Money.plUbezpieczeniaVademecum ubezpieczonegoCzy istnieje możliwość ubezpieczenia domu w budowie i na jakich warunkach ?

Czy istnieje możliwość ubezpieczenia domu w budowie i na jakich warunkach ?


W ramach oferty występującej na polskim rynku istnieje możliwość ubezpieczenia domu w trakcie jego wznoszenia (budowy). W ramach standardowych warunków ubezpieczenia domów w budowie zwykle w odrębny sposób ukształtowany jest zakres oferowanej ochrony. Przy tego typu ubezpieczenia zakłady ubezpieczeń oferują ochronę na ryzyka wystąpienia zdarzeń losowych takich jak ogień, zalanie, powódź, huragan, uderzenie piorunu, eksplozja, grad, lawina, obsuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi natomiast nie oferują standardowo ochrony na ryzyko związane z kradzieżą materiałów budowlanych, elementów składowych nieruchomości. Warto zaznaczyć, iż wyjątkowo niektóre zakłady oferują ochronę ubezpieczeniową na ryzyko kradzieży, jednakże wiąże się to ze znaczną zwyżką składki ubezpieczeniowej. W ramach omawianego ubezpieczenia ubezpieczyć można zarówno budowę domu jednorodzinnego, wielorodzinnego, domku letniskowego, budynku gospodarczego, garażu, ogrodzenia i innej budowli. Zasadniczo zakład ubezpieczeń odpowiada do wysokości kosztów, które zostały poniesione na budowę - na podstawie faktur na roboty budowlane i materiały a w przypadku gospodarczej metody budowania na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę budowlanego. Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej są analogiczne do standardowych warunków ubezpieczenia domów i mieszkań z tym, że pojawiają się dodatkowe wyłączenia powstałe w wyniku błędu w sztuce budowlanej, niedbałego wykonania robót budowlanych ze strony wykonawców, podwykonawców a także przemarzania budynku. Ceny za ubezpieczenie domu w budowie są umiarkowane, natomiast ze zwyżką za tego typu ubezpieczenie trzeba się liczyć w przypadku domów drewnianych, drewnianych domków letniskowych z uwagi na podwyższone ryzyko pożaru. Warto na koniec też wspomnieć, że polisa ubezpieczenia domu w trakcie budowy coraz częściej jest wymaganym zabezpieczeniem kredytu bankowego udzielanego na budowę domu.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics