Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak skorygować błąd w danych do ZUS?

0
Podziel się:

Zmiana danych pracownika dokonywana jest poprzez formularz ZUS ZIUA.

Jak skorygować błąd w danych do ZUS?

Pracownica wyszła za mąż i zmieniła nazwisko. Przesłałam do ZUS dokument ZUS ZIUA. Okazało się jednak, że popełniłam błąd w nowym nazwisku pracownicy.

Na jakim formularzu należy skorygować ten błąd, tj. błędne nazwisko wykazane w druku ZUS ZIUA w bloku IV _ Aktualne dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej _?

Korekty błędnych danych identyfikacyjnych ubezpieczonego (imię pierwsze, nazwisko, PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu), podanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń (ZUS ZUA, ZUS ZZA)
dokonuje się poprzez złożenie dokumentu ZUS ZIUA _ Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej _.

Jak poprawnie wypełnić ZUS ZIUA?

Jeśli w związku ze zmianą danych identyfikacyjnych płatnik przekazał do ZUS dokument ZUS ZIUA, w którym popełnił błąd w nowych danych ubezpieczonego, musi złożyć ponownie dokument ZUS ZIUA.

Dokument ten wypełnia w następujący sposób:

  • - w bloku II _ Dane identyfikacyjne płatnika składek _ - wpisuje dane płatnika, - w bloku III _ Poprzednie dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej _ - wpisuje dane, podane jako dane aktualne w błędnie wypełnionym dokumencie ZUS ZIUA, w tym błędne nazwisko, - w bloku IV _ Aktualne dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej _ - wpisuje prawidłowe dane identyfikacyjne ubezpieczonego, - w bloku V _ Oświadczenie płatnika składek _ - wpisuje datę wypełnienia dokumentu oraz składa podpis, - w bloku VI _ Oświadczenie osoby ubezpieczonej _ - podpis składa osoba ubezpieczona.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 149, poz. 982 ze zm.).

Autorka jest specjalistką w zakresie ubezpieczeń społecznych

porady
kadry
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)