Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Długa nieobecność przyczyną zwolnienia z pracy

0
Podziel się:

O tym ,w jakim terminie można rozwiązać stosunek pracy z nieobecnym pracownikiem, decydują 2 czynniki.

Długa nieobecność przyczyną zwolnienia z pracy
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym, jeśli nieobecność pracownika w firmie przekroczyła gwarantowane przez prawo okresy ochronne.

Możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn niezawinionych przez pracownika, uregulowana została w art. 53 Kodeksu pracy.

O tym ,w jakim terminie można rozwiązać stosunek pracy z nieobecnym pracownikiem, decydują 2 czynniki:

  1. rodzaj usprawiedliwionej nieobecności (np. choroba, opieka nad chorą matką itd.)
  2. staż pracy u danego pracodawcy

Przewlekle chory może stracić pracę

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli niezdolność pracownika do pracy powstała wskutek choroby i upłynęły minimalne okresy ochronne.
Pracodawca może, ale nie musi korzystać z uprawnienia do zwolnienia osoby nieobecnej

Natychmiastowe rozstanie z chorującym pracownikiem może nastąpić, jeśli niezdolność do pracy trwa:

  1. dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy
  2. dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Do okresów zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadzie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

| Zasiłkowe okresy ochronne |
| --- |
| Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby - nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą - nie dłużej niż przez 270 dni. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, jeśli chorujący pracownik jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. O tym, czy pracownik otrzyma świadczenie rehabilitacyjne decyduje lekarz orzecznik. |

Zdrowy, a nieobecny

Umowę o pracę można także rozwiązać z osobą, która jest nieobecna w firmie ponad miesiąc, ale z innych przyczyn niż choroba (również usprawiedliwionych), np. odbywanie kary pozbawienia wolności, opieka nad chorym członkiem rodziny.

Należy pamiętać, iż rozwiązanie umowy o pracę w omawianym trybie nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu:

  1. sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku,
  2. w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

UWAGA! *Rozwiązanie umowy i pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić *po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności

Konieczne zaświadczenie lekarskie

Pracodawca, który chce rozwiązać umowę o pracę w razie przedłużającej się nieobecności pracownika z powodu choroby, powinien zadbać o dokładne udokumentowanie niezdolności do pracy zatrudnionego, która trwa po upływie kodeksowych okresów ochronnych. Zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy wystawione po upływie okresu ochronnego będzie wystarczającym dowodem.

Zwolniony może wrócić do pracy

Pracodawcy korzystający z możliwość rozwiązania stosunków pracy z osobami, których absencja trwa ponad okresy ochronne, muszą mieć na uwadze, iż uprzednio zwolniony pracownik ma specjalne prawo do powrotu do firmy.

Zgodnie bowiem z art. 53 § 5 KP pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie *6 miesięcy *od rozwiązania umowy o pracę w omawianym trybie, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)