Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Dochodowy Plus +0,03%   +0,01% +0,59% +2,48% +2,52% +3,62% +4,80%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus +0,08% +0,11% +0,18% +0,63% +2,44% +2,56% +4,12% +5,80%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał +0,19% +0,41% +0,60% +1,17% +4,24% +1,36% -0,19% +2,34%
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Obligacji +0,12% +0,11% +0,08% +0,81% +2,75% +1,36%    
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,30% +0,61% +0,61% +1,54% +3,77% +5,10% +7,49% +11,11%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Obligacji Światowych +0,19% -0,65% -1,11% -0,58% +2,41% +0,05% +6,44% +6,44%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Papierów Dłużnych +0,31% +0,86% +1,33% -0,64%        
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,05% +0,14% -0,68% +0,13% +1,58% -2,59% -1,87% +0,14%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych +0,58% -0,01% +0,03% +3,81% +9,56% +4,47% +5,96% +6,20%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus +0,50% +0,38% +0,81% +1,74% +4,27% +1,77% +2,78% +4,16%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych +0,07% -0,59% -0,70% -0,12% +2,37% +5,60% +7,80% +9,17%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond +0,73% -2,87% -3,96% +1,85% +14,36% -2,84% +2,25% -7,87%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond +1,78% -0,18% -1,52% +2,16% +15,79% +3,05% +7,13% +7,56%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond +0,22% -0,75% -1,59% -0,59% +3,37% +3,42% +7,07% +9,24%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond +0,96% -0,19% +0,09% +3,57% +11,34% +2,75% +4,96% +8,53%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income +0,73% -0,07% +0,01% +3,88% +11,71% +5,10% +6,30% +8,94%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor +0,05% +0,04% +0,19% +0,77% +1,87% +2,19% +3,20% +4,07%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return w likwidacji   +1,85% +3,66% -1,94% -42,01% -40,11% -39,11% -39,32%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny +0,70% -0,46% -1,00% +1,00% +6,36% +1,26% +3,06% +3,49%
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars Global Aggregate +0,37% -1,05% -2,05% -0,19% -0,67%      
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych +0,23% +0,16% +0,38% +2,47% +7,29% +3,26% +5,01% +6,94%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy +0,08% +0,16% +0,29% +0,96% +4,45% +1,99% +3,33% +5,37%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny -0,05% -1,05% -1,43% -0,39% +2,01% +4,36% +7,20% +9,87%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny -0,02% -1,46% -1,50% -0,62% -0,41% +2,53% +4,90% +6,17%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu +0,04% +0,48% +0,48% +0,48% +1,61% +2,06% +3,22% +5,37%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny +0,12% -0,51% -0,80% +0,44% +3,00% +7,16% +10,82% +14,43%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych +0,14% +0,20% +0,40% +1,79% +5,93% +4,23% +6,98% +10,25%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji -0,19% -0,51% -0,98% -0,50% +0,81% +3,93% +6,55% +8,85%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych -0,13% -0,44% -0,52% -0,07% +1,80% +1,02% +1,93% +3,26%
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych +0,63% -1,04% -1,68% -1,24% +3,15% +3,74% +7,09% +9,83%
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych +0,42% -0,28% -0,71% +1,35% +8,29% +3,84% +6,51% +6,93%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,11% -0,06% -0,12% +1,01% +5,47% +6,24% +8,93% +12,54%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,28% +0,45% +0,65% +1,32% +2,41% +3,40% +4,54% +5,85%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych -0,03% -0,42% -0,46% +0,34% +2,30% +4,68% +7,26% +9,17%
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych +0,02% -0,09% +0,07% +1,08% +5,05% +3,81% +4,06% +3,81%
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych -0,31% -0,43% -0,72% -2,31% -2,33% -2,39% -2,04% -3,20%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji -0,02% -0,27% -0,31% +0,18% +1,57% +3,31% +5,75% +7,59%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych -0,02% -0,03% +0,07% -0,86% +0,51% -0,44% +5,53% +4,20%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Oszczędnościowy w likwidacji -0,15% +0,04% +0,30% +0,91% +0,84% +3,11% +4,03% -4,76%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych -0,66% -2,06% -2,60% -3,32% -5,16% -7,58% -9,11% -10,35%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Obligacji -0,31% -0,69% -0,69% -0,31% +1,64% +3,33% +4,32% +4,99%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,42% +0,25% +0,17% -0,17% -0,25% +0,42% +1,70% +3,63%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji +0,07% -0,30% -0,67% +0,22% +1,71% +5,09% +8,01% +9,86%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych +0,88% -0,78% -1,59% +1,34% +9,40% +2,27% +6,44% +6,44%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych +3,09% -0,82% -3,91% -0,94% +7,88% -0,62%    
Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu -0,05%              
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,55% +1,07% +1,07% +2,46% +4,88% +4,74% +1,17% +2,61%
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Delta -0,57% -0,69% -0,79% -0,47% +0,72% -0,04% -0,34% +0,08%
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus -0,06% -0,10% -0,06% +0,28% +1,19% +1,12% +1,04% +2,59%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych +0,16% +0,44% +0,86% +1,67% +3,98% +3,94% +3,49% +7,10%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych Plus +0,05% +0,02% +0,16% +0,48% +1,98% +5,91% +5,70%  
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych +0,37% +0,23% +0,34% +1,33% +3,59% +4,40% +5,65% +7,01%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny +1,65% +1,77% +3,16% +2,28% +1,91% +3,39% +6,83% +7,45%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) -2,22% +2,51% +1,80% -1,33% -6,15% +2,23% +5,70% +20,90%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje -0,02% -0,79% -1,04% +0,85% +4,87% +5,89% +9,79% +10,89%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa -1,81% -4,89% -5,50% -2,96% -3,12% -3,77% +3,38% -1,14%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy +0,12% +0,21% +0,62% +1,49% +3,53% +3,40% +4,38% +6,58%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Aktywa Polskie +0,94%              
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Euro (EUR) -1,38% +1,60% +0,78% -0,21% +2,70% +6,71% +6,76% +9,35%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny -0,25% -1,47% -1,82% +0,68% +6,86% +5,90% +11,15% +10,43%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus +0,10% +0,27% +0,56% +1,55% +3,58% +2,22% +3,21% +5,54%
Generali Obligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,52% -3,51% -2,45% -2,42% +1,91% +2,76% +0,84% +4,38%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny +0,17% +0,19% +0,34% +1,70% +3,75% +4,52% +6,44% +7,85%
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie -0,16% -0,67% -1,15% -0,79% +0,73% +4,67% +7,87%  
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych +0,49% -0,51% -2,17% -2,83% -2,49% +0,78% +5,98%  
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Wschodzących +1,28% -0,37% -1,98% +1,10% +13,58% +2,81% +9,08%  
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji -0,04% -0,63% -0,82% +0,53% +3,59% +5,37% +8,96% +11,16%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu +0,09% +0,12% +0,43% +1,72% +4,68% +3,01% +4,69% +6,28%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus +0,66% +0,02% -1,34% -0,97% +1,37% -1,61% +0,72% -0,36%
Ipopema Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,69% +1,06% +1,41% +2,10% +4,21%      
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji -0,29% -0,75% -0,93% -0,02% +2,55% +4,49% +6,19% +7,79%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny -0,29% -0,97% -1,70% -0,38% +1,93% +3,71% +6,58% +8,95%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji -0,08% -0,83% -1,15% +0,17% +4,70% +5,28% +7,93% +10,32%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,11% +0,40% +0,49% +2,16% +5,67% +5,69% +6,24% +8,55%
KBC Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji)                
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji -0,12% -0,68% -1,07% -0,40% +0,99% +3,79% +5,40% +5,17%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych +0,18% -0,17% -0,35% +0,44% +1,38% +3,21% +5,99% +6,49%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus +0,22% -0,22% -0,22% +0,39% +2,34% +4,72% +6,65% +7,87%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych +0,52% -1,10% -1,60% -0,30% +2,27% +0,90% +2,04% +4,25%
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,16% -0,07% -0,12% +0,49% +2,84% +2,48% +4,23% +6,43%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych +0,08% -0,81% -1,18% -0,32% +2,41% +2,24% +4,57% +4,69%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,51% +0,98% +1,39% +2,17% +4,91% +5,44% +5,88% +9,52%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,44% -0,11% +0,01% +1,34% +5,39% +0,41% +0,57% +0,24%
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,20% +0,45% +0,72% +1,56% +3,83% +5,74% +7,62% +11,98%
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 +0,02% -0,21% -0,55% +1,20% +4,34% +8,73% +13,97% +17,96%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji -0,03% -0,26% -0,71% +0,77% +3,58% +7,64% +12,44% +15,42%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) +1,20% +0,23% +0,87% +6,17% +18,29% +7,42% +8,39% +11,43%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Obligacji Plus (L) -0,07% +0,28% +0,75% +2,74% +4,37% +5,87% +8,83% +5,34%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) +0,31% -3,47% -4,76% +1,14% +10,22% -4,06% -0,44% -11,36%
Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,37% +0,92% +1,51% +19,05% +19,05% -1,01%    
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,16% -1,22% -1,61% -0,08% +4,92% +6,89% +12,96% +15,13%
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Strategii Dłużnych +0,22% -0,31% -0,39% +0,77% +3,97%      
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy   -1,06% -1,07% +0,36% +2,23% +4,21% +5,75% +5,72%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw -0,12% -1,21% -1,11% -0,09% +1,19% +3,05% +5,08% +5,38%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych -0,40% -1,79% -1,99% -0,41% +1,26% +1,17% +2,85% +0,15%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny -0,02% -0,91% -1,00% -1,72% -1,56% -2,10% -3,62% -1,95%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji +0,20% -0,85% -1,23% -2,74% +1,40% +1,81% +0,65% +3,15%
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,76% +1,26% +1,65% +2,39% +5,15% +7,54% +10,26% +15,03%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl -0,38% -1,54% -1,64% -0,38% +0,43% +2,65% +3,97% +3,86%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl -0,34% -1,34% -1,67% -2,13% -2,65% -3,99% -4,49% -6,08%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus -0,22% -1,23% -1,15% +0,44% +2,78% +4,10% +6,86% +7,96%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji -0,29% -1,25% -1,53%   +1,38% +2,29% +2,29% +1,78%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny -3,23% -3,73% -3,43% -9,18% -12,10% -5,97% -9,36% -11,00%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 -0,22% -0,66% -1,03% -0,15% +2,36% +4,18% +6,75% +9,44%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus +0,26% +0,26% +0,60% +2,35% +6,32% +2,44% +3,70% +5,94%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus -0,06% -0,45% -0,72%   +2,29% +4,26% +6,21% +8,61%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu +1,16% +0,08% +0,33% +4,45% +13,59% +2,43% +4,72% +4,90%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych +0,03% +0,06% +0,08% +0,35% +1,67%      
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych +0,82% -0,56% -0,41% +3,04% +11,39% +4,24% +7,26% +7,20%
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,15% -0,28% -0,50% +0,51% +2,89% +4,10% +6,51% +9,88%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus -1,43% +2,18% +1,26% +1,35% +2,88% +4,32% +7,85% +22,50%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus -0,99% +1,42% +0,29% +1,12% +8,27% +7,75% +9,23% +10,44%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych +0,12% -0,49% -0,48% +0,25% +2,25% +3,31% +5,22% +6,77%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Globalny +0,54% -0,27% -0,55% +1,11% +5,57%      
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego -0,24% -0,72% -1,24% -1,31% -0,85%      
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus +0,07% -0,37% -0,45% +0,10% +1,81% +1,63% +2,87% +4,24%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD -3,06% +1,32% +1,04% -3,71% -6,64% -0,64% +2,71% +15,72%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy +0,09% -0,19% -0,28% +0,76% +2,61% +3,91% +5,46% +6,83%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących +1,90% -2,07% -2,62% +2,76% -56,69% -63,09% -60,75% -59,35%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku -0,06% -0,06% -0,11% -0,44% -0,34% +0,18% +0,50% +0,68%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez +0,16% -1,42% -1,79% -0,14% +5,48% +4,00% +10,16% +13,66%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny +0,21% -1,38% -1,90% +0,69% +5,11% +3,05% +9,07% +12,12%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych +0,52% -0,04% -0,16% +1,71% +5,93% +3,13% +5,71% +8,20%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy +0,25% +0,43% +0,59% +1,36% +3,23% +4,15% +6,24% -25,34%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Obligacji Skarbowych +0,67% +0,19% +0,13% +1,00% +4,12% +6,66% +11,30% -0,35%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji -0,35% -0,80% -0,93% +0,12% +3,67% +6,88% +11,49% +11,70%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 -0,35% -0,80% -0,93% +0,12% +3,67% +6,88% +11,49% +11,70%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,06% -0,32% +1,61% +2,40% +4,57% +5,06% +6,98% +8,45%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich +0,21% -0,06% -0,27% +1,63% +6,19% +2,83% +5,05% +7,60%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych +0,39% +0,23% +0,38% +2,69% +7,95% +2,44% +4,28% +5,35%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych -0,04% -0,54% -0,91% +0,04% +2,44% +5,89% +7,36% +9,37%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Globalny +0,29% -0,30% -0,36% +1,49% +6,20% +3,31% +5,61% +5,57%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych +0,43% +0,24% +0,41% +2,85% +8,31% +2,57% +4,46% +5,67%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych -0,03% -0,55% -0,97% +0,08% +2,66% +6,05% +7,69% +9,86%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna +0,14% +0,08% +0,14% +1,63% +5,07% -0,42% +0,08% +0,50%
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,01% -0,86% -2,43% -2,45% -1,98% -1,91% -2,35% -2,16%
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji -0,32% -0,70% -1,22% -1,98%        
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities +0,80% +2,63% +6,22% +0,43% +1,62% +7,83% +6,19% +5,15%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond +1,00% +0,14% +0,68% +4,21% +10,44% +3,33% +4,63% +7,91%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja -0,33% -0,73% -1,24% -0,50% +1,76% +4,79% +7,23% +8,97%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny -0,45% -0,93% -1,52% -0,63% +7,83% +5,18% +8,42% +10,46%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus -0,16% -0,24% -0,36% +0,06% +4,11% +4,25% +6,02% +8,09%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu -0,06% -0,25% -0,25% +2,75% +12,91% +5,35% +6,26% +6,64%
Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) -1,36% -1,36% +0,22% +2,83% +2,81% +0,02% +1,83% +6,25%
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,14% +0,42% +0,42% +2,37% +5,96% +6,24% +9,89% +14,44%
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,17% +1,17% +2,22% +3,89% +5,00%      
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 +0,18% +0,27% -0,11% -0,99% -0,50% +0,73% -0,53% +2,56%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny +0,17% +0,08% -0,07% -0,29% +0,97% +2,33% +4,04% +5,47%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus +0,19% +0,36% +0,62% +1,20% +3,66% +4,11% +5,32% +7,29%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Zamienne (w likwidacji) -0,07% -0,96% -0,21% +1,10% +0,82% -3,13% +0,24%  
Data aktualizacji: 2021-04-23, Źródło danych: Notoria