Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Nieszczęśliwy wypadek
Nieszczęśliwy wypadek
nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarł.
Słownik ubezpieczeniowy
Wybierz literę: A B C D F K L M N O P R S Ś T U W Z