwracam się do osób kompetentnych o wyjaśnienie tej sprawy.
ja
5 lata temu
Co za bzdury...:/ Za litr krwi jest nadal 130 zł. Za litr osocza jest 350 zł...
Piotr
5 lata temu
a gdzie jest przepis odnośnie zmiany w wartości 1 litra krwi? bo we wszystkich przepisach, które znalazłem jest nadal 130 zł...?
Janek
5 lata temu
A posłowie 30000 zł kwoty wolnej aby było sprawiedliwie
...
Następna strona