Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - pozostałe / indeksowy (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria