Na skróty

Ulga na dzieci

Do jakiego wieku przysługuje ulga na dzieci?

Limit wiekowy zależy od tego, czy dziecko kontynuuje naukę po osiągnięciu pełnoletności. Rodzice nie tracą ulgi w przypadku studiów zagranicznych.

Ulga rodzinna a ślub dziecka

Rodzice mogą odliczać od podatku 1112,04 złotych rocznie za pierwsze oraz drugie dziecko małoletnie.

Prowadzę firmę - czy mogę skorzystać z ulgi na dzieci?

Ulga rodzinna przysługuje jedynie podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej.

Dziecko urodzone w trakcie roku - co z ulgą rodzinną?

Ulgę na dziecko rozlicza się proporcjonalnie - w zależności od czasu sprawowania nad nim opieki.

Ulga rodzinna - jaką deklarację złożyć?

Do formularza PIT - 37, lub PIT - 36 podatnik musi dołączyć załącznik PIT - O, w którym wykaże kwotę odliczenia.

Ulga na dziecko, które studiuje za granicą

Niższy podatek płacić mogą także rodzice, których dziecko uczy się lub studiuje poza Polską.

PIT niższy niż ulga na dzieci - jak rozliczać?

Ulgę rodzinną odliczamy od zapłaconego w trakcie roku podatku. Co jednak robić, gdy jest on niższy od przysługującej do odliczenia w ramach ulgi kwoty?

Dziecko pracuje - czy należy się ulga rodzinna?

Ulga na dzieci przysługuje tylko wtedy, gdy zarobki potomka nie przekraczają kwoty wolnej od podatku.

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę