Ubezpieczenie ochronne
Przedmiotem ubezpieczenia ochronnego jest Twoje życie. Wypłata świadczenia następuje jedynie w przypadku śmierci w czasie obowiązywania polisy. Określoną w umowie sumę ubezpieczenia otrzymuje wówczas Uposażony, czyli wskazana w polisie osoba. Może to być niepracująca żona, rodzice, których utrzymujesz lub ktoś ważny w Twoim życiu, kogo nie chcesz zostawić bez zaplecza finansowego. Jak wyraźnie widać polisa chroni finansowo osoby, które wskażesz.
Funkcje ochronne ubezpieczenia można wzmocnić o umowy dodatkowe.

Ubezpieczenia ochronne występują w dwóch wariantach jako: (podlinkowane pod adresy) Co osiągamy ubezpieczając swoje życie?
Zasadniczym celem ubezpieczeń na życie jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim, a tym samym zyskanie poczucia bezpieczeństwa. Przy gwałtownie wzrastającym tempie życia zapewnienie sobie komfortu psychicznego jest dość istotną sprawą. Można to uczynić niewielkim nakładem finansowym przez wykupienie polisy na życie.


Jakie korzyści daje nam ubezpieczenie ochronne?
Jest to najtańsza forma zabezpieczenia własnej rodziny. Ubezpieczenie ochronne to przede wszystkim:
 • dla osób Tobie bliskich:
  • forma zabezpieczenia finansowego,
  • rekompensata utraconych dochodów. Da to im czas na podjęcie albo zmianę pracy na bardziej dochodową lub znalezienie nowych źródeł utrzymania,
  • pewność spłaty kredytu zaciągniętego przez Ciebie na zakup domu czy mieszkania,
  • zabezpieczenie bytu dzieci,
  • spłata zobowiązań spadkowych i należności wobec urzędu skarbowego bez konieczności sprzedaży majątku .
 • dla Ciebie:
  • komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa. Na pewno nikt i nic nie jest w stanie Ciebie zastąpić. Polisa może jednak uchronić osoby dla Ciebie ważne przed sytuacją, kiedy do żałoby i bólu dołącza niedostatek.
W jakich sytuacjach ubezpieczenie na życie może być niezbędne?
Ubezpieczenie ochronne niezbędne może okazać się jeśli:
 • często podróżujesz,
 • jesteś jedynym żywicielem rodziny,
 • masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną,
 • masz zobowiązania finansowe,
 • nie stać Cię na robienie oszczędności, a brak Twoich dochodów stanowiłby istotną dziurę w budżecie rodziny.