Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Dywidenda pieniężna a dywidenda w naturze

0
Podziel się:

Organy podatkowe traktują wypłatę dywidendy w naturze jako sprzedaż rzeczy lub prawa majątkowego opodatkowaną podatkiem dochodowym i VAT.

Dywidenda pieniężna a dywidenda w naturze
(Antonio Muñoz Palomares/Dreamstime)

Organy podatkowe traktują wypłatę dywidendy w naturze jako odpłatne zbycie rzeczy lub prawa majątkowego opodatkowane podatkiem dochodowym i VAT. Odmienne stanowisko prezentują jednak sądy administracyjne.

Kodeks spółek handlowych stanowi, że wspólnicy spółki z ograniczona odpowiedzialnością mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Podobna zasada obowiązuje w przypadku akcjonariuszy spółek akcyjnych.

W zdecydowanej większości przypadków dywidenda wypłacana jest wspólnikom w formie pieniężnej. Nie ma jednak przeszkód, by zysk przypadający każdemu lub niektórym ze wspólników wypłacony został w naturze. Nie chodzi tu tylko o przeniesienie przez spółkę własności rzeczy lub zbycie praw na rzecz wspólnika zastępującej wypłatę dywidendy pieniężnej (takie rozwiązanie także jest możliwe), ale o wydanie aktywów, które jest realizacją uchwały wspólników określającą sposób realizacji praw z tytułu podziału zysku.

Otrzymana przez wspólnika dywidenda, bez względu na jej formę, jest dochodem z udziału w zyskach osób prawnych i co do zasady podlega opodatkowaniu 19-procentowym podatkiem dochodowym. Niekiedy wspólnik może korzystać ze zwolnienia od tego podatku. Dotyczy to np. spółki kapitałowej, która posiada przez co najmniej dwa lata min. 10 procent udziałów (akcji) w spółce wypłacającej dywidendę.

W przypadku dystrybucji zysku w naturze organy podatkowe stają na stanowisku, że opodatkowaniu w związku z tym zdarzeniem podlegają nie tylko wspólnicy otrzymujący dywidendę, ale także spółka, która ją wypłaca. Zdaniem organów, wypłata dywidendy w naturze powinna być zrównana z odpłatnym zbyciem rzeczy lub praw majątkowych przez spółkę na rzecz wspólnika. W konsekwencji, spółka powinna rozliczyć podatek dochodowy (jak i podatek VAT) tak, jakby dokonywała ich zbycia na podstawie umowy sprzedaży.

Należy zwrócić uwagę, że taka interpretacja nie znajduje poparcia ani w przepisach prawa handlowego, ani w przepisach podatkowych. Podobne stanowisko zajął niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który uchylił indywidualną interpretację wydaną przez Ministra Finansów zawierająca wspomniane powyżej niekorzystne rozstrzygnięcie w zakresie opodatkowania spółki w związku z dystrybucją jej zysków w naturze (wyrok z dnia 29 kwietnia 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 374/10, nieprawomocny).

Autor jest doradcą podatkowym w Dziale Doradztwa Podatkowego Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)