Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Obligacji Plus -0,41% -0,45% +0,03% +0,77% -0,21%      
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus +0,14% +0,54% +0,91% +1,74% +2,06% +3,54% +4,77% +9,12%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał +0,35% +0,70% +1,17% +2,31% +3,05% +4,56% +6,00% +10,45%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,15% -0,15% +0,36% +3,07% +2,17% +2,45% +1,54% +1,91%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych +0,39% +0,42% +0,71% +1,99% +2,87% +9,82% +5,81% +5,05%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus +0,33% +0,33% +0,61% +1,30% +2,60% +6,50% +3,65%  
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych +0,06%   +0,47% +1,74% +0,97% +2,72% +3,26% +5,05%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Flexi Asia Bond +0,54% +0,17% +0,74% +1,70%        
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny Globalny +0,09% +0,25% +0,34% +0,98% +2,01%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond +0,69% +1,23% +1,88% +7,10%        
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond                
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond +0,82% +0,46% +0,96% +2,28%        
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond -0,05% +0,23% +0,82% +2,70%        
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit +0,79% +0,43% +1,13% +3,33%        
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income +0,38% +0,53% +1,15% +3,21%        
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,02% -0,13% +0,56% +3,01% -0,32% +0,97% -1,51% +0,75%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Obligacji Skarbowych -0,09% -0,38% +0,47% +2,96% -0,47% +1,00% +1,82% +3,96%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich +1,50% +0,86% +1,89% -0,81% -0,36% -1,22% +3,52% +3,31%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,44% +0,42% +0,86% +2,00% +3,12% +6,38% +5,98% +8,45%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych +0,47% +0,46% +0,90% +2,09% +3,24% +6,47% +6,11% +9,42%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych -0,03% -0,31% +0,56% +3,14% -0,15% +1,48% +2,44% +5,43%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji -0,16% -0,26% +0,21% +1,67% -0,56% +0,59% +1,89% +3,47%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny -0,05% +0,06% +0,65% +3,04% +1,10% +4,14% +6,56% +12,83%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny +0,16% +0,36% +0,54% +1,11%        
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych +0,20% +0,45% +0,69% +1,62% +2,84% +7,24% +6,97% +9,48%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny +0,03% +0,01% +0,74% +2,75% +0,93% +2,61% +4,23% +8,49%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Zamiennych -0,62% -0,10% -0,08% +0,93% +2,21% +6,85% +1,71%  
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych +0,51% +0,63% +1,10% +2,18% +3,93% +8,15% +9,42% +13,47%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji -0,09% -0,29% +0,45% +2,27% -0,05% +1,35% +2,06% +4,55%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,13% +0,08% +0,31% +0,86% +1,68% +4,34% +3,74% +5,11%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,15% +0,20% +0,62% +2,38% +0,54%      
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,06% +0,23% +0,29% +1,31% +1,94% +3,61% +3,50% +6,68%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych -0,06% -0,02% +0,55% +2,14% -0,29% +1,26% +2,02% +5,24%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 1 -0,02% +0,07% +0,39% +1,16% -0,68% +0,77% +1,57% +3,68%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,35% +0,56% +0,85% +1,71% +2,22% +4,47% +5,01% +8,61%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Obligacji 2 -0,04% +0,08% +0,39% +1,19% -0,45% +1,08% +1,76% +5,68%
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Obligacji +0,12% +0,27% +0,81% +2,59% +1,58% +3,94% +5,94%  
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji -0,05% -0,27% +0,49% +2,54% +0,06% +2,56% +3,28% +7,00%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych -0,03% +0,13% +0,29% +1,96% +2,92% +5,29% +5,80% +10,24%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus -0,09% -0,45% -0,03% +2,29% -0,08% +2,36% +2,93% +4,50%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych   +0,09% +0,26% +0,61% -0,77% +0,70% +0,96% +3,40%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji     +0,49% +2,17% +2,00% +3,82% +5,15% +6,07%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,17% +0,25% +0,33% +0,84% +2,30% +3,27% +3,90% +7,14%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji -0,12% -0,20% +0,57% +2,30% -1,06% +0,18% +0,97% +3,26%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny +0,12% +0,20% +0,60% +1,48% +1,59% +3,95% +3,47%  
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji +0,01% -0,02% +0,75% +2,71% +1,40% +4,08% +5,21% +8,22%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu +0,19% +0,37% +0,62% +1,55% +5,18% +15,16% -3,38%  
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,26% +0,36% +0,48% +1,18% +1,44% +3,52% +2,37%  
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus -0,08% -0,28% +0,11% +0,84% -1,10% +1,58% +0,90%  
Ipopema Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,31% +0,57% +0,98% +2,85%        
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,29% +0,63% +1,09% +2,44% +4,87%      
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny -0,16% -0,20% +0,94% +3,34% +0,43% +3,48% +6,25%  
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji -0,03% +0,22% +0,83% +2,53% +1,39% +3,32% +5,44% +8,41%
KBC Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,35%   +0,70% +2,13% +2,49% +5,11% +6,27% +10,77%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty KBC Subfundusz Delta -0,52% -1,09% -1,21% -0,19% -1,34% -1,34% -0,70% +6,90%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Sigma Obligacji Plus -0,09% +0,08% +0,34% +1,40%        
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Obligacji Korporacyjnych +0,38% -0,05% +0,04% +1,00% +2,81% +4,58% +4,82% +11,11%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Obligacji Korporacyjnych Plus -0,14% -1,12% -1,78% +1,55% +4,67% +5,95%    
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,13% +0,31% +0,41% +2,44% +2,47% +3,23% +4,76% +9,71%
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacyjny +0,63% +0,35% +0,56% +2,32% +2,65% +4,40% +4,16% +14,37%
LM Globalnych Papierów Dłużnych                
mBank mFundusz Obligacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,07% +0,33% +0,77% +1,87% +2,39% -0,65% -16,30% -19,58%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Obligacji Skarbowych -0,10% -0,29% +0,43% +2,04% +0,14% +1,90% +2,69% +6,23%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Obligacji Światowych -0,08% +0,08% +0,08% +1,79% +3,49% +8,57% +13,48% +25,12%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Obligacji Plus   -0,31% +0,37% +2,26% +0,18% +2,07% +2,65% +6,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych +0,11% +0,23% +0,71% +2,59% +4,46% +7,73% +7,48%  
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,22%              
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,51% +0,98% +1,39% +2,17% +4,91% +5,44% +5,88% +9,52%
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,56% +0,94% +1,33% +2,30% +4,24% +6,29% +8,19%  
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji -0,01% -0,16% +0,85% +3,44% +1,42% +4,58% +5,75% +8,42%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 -0,22% -0,39% +0,33% +3,05% +1,37% +4,28% +6,03% +9,57%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) +0,02% +0,18% +0,61% +1,75% +5,90% +23,64% +13,07% +8,79%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) +0,69% +1,78% +2,73% +8,33% +3,70% +18,27% +11,33% -10,01%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacyjny Globalnej Alokacji (L) -0,73% -0,89% -0,85% -0,49% +1,52% +5,31% +2,81% +0,94%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji -0,03% +0,01% +0,33% +1,21% +0,36% +1,27% +2,61% +5,52%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw -0,93% -1,24% -0,23% -0,45% -1,64% +0,01% +1,64% +2,61%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych -1,39% -2,05% -0,48% -0,65% -5,09% -3,76% -2,61% -0,81%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji -0,30% -0,43% +0,04% +1,91% +0,17% +1,21% +0,02% +0,76%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,10% +0,17% +0,41% +0,96% +1,35% +2,35% +2,95% +5,59%
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,83% +0,83% +0,96% +2,16%        
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl +0,16% -0,27% +0,94% +1,45% -2,30% -0,82% +1,73% +2,94%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl +0,13% -0,19% +0,13% +0,31% -2,09% -0,06% +2,18% +4,53%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus -0,40% -0,56%   +1,15% +0,16% +1,31% +2,83% +4,75%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji -0,60% -0,69% -0,50%   -3,66% -2,72% -2,72% -3,00%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 +0,08% -0,25% +0,50% +2,05%        
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus +0,32% +0,23% +0,94% +2,55% +0,88% +2,60% +3,10% +5,17%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Plus +0,18% +0,18% +0,37% +1,12% +1,31% +2,45% +2,94% +5,33%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Obligacji i Dochodu -0,09% -0,35% -0,17% +1,32% +4,34% +15,30% +10,97% +15,42%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Obligacji Strategicznych +0,33% +0,54% +0,54% +1,71% +3,18% +11,53% +6,64% +7,01%
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,14% -0,15% +0,57% +2,17% +0,62% +2,67% +3,30% +6,89%
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus -0,98% -3,41% -3,27% -8,79% -2,93% +1,75% +1,21% +16,33%
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus +1,06% +0,54% +1,15% -2,69% -2,35% -2,10% +0,81% +1,17%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych -0,19% -0,33% +0,81% +3,32% +0,77% +2,94% +4,48% +6,72%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus -0,09% -0,02% +0,79% +2,53% +1,04% +2,45% +3,40% +4,93%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD -0,70% -3,41% -2,69% -7,60% -3,72% -3,16% +2,78% +19,71%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku +0,03% +0,11% +0,20% +0,44%        
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez -0,15% -0,50% +0,55% +2,82% -0,09% +0,77% +2,35% +6,91%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny -0,29% -0,43% +0,63% +2,71%        
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych +0,32% +0,18% +0,65% +1,64% +2,37%      
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących -0,25% -0,80% +0,22% +0,73% -0,98% +3,33% +3,62% +6,09%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych -0,03% +0,56% +0,71% +3,07% +4,19% +8,40% +9,26% +10,74%
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska -0,31% -0,05% +0,81% +2,35% +5,78% +22,27% +11,93% +11,02%
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska -0,04% +0,50% +0,32% +1,06% +1,66% +7,20% +4,19% +5,58%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy   +0,11% +0,46% +2,01% +1,89% +3,70% +3,83% +6,51%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja +0,09% +0,25% +0,99% +3,48% +1,33% +3,52% +3,59% +6,78%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Lokacyjny +0,13% +0,25% +0,72% +1,96% +3,18% +10,82% +7,00% +7,86%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacji Globalnych +0,26% +0,41% +0,75% +1,67% +2,90% +4,64%    
Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) -1,36% -1,36% +0,22% +2,83% +2,81% +0,02% +1,83% +6,25%
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla każdego +0,03% +0,30% +0,47% +1,33%        
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,61% +1,72% +2,02% +2,73% +3,35% +6,59% +8,53% +14,68%
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,25% +1,53% +1,64% +2,29%        
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 +0,18% +0,27% -0,11% -0,99% -0,50% +0,73% -0,53% +2,56%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji -0,05% +0,33% +0,30% +1,40% +0,44% +1,06% +1,06% +3,16%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny -0,21% +0,18% +0,29% +2,39% +1,11% +0,70% +0,28% +2,12%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniDolar Pienieżny (USD) -1,12% -3,12% -3,75% -10,23% -4,00% -6,52% -1,35% +20,16%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniLokata +0,26% +0,53% +0,74% +1,31% +2,37% +3,21% +4,07% +6,89%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa +1,16% +0,03% +2,05% +2,11% -3,80% +0,04% +4,44% +7,34%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniEURIBOR (EUR) +1,20% +1,38% +1,72% -1,04% -0,32% -2,00% +3,19% +3,76%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Aktywny +0,17% -0,12% +0,91% +4,26% -0,46% +4,82% +3,91% +7,00%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Zamienne (w likwidacji) -0,07% -0,96% -0,21% +1,10% +0,82% -3,13% +0,24%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniWIBID_Plus +0,19% +0,40% +0,57% +1,11% +2,21% +3,19% +4,37% +7,42%
UniKorona Obligacje +0,30% +0,27% +0,93% +3,08% +1,16% +2,02% +2,87% +4,88%
UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,44% +0,61% +1,30% +2,84% +2,82% +6,71% +7,75% +13,11%
Data aktualizacji: 2017-08-18, Źródło danych: Notoria