Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Dochodowy Plus +0,26% +0,43% +0,58% +1,05% +2,01% +2,57% +3,13% +4,54%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus +0,24% +0,52% +0,72% +1,31% +2,88% +3,47% +4,51% +7,82%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał +0,01% +0,39% +0,61% +1,37% -0,22% +1,40% +2,49% +6,68%
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Obligacji -0,05% +0,09% +0,07%          
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,63% +0,63% +0,95% +1,60% +4,26% +6,35% +8,16% +12,77%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Obligacji Światowych -0,29% -0,31% +0,34%          
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Papierów Dłużnych -0,53% -0,67% -0,36%          
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,05% +0,14% -0,68% +0,13% +1,58% -2,59% -1,87% +0,14%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych +0,77% +1,45% +2,20% +2,24% +4,79% +5,47% +3,47% +5,51%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus +0,28% +0,58% +0,55% +1,07% +2,13% +3,16% +3,24% +5,24%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych +0,66% +0,01% -0,09% -0,71% +1,44% +4,06% +3,92% +6,69%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond -1,68% -0,27% +2,10% +3,53% +6,50% +13,18% -3,86% +7,61%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond +1,71% +3,12% +5,09% +5,38% +10,65% +14,33% +9,51% +14,08%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond +1,39% +1,98% +1,91% +1,22% +6,52% +7,43% +8,07% +9,63%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond +0,27% +0,72% +2,56% +3,84% +7,32% +8,09% +8,33% +11,21%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income +0,31% +0,99% +1,95% +2,79% +4,81% +6,34% +5,65% +8,78%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor +0,18% +0,33% +0,37% +0,91% +1,72% +2,54% +2,53% +4,26%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return +0,34% +0,68% +1,16% +3,95% +5,46% +5,56% +9,65% +7,12%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny +0,59% +0,94% +1,54% +1,96% +4,42% +4,98% +4,10% +7,43%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych +0,32% +0,74% +1,17% +2,09% +4,26% +4,72% +5,20% +8,29%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy +0,36% +0,64% +0,71% +1,23% +2,94% +3,78% +5,13% +6,85%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji +1,00%   -0,09% -0,56% +1,70% +3,43% +4,59% +7,78%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny +1,60% +0,58% +0,64% +0,71% +3,69% +6,13% +6,78% +11,38%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu +0,20% +0,39% +0,50% +1,08% +2,16% +3,29% +4,32% +6,71%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny +1,28% +0,49% +0,49% +0,39% +3,74% +6,64% +8,90% +13,94%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych +0,45% +0,86% +0,94% +1,87% +4,76% +6,23% +7,68% +11,85%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji +0,74% +0,13% +0,04% -0,38% +2,07% +4,45% +6,33% +9,75%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,22% +0,32% +0,41% +0,71% +1,68% +2,36% +2,97% +4,47%
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych +1,04% +1,54% +1,56% +1,73% +6,39% +7,08% +7,93%  
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych +0,82% +1,35% +1,97% +1,67% +5,82% +5,96% +5,14%  
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,96% +0,62% +0,86% +1,23% +3,60% +7,09% +8,38% +13,11%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,28% +0,45% +0,65% +1,32% +2,41% +3,40% +4,54% +5,85%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,36% +0,82% +1,01% +1,41% +2,04% +1,87% +1,73% +4,31%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych +1,02% +0,61% +0,65% +0,66% +3,23% +4,75% +5,98% +9,87%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,57% -0,12% -0,04% +0,26% +2,55% +3,88% +5,23% +9,38%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,14% -0,03% +0,15% +0,98% +7,04% +7,65% +4,98% +8,23%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Oszczędnościowy +0,53% +0,12% +0,05% -0,04% +1,52% +2,94% -4,89% -3,18%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych -0,27% -0,53% -0,79% -1,83% -2,93% -3,43% -3,43% -2,09%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Obligacji +0,32% -0,16% +0,08% +0,16% +0,88% +1,61% +2,35% +5,26%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,42% +0,25% +0,17% -0,17% -0,25% +0,42% +1,70% +3,63%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji +0,96% +0,30% +0,28% -0,26% +2,53% +4,53% +6,08% +9,43%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych +0,47% +1,44% +2,71% +6,71% +6,71% +6,71% +6,71% +6,71%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych +0,14% +1,53% +3,50%          
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,47% -0,06% +0,35% +1,58% -1,93% -1,76% -1,64% +0,39%
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Delta -0,57% -0,69% -0,79% -0,47% +0,72% -0,04% -0,34% +0,08%
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus +0,20% +0,57% +0,46% +0,96% +1,03% +2,34% +2,26% +6,12%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych +0,28% +1,37% +1,66% +1,90% +1,90% +4,78% +4,96% +7,44%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych Plus +0,05% +0,02% +0,16% +0,48% +1,98% +5,91% +5,70%  
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych +0,61% +0,87% +0,90% +0,84% +2,29% +3,38% +4,13% +8,52%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny +1,65% +1,77% +3,16% +2,28% +1,91% +3,39% +6,83% +7,45%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) +3,99% +4,48% +3,23% +2,30% +7,38% +11,05% +24,65% +3,65%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje +1,07% +1,62% +1,54% +2,06% +5,15% +8,24% +7,79% +12,56%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa +1,08% +0,88% +0,12% +0,06% +5,60% +18,90% +3,06% +0,27%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy +0,23% +0,66% +0,91% +1,42% +2,37% +3,44% +4,60% +7,20%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Aktywa Polskie +0,94%              
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Euro (EUR) +0,89% +0,45% -0,25% -1,98% -1,13% -0,02% +3,12% -0,38%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny +1,76% +1,40% +1,31% +1,94% +5,71% +10,80% +6,84% +12,65%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus +0,18% +0,60% +0,87% +1,41% +2,37% +3,49% +4,79% +7,26%
Generali Obligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,09% +1,10% +0,59% +2,14% +6,69% +6,19% +4,63% +9,26%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny +0,53% +0,92% +1,04% +1,66% +3,51% +4,23% +4,75% +7,06%
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie +0,93% +0,17% +0,14% -0,08% +2,89% +5,58%    
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych +2,08% +2,48% +1,97% +0,52% +7,88% +10,17%    
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Wschodzących +2,14% +3,43% +4,80% +5,63% +13,17% +14,35%    
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji +1,20% +0,41% +0,29% +0,01% +3,45% +5,21% +7,11% +11,79%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu +0,31% +0,65% +0,62% +1,22% +2,87% +3,70% +4,52% +8,27%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,32% +0,60% +1,17% +1,27% +3,42% +3,78% +4,17% +5,54%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus +0,77% +0,76% +1,32% +0,86% +3,44% +5,18% +2,51% +3,27%
Ipopema Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,69% +1,06% +1,41% +2,10% +4,21%      
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,97% +0,61% +0,85% +0,80% +2,51% +3,81% +5,11% +9,24%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny +0,81% +0,25% +0,44% +0,66% +2,86% +4,80% +7,28% +13,08%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +1,23% +0,95% +1,25% +2,01% +4,36% +6,79% +7,50% +12,04%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,22% +0,48% +0,37% +0,54% +1,24% +2,00% +3,97%  
KBC Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji)                
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji +0,77% +0,29% +0,26% +0,39% +1,86% +1,89% +3,21% +8,74%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych +0,82% +0,23% +0,41% -0,63% +2,55% +4,04% +3,99% +7,58%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus +0,59% -0,23% -0,12% -1,04% +1,19% +3,08% +3,58% +7,16%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych +0,67% +1,12% +1,34% +0,82% +3,75% +5,52% +4,87% +5,77%
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,35% +0,62% +0,66% +1,28% +2,93% +4,02% +5,16% +9,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych +0,93% +0,79% +1,06% +0,70% +3,63% +4,26% +3,08% +6,25%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,51% +0,98% +1,39% +2,17% +4,91% +5,44% +5,88% +9,52%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,11% +0,46% +1,03% +1,57% +1,94% +3,17% +0,32%  
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,20% +0,45% +0,72% +1,56% +3,83% +5,74% +7,62% +11,98%
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 +1,04% +0,51% +0,72% +0,73% +5,31% +8,31% +10,50% +15,15%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +1,01% +0,45% +0,59% +0,46% +4,65% +7,10% +9,01% +13,73%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) +0,28% +0,95% +3,13% +3,69% +6,36% +6,23% +7,16% +9,81%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji Plus (L) +0,13% +0,34% +0,57% +1,46% +3,63% +4,47% +0,70% -3,64%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) -1,87% -1,05% +0,57% +2,88% +3,55% +8,44% -8,40% +3,32%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +1,53% +1,03% +1,05% +1,51% +6,33% +8,77% +9,80% +11,36%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy +0,46% +0,84% +0,89% +1,63% +3,14% +6,19% +3,47% +5,41%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw -0,28% +0,42% +0,64% +2,11% +3,98% +7,70% +4,31% +3,09%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych -0,05% -0,35% -0,55% -0,02% +0,44% +1,28% -2,19% -5,55%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,04% -0,98% -1,08% -1,69% -1,72% -2,16% -3,61% -2,04%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji +0,02% -1,20% -1,44% -2,72% +0,54% +1,27% +0,55% +2,69%
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,63% +1,21% +1,77% +2,72% +5,08% +7,52% +9,73% +14,72%
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych -0,53% -17,01% -16,61%          
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl +0,55% +0,61% +0,44% +0,77% +2,18% +3,16% +1,84% +1,16%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl -0,20% -0,53% -0,85% -0,92% -1,75% -2,57% -3,44% -4,60%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus +0,45% +0,98% +1,36% +2,68% +4,84% +7,96% +6,33% +10,08%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji +0,10% +0,20%     -0,20% +1,00% +0,60% +0,80%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny -3,66% -3,08% -1,91% -1,22% -3,94% -7,50% -6,52%  
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 +0,78% +0,31% +0,39% +0,39% +2,85% +5,28% +7,10% +10,76%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus +0,09% +0,52% +0,87% +1,93% +2,66% +3,85% +4,89% +7,91%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus +0,71% +0,21% +0,18% -0,08% +1,98% +4,23% +6,00% +10,06%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu +0,65% +1,57% +3,19% +4,41% +7,14% +8,27% +5,58% +7,99%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych +0,30% +0,55%            
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych +0,94% +1,57% +2,33% +3,04% +7,26% +8,34% +4,99% +6,49%
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,74% +0,27% +0,39% +0,41% +2,91% +5,61% +7,65% +11,24%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus +4,02% +4,74% +4,63% +3,63% +10,54% +12,88% +24,64% +5,27%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus +1,47% +1,29% +0,97% -1,47% +2,14% +2,57% +3,63% -2,65%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych +0,84% +0,33% +0,21% +0,17% +1,88% +3,35% +5,09% +9,75%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Globalny +0,71% +0,74% +0,70%          
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego +0,34% -0,53% -0,71%          
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus +0,56% +0,42% +0,32% +0,47% +1,60% +2,84% +4,04% +7,68%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD +2,54% +2,69% +2,15% +1,30% +6,44% +9,36% +20,57% +0,87%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy +0,69% +0,20% +0,10% +0,39% +1,69% +3,12% +2,71%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących +1,84% +9,08% +9,08% +12,80% +17,79% +24,98% +20,99% +19,26%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku +0,16% +0,13% +0,06% +0,19% +0,46% +0,62% +0,85% +1,73%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez +1,44% +1,95% +2,44% +4,50% +8,13% +11,57% +13,28% +16,30%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny +1,09% +1,45% +1,54% +3,34% +7,39% +10,00% +12,61% +15,41%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych +0,75% +1,07% +1,30% +1,66% +5,22% +6,11% +6,26% +7,43%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy +0,39% +0,72% +0,87% +1,73% +3,83% -22,59% -30,52% -23,12%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Obligacji Skarbowych +1,11% +0,47% +0,46% +0,75% +5,21% -3,25% -13,82% -8,26%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji +0,94% +0,67% +0,91% +1,50% +5,29% +8,16% +6,58% +9,75%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 +0,94% +0,67% +0,91% +1,50% +5,29% +8,16% +6,58% +9,75%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,40% +0,66% +0,73% +1,47% +3,20% +5,06% +4,70% +8,06%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich +0,72% +1,14% +1,59% +1,41% +5,07% +6,07% +6,82% +5,45%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych +0,35% +0,73% +1,21% +1,73% +4,01% +4,27% +4,49% +8,02%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych +0,67% +0,40% +0,35% +0,22% +1,71% +3,52% +5,10% +9,84%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych +0,34% +0,73% +1,19% +1,72% +4,12% +4,45% +4,69% +8,36%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny +0,99% +1,36% +1,83% +1,47% +5,43% +4,79%    
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych +0,76% +0,48% +0,44% +0,36% +2,04% +3,87% +5,48% +10,52%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna -0,13% +0,51% +0,51% +1,07% +1,51% +2,11% +1,67%  
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji -0,21% +0,35% +0,13% +1,10% +0,33% +0,28% -0,24% +1,05%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities +0,71% +1,25% +1,78% +1,59% +5,72% +6,36% +4,66% +6,73%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond +0,39% +0,83% +2,63% +3,47% +5,78% +5,95% +7,39% +10,82%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja +0,65% +0,18% +0,18% -0,36% +2,45% +4,20% +5,31% +11,57%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny +0,64% +0,24% +0,29% +0,48% +3,71% +5,08% +6,27% +9,15%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus +0,35% +0,48% +0,61% +0,74% +2,89% +4,10% +4,65% +7,89%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu +0,11% +0,68% +1,62% +1,23% +3,21% +3,30% +2,32% +5,49%
Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) -1,36% -1,36% +0,22% +2,83% +2,81% +0,02% +1,83% +6,25%
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,14% +0,42% +0,42% +2,37% +5,96% +6,24% +9,89% +14,44%
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,17% +1,17% +2,22% +3,89% +5,00%      
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 +0,18% +0,27% -0,11% -0,99% -0,50% +0,73% -0,53% +2,56%
Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych +0,29% +0,48% +0,41% +0,82% +0,59% -0,36% -0,03% +3,82%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny +0,96% +0,82% +0,82% +0,63% +2,66% +3,92% +4,80% +9,04%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus +0,42% +0,81% +1,05% +2,03% +2,93% +3,91% +5,10% +10,21%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Zamienne (w likwidacji) -0,07% -0,96% -0,21% +1,10% +0,82% -3,13% +0,24%  
Data aktualizacji: 2020-02-21, Źródło danych: Notoria