Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Pieniężny Plus +0,25% +0,10% +0,28% +0,52% +0,47% +1,28% +1,38%  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus +0,07% +0,15% +0,41% +1,13% +2,51% +4,10% +4,54% +7,46%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał +0,18% +0,29% +0,71% +1,49% +3,44% +5,24% +6,25% +9,46%
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,34% +0,34% +1,02% +2,05% +3,47% +5,67% +7,58% +11,19%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych -0,29% -1,37% -3,07% -2,56% -2,51% -0,31% -0,12% -0,18%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych -0,10% -1,57% -1,63% -2,56% -1,40% +1,22% +3,35% +2,21%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus +0,04% -0,49% -0,33% -0,51% +0,63% +2,17% +4,19% +4,05%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych +0,38% -0,89% -0,55% -0,18% +0,89% +2,56% +3,10% +5,79%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond -2,95% -11,42% -10,91% -6,94% -4,92% +3,25%    
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond -0,84% -4,13% -3,93% -5,77% -0,23%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond +0,51% -0,18% -0,09% -0,68% -0,21% +2,50%    
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond +0,35% -0,51% +0,14% -1,33%   +4,02%    
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit +0,19% -1,03% -0,70% -2,68% -2,06% +2,15%    
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income -0,10% -0,95% -0,89% -2,09% -0,74% +3,25%    
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return +0,52% +1,28% +1,86% -1,09% -0,45% +0,81% +1,24%  
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny -0,23% -0,92% -0,64% -1,11% -0,50% +1,73% -0,76% +0,42%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Obligacji Skarbowych +0,92% -0,14% +0,60% +1,44% +2,58% +4,80% +3,90% +6,85%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich +0,14% -0,23% +0,05% +0,19% -0,09% -2,78% -2,17% +4,39%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych -0,06% -0,49% -0,14% +0,13% +1,68% +4,10% +5,51% +7,56%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych -0,07% -0,54% -0,17% +0,15% +1,72% +4,27% +5,63% +7,77%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny -0,40% -1,07% -1,27%          
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych +0,90% -0,11% +0,60% +1,47% +2,75% +5,10% +4,29% +7,82%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Strategia Konserwatywna -0,29% -0,74% -0,44%          
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji +0,52% -0,20% +0,60% +1,50% +2,34% +3,95% +3,26% +5,64%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny +0,01% -1,07% -0,22% +0,16% +1,29% +3,87% +3,80% +9,48%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny +0,13% +0,26% +0,43% +1,01% +2,17% +3,50%    
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych -0,13% -0,17% +0,02% +0,45% +1,77% +3,63% +5,88% +8,54%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozytowy +0,19% +0,10% +0,53% +1,35% +1,41% +3,42% +5,45% +2,40%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny +0,71% +0,14% +0,99% +2,20% +3,74% +6,14% +6,06% +9,90%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych +0,10% +0,20% +0,46% +1,04% +2,99% +5,70% +8,49% +12,58%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji +0,56% -0,06% +0,82% +1,75% +2,39% +4,37% +3,84% +6,27%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,12% +0,13% +0,31% +0,54% +1,06% +2,27% +3,64% +4,52%
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych +0,11% -0,33% -0,53% -1,39%        
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych -0,23% -1,07% -0,92% -1,93%        
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,50% +0,09% +0,71% +1,86% +3,55% +5,24% +5,31%  
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny -0,05% -0,38% -0,05% +0,29% +1,41% +3,21% +3,99% +5,55%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,28% +0,45% +0,65% +1,32% +2,41% +3,40% +4,54% +5,85%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych +0,37% -0,02% +0,34% +1,24% +2,51% +3,72% +3,51% +7,28%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,29% -0,17% +0,20% +1,16% +2,17% +4,66% +4,13% +7,61%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,14% -0,74% -1,55% -0,91% +0,35% +2,70% +3,66% +6,31%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus -1,07% -4,97% -6,46% -6,39% -6,88% -5,13% -6,01% -1,62%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych +0,09% -0,17% +0,17% +0,34% +1,04% +0,95% +0,78% +2,46%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,08% -0,24%   +0,32% +1,23% +3,08% +4,03% +5,09%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny -0,17% -0,25% -0,33% -0,50% +0,08% +1,01% +2,66% +4,45%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji +0,70% -0,12% +0,52% +1,28% +2,00% +3,61% +2,23% +4,77%
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Delta +0,26% +0,49% +0,50% +0,64% +0,24% +1,01% +0,36% +1,41%
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus -0,38% -0,40% -0,06% +0,65% +2,24% +5,41%    
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych -0,48% +0,13% +0,09% +0,92% +1,66% +3,45% +5,20% +6,95%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych Plus +0,05% +0,02% +0,16% +0,48% +1,98% +5,91% +5,70%  
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych -0,22% -0,11% +0,44% +1,26% +2,60% +4,79% +5,59% +8,00%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny +0,35% -0,31% +0,16% +0,57% +1,28% +3,85% +4,72% +6,58%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny +0,11% +0,04% +0,26% +0,71% +1,23% +2,88% +3,93% +5,17%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji +0,62% +0,04% +0,74% +1,92% +3,28% +5,79% +6,47% +10,08%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu +0,15% -0,04% +0,36% +1,27% +2,91% +4,27% +10,38% -3,87%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,12% -0,08% +0,05% +0,10% +0,60% +1,36% +2,22% +2,17%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus -0,31% -2,10% -2,26% -2,06% -2,07% -1,18% -2,03% -1,65%
Ipopema Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,69% +1,06% +1,41% +2,10% +4,21%      
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,98% +0,21% +0,71% +1,82% +3,64% +5,48%    
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny +1,03% +0,15% +1,22% +2,50% +4,01% +7,22% +6,39% +13,31%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,99% +0,09% +0,71% +1,55% +3,36% +5,54% +5,51% +11,10%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,26% +0,62% +1,03%          
KBC Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji)                
LM Globalnych Papierów Dłużnych                
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych +0,52% -0,51% -0,19% +0,42% +1,38% +3,09% +3,39% +6,02%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus +0,55% -0,54% +0,12% +0,73% +1,47% +3,31% +3,44% +6,15%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych -0,23% -0,93% -0,70% -1,99% -1,61% +1,10% +3,39% +11,77%
mFundusz Lokacyjny Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,25% +0,35% +0,63% +1,42% +2,94% +4,62% +4,98% -17,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych -0,13% -0,94% -0,94% -1,37% -0,24% +2,67% +5,49% +10,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych -0,44% -1,42% -1,66% -1,95%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,51% +0,98% +1,39% +2,17% +4,91% +5,44% +5,88% +9,52%
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,20% +0,45% +0,72% +1,56% +3,83% +5,74% +7,62% +11,98%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,63% +0,29% +1,11% +1,94% +2,52% +5,86% +5,95% +10,60%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 +0,55% +0,31% +1,07% +2,11% +2,59% +5,61% +6,42% +11,23%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) +0,23% -0,28% +0,46% -0,36% +1,34% +4,18% +11,33% +10,90%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) -3,49% -11,66% -11,97% -8,23% -5,68% +3,26% -0,36% -3,74%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacyjny Globalnej Alokacji (L) -2,00% -4,57% -4,35% -4,13% -8,89% -7,71% -4,32% -5,78%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,72% +0,22% +0,54% +1,39% +1,36% +2,46% +2,43% +5,89%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw -0,47% -1,32% -1,56% -1,00% -3,05% -2,79% -3,06% -0,10%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych -0,09% -1,63% -2,17% -2,10% -6,80% -6,90% -9,11% -7,03%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji +0,72% -1,52% -1,02% -0,50% -0,45% +0,74% +1,14% +1,25%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,07% -1,70% -1,62% -1,29% -0,65% +0,34% +0,93% +2,42%
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,30% +0,30% +0,30% +1,27%        
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl   -0,78% -1,00% -0,89% -3,06% -2,95% -4,57% -0,84%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl -0,19% -0,51% -0,70% -1,46% -2,57% -2,63% -3,24% +0,97%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus -0,40% -1,02% -0,87% +0,56% +1,21% +2,95% +2,70% +6,08%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji +0,20% -0,59% -0,30% +0,30% -0,30% -0,69% -2,14% -1,76%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny +0,47% +1,91% +1,43% +3,80%        
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 +0,66% -0,08% +0,74% +1,66% +2,59% +4,60%    
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus +0,58% -0,14% +0,69% +1,61% +2,97% +4,95% +4,90% +7,47%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Plus +0,09% +0,09% +0,54% +1,28% +2,58% +3,93% +4,12% +5,80%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu -0,97% -3,01% -2,76% -3,59% -2,17% +0,80% +5,22% +8,57%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych -0,94% -2,24% -2,24% -3,39% -2,40% +0,06% +2,52% +2,87%
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,55% -0,15% +0,69% +1,40% +2,42% +4,27% +4,45% +7,58%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus +2,53% +9,75% +7,38% +3,95% -2,24% -9,66% -0,28% +3,47%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus -0,09% +2,15% +0,34% +0,29% -1,58% -6,51% -4,98%  
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych +0,45% +0,08% +0,58% +1,73% +2,78% +5,59% +5,51% +9,95%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus +0,27% +0,08% +0,32% +1,31% +2,43% +4,52% +4,46% +7,15%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD +2,11% +8,44% +6,55% +2,21% -5,03% -10,95% -4,24% +5,33%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy -0,20% -0,30% -0,30%          
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku +0,05% +0,02% +0,07% +0,31% +0,71% +1,09%    
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez +0,48% -0,34% +0,50% +1,23% +0,63% +3,84% +3,13% +5,98%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny +0,97% -0,25% +1,01% +2,00% +1,09% +4,04%    
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych -0,08% -0,36% -0,44% -1,49% -0,96% +1,15% +1,21%  
PZU Impuls Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU iPuls Obligacje Polskie +0,79%              
PZU Impuls Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU iPuls Obligacje Rynków Rozwiniętych                
PZU Impuls Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU iPuls Obligacje Rynków Wschodzących                
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących -1,06% -3,78% -3,27% -4,89% -6,18% -4,24% -4,06% -0,29%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych +0,22% -0,31% -0,12% +0,01% +1,32% +4,59% +6,03% +10,24%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 1 -0,57% -1,96% -1,32% -0,41% +1,07% +2,11% +1,03% +3,64%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 -0,57% -1,96% -1,32% -0,41% +1,07% +2,11% +1,03% +3,64%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych -0,21% -0,89% -0,62%   +1,62% +3,59% +4,12% +6,66%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji +0,46% -0,02% +0,43% +2,19% +4,42% +6,86% +7,43%  
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities -0,24% -1,47% -1,52% -1,48% -0,27% +1,14% +2,44% +3,38%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond +0,95% +0,48% +1,45% +0,26% +1,91% +6,27% +12,60% +12,01%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy +0,71% +0,08% +0,56% +0,37% +1,94% +4,45% +4,85% +6,82%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja +1,28% -0,02% +0,63% +1,55% +3,86% +6,67% +6,28% +8,61%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Lokacyjny +0,06% -0,91% -0,78% -0,61% +0,58% +3,20% +5,69% +6,86%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacji Globalnych +0,19% +0,04% +0,22% +0,84% +2,19% +3,97% +5,34%  
Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) -1,36% -1,36% +0,22% +2,83% +2,81% +0,02% +1,83% +6,25%
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla każdego +0,13% +0,29% +0,39% +1,15% +2,60%      
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,14% +0,42% +0,42% +2,37% +5,96% +6,24% +9,89% +14,44%
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,17% +1,17% +2,22% +3,89% +5,00%      
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 +0,18% +0,27% -0,11% -0,99% -0,50% +0,73% -0,53% +2,56%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,24% -0,67% -0,40% -0,67% -0,49% +0,38% -0,12% +2,19%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny +0,26% -0,01% +0,30% +1,12% +2,73% +3,56% +3,82% +2,54%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniDolar Pienieżny (USD) +2,73% +11,48% +8,81% +6,41% -0,81% -10,50% -1,66% +4,92%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Obligacje +0,26% -1,04% -0,34% +0,64% +1,77% +4,44% +3,67% +5,28%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniLokata +0,17% +0,40% +0,60% +1,24% +2,47% +3,67% +4,59% +6,48%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Nowa Europa -2,07% -4,98% -5,94% -6,30% -9,92% -10,07% -12,25% -5,53%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniEURIBOR (EUR) +0,75% +3,66% +1,86% +2,94% +2,27% -1,42% -0,62% +5,46%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Aktywny -0,29% -2,52% -1,72% -1,54% -0,38% +3,17% +1,02% +4,26%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Zamienne (w likwidacji) -0,07% -0,96% -0,21% +1,10% +0,82% -3,13% +0,24%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniWIBID Plus +0,20% +0,43% +0,66% +1,29% +2,50% +3,61% +4,67% +6,97%
UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,97% -1,64% -1,51% -1,46% +0,76% +3,47% +4,40% +7,04%
Data aktualizacji: 2018-06-22, Źródło danych: Notoria