Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Dotacje 2011: Jak ubiegać się o wsparcie krajowe

0
Podziel się:

Poza finansowaniem z programów unijnych na firmy czekają też pieniądze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dotacje 2011: Jak ubiegać się o wsparcie krajowe
(Diego Vito Cervo/Dreamstime)

Przedsiębiorcy, którzy planują w 2011 roku wdrożyć działania badawczo-rozwojowe, mogą wziąć pod uwagę nie tylko możliwość pozyskania wsparcia z funduszy unijnych. Poza dotacjami unijnymi z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4. przedsiębiorcy będą mieli również możliwość ubiegania się o pomoc publiczną i pomoc de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Do jednych z zewnętrznych źródeł pozyskiwania środków na rozwój przedsiębiorstwa są m.in. fundusze unijne. Jeszcze nie wszystkie instytucje wdrażające programy unijne opublikowały harmonogramy programów z datami naborów wniosków w 2011 roku. Wiadomo jednak, że poza możliwością ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych, przedsiębiorcy będą mogli aplikować o wsparcie ze środków krajowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28. października 2010 roku w sprawie warunków i tryby udzielania pomocy publicznej i pomocy _ de minimis _ za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przedsiębiorcy zarówno duzi, jak i z sektora MŚP, którzy nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą starać się o środki finansowe w ramach pomocy publicznej i pomocy _ de minimis _ udzielaną za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Pomoc publiczna może być udzielana dużemu przedsiębiorcy pod warunkiem, że przedsiębiorca przedstawi analizę porównawczą wskazującą na wystąpienie na skutek udzielenia pomocy publicznej co najmniej jednej z poniższych okoliczności, w porównaniu do sytuacji, jaka miałaby miejsce przy braku jej udzielenia, a mianowicie: istotnego zwiększenia rozmiaru projektu, istotnego zwiększenia zasięgu projektu, istotnego skrócenia czasu wykonania projektu, istotnego zwiększenia całkowitej kwoty przeznaczonej przez przedsiębiorcę na wykonanie projektu.

Wsparcie ze środków krajowych udzielane za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest alternatywą dla przedsiębiorców, którzy planowali lub planują aplikować o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Działania 1.4. Warto wspomnieć, że w 2011 roku mają zostać ogłoszone dwa konkursy z PO IG Działania 1.4 na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych, tzw. celowych, czyli projektów dotyczących wdrożenia innowacyjnych rozwiązań wynikających z przeprowadzonych wcześniej prac badawczo-rozwojowych.

Za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2011 roku przedsiębiorcy będą mogli starać się o pomoc publiczną na badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe, o ile łącznie spełnią kilka warunków. Jednym z nich jest wykazanie innowacyjności projektu, a także zapotrzebowania na wynik projektu.

Ponadto należy wykazać, że proponowane rozwiązania są porównywalne lub lepsze od dotychczasowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub organizacyjnych. Przedsiębiorca musi także pamiętać, że możliwość wykonania projektu nie może budzić wątpliwości, a osiągnięcie przewidywanego wyniku jest efektywne ekonomicznie. Co równie ważne, planowane koszty w stosunku do przedmiotu i zakresu badań podstawowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych, muszą być zasadne.

Wysokość przyznanej pomocy publicznej jest ustalona na podstawie wyliczenia stosunku ekwiwalentu dofinansowania brutto do kosztów kwalifikowanych i nie może przekroczyć w przypadku: badań podstawowych - 100 procent kosztów kwalifikowanych, badań przemysłowych – 50 procent kosztów kwalifikowanych, prac rozwojowych – 25 procent kosztów kwalifikowanych.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

  • wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób bezpośrednio zatrudnionych przy prowadzeniu badań związanych z danym projektem,
    • aparaturę naukowo-badawczą i inne urządzenia niezbędne do przeprowadzenia badań związanych z danym projektem,
    • koszty związane z odpłatnym korzystaniem z aparatury naukowo-badawczej i urządzeń służących do realizacji projektu objętego pomocą publiczną,
    • koszty wynikające z użytkowania gruntów lub nieruchomości przez okres trwania projektu, co potrzebne jest w związku z prowadzonymi pracami badawczymi,
    • koszty za zewnętrzne usługi badawcze wykonane na podstawie umowy, wiedzy technicznej, zakupione patenty lub licencje, a także usługi doradcze wykorzystane wyłącznie na potrzeby realizacji projektu objętego pomocą publiczną.

Do kosztów kwalifikowanych należy również zaliczyć wszelkie koszty operacyjne związane z eksploatacją i użyciem różnych materiałów i projektów potrzebnych do realizacji projektu.

Maksymalna intensywność pomocy publicznej dla mikro i małych przedsiębiorstw może wynieść nawet do 80 procent kosztów kwalifikowanych projektu, w przypadku średnich przedsiębiorstw do 75 procent kosztów kwalifikowanych, a dla dużych przedsiębiorstw do 65 procent kosztów kwalifikowanych.

Wysokość wsparcia projektów badawczych lub prac rozwojowych jest uzależniona od dodatkowych warunków, jakie muszą spełnić przedsiębiorstwa starające się o pomoc publiczną, w tym m.in. od współpracy z innymi, niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorstwami, współpracy z jednostką naukową lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/219/t85979.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/czy;mozna;zmienic;biznesplan;po;otrzymaniu;dotacji,91,0,712283.html) Czy można zmienić biznesplan po otrzymaniu dotacji? Niezrealizowanie biznesplanu może spowodować utratę unijnych pieniędzy. Co powinien zrobić przedsiębiorca, by tego uniknąć?
[ ( http://static1.money.pl/i/h/161/t111777.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/pozyskiwanie_kapitalu/artykul/pieniadze;na;informatyzacje;czekaja;na;przedsiebiorcow,216,0,698584.html) Pieniądze na informatyzację czekają na przedsiębiorców Sprawdź, czy w Twoim województwie są programy unijnej pomocy.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/90/t21338.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/pozyskiwanie_kapitalu/artykul/innowacyjna;gospodarka;-;gdzie;szukac;dotacji,203,0,698571.html) Innowacyjna gospodarka - gdzie szukać dotacji Wsparcie w ramach programu zawiera się między 20 tysiącami a milionem złotych.

Autorka pracuje w Blue Tax Group S.A.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)