Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Dochodowy Plus +0,15% +0,55% +0,68% +0,16% +1,10% +2,02% +3,07% +4,59%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus +0,17% +0,46% +0,59% +0,59% +1,48% +2,16% +3,51% +5,72%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał -0,14% +1,44% +1,61% +2,12% +3,76% +2,34% +3,74% +3,51%
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Obligacji   -0,38% -0,38% -0,14% +0,56% +1,13%    
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty       +0,61% +1,85% +4,10% +5,43% +10,37%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Obligacji Światowych +0,10% +0,07% +0,45% -1,34% -1,22% -0,58% +6,01% +6,01%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Papierów Dłużnych +0,31% +0,86% +1,33% -0,64%        
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,05% +0,14% -0,68% +0,13% +1,58% -2,59% -1,87% +0,14%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych -0,10% +0,16% +0,76% +0,49% +5,06% +3,25% +5,35% +8,80%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus +0,03% +0,05% +0,38% +0,72% +2,54% +1,39% +2,46% +4,61%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych +0,19% -0,26% +0,08% -1,77% -0,26% +4,97% +3,49% +9,06%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond -0,82% -1,90% -2,01% -4,95% +1,64% -5,94% -2,26% +7,83%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond -0,09% +0,36% +1,44% +0,63% +2,33%   +4,80% +13,93%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond +0,22% +0,80% +1,04% -0,51% +0,26% +2,28% +3,25% +9,79%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond -0,28% +0,23% +0,86% +0,47% +4,94% +1,02% +5,22% +9,34%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income -0,11%   +0,30% +0,13% +5,32% +3,50% +6,35% +10,19%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor +0,04% -0,09% -0,09% -0,69% +0,18% +0,91% +1,80% +3,64%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return w likwidacji   +1,85% +3,66% -1,94% -42,01% -40,11% -39,11% -39,32%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny +0,10% +0,63% +1,55% +0,75% +2,18% +1,18% +3,06% +6,13%
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars Global Aggregate -0,05% +0,47% +0,72% -0,68% -0,17%      
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych +0,01% +0,14% +0,38% +0,41% +3,59% +2,19% +4,40% +6,96%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy +0,02% +0,10% +0,23% +0,39% +1,73% +1,27% +2,54% +5,07%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny +0,27% +0,08% +0,60% -2,36% -0,90% +2,98% +2,85% +9,12%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny   -0,61% -0,37% -3,12% -1,99% +1,53% +0,23% +4,84%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu +0,04% -0,02% +0,04% +0,43% +0,63% +1,36% +2,42% +4,68%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny +0,36% +0,44% +1,00% -1,13% +0,64% +6,41% +6,04% +13,30%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych +0,11% +0,33% +0,73% +0,58% +3,22% +3,40% +5,29% +9,73%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,29% +0,38% +0,95% +0,40% +1,95% +5,87% +6,62% +13,06%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,28% +0,45% +0,65% +1,32% +2,41% +3,40% +4,54% +5,85%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych +0,53% +0,44% +1,06% -0,21% +1,00% +4,44% +4,75% +9,26%
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych -0,07% -0,15% -0,10% -0,63% +0,79% +2,00% +3,35% +3,80%
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych +0,17% -0,20% +0,10% -1,89% -4,34% -4,19% -3,53% -4,67%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,15% +0,11% +0,34% -0,75% +0,11% +3,00% +3,00% +6,90%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,11% +0,39% +0,54% +0,39% -0,11% -0,54% +0,44% +7,08%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Oszczędnościowy w likwidacji -0,15% +0,04% +0,30% +0,91% +0,84% +3,11% +4,03% -4,76%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych -0,95% -1,89% -3,44% -4,24% -5,98% -8,38% -9,74% -11,05%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Obligacji +0,08% -0,46% -0,92% -1,90% -1,15% +1,90% +2,30% +3,79%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,42% +0,25% +0,17% -0,17% -0,25% +0,42% +1,70% +3,63%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji +0,21% +0,42% +0,63% -1,37% -0,21% +4,18% +3,20% +8,63%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych -0,32% +0,02% +0,63% -0,77% +2,07% +0,43% +7,30% +7,30%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych -0,17% -0,09% +2,92% +0,24% +0,82% -0,49%    
Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu +0,34% +0,04% +0,14%          
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,18% +2,18% +2,76% +3,86% +5,94% +7,13% +5,60% +5,30%
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Delta -0,57% -0,69% -0,79% -0,47% +0,72% -0,04% -0,34% +0,08%
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus -0,14% -0,19% -0,02% -0,44% +0,07% +0,23% +1,21% +2,54%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych +0,16% +0,44% +0,86% +1,67% +3,98% +3,94% +3,49% +7,10%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych Plus +0,05% +0,02% +0,16% +0,48% +1,98% +5,91% +5,70%  
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych +0,37% +0,23% +0,34% +1,33% +3,59% +4,40% +5,65% +7,01%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny +1,65% +1,77% +3,16% +2,28% +1,91% +3,39% +6,83% +7,45%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) +0,35% +3,97% +3,96% +5,18% +5,31% +1,31% +3,59% +10,45%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje +0,31% +0,52% +1,14% -1,60% +0,66% +3,80% +5,34% +11,88%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa +1,64% +2,58% +4,46% -1,85% +1,79% -0,42% -1,43% +17,35%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy +0,05% +0,20% +0,42% +0,47% +2,31% +2,56% +4,02% +6,08%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Aktywa Polskie +0,94%              
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Euro (EUR) -0,28% +0,79% +0,82% +1,87% +4,48% +7,87% +5,23% +6,57%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny +0,75% +1,07% +2,15% -2,25% +1,01% +4,30% +5,61% +14,84%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus +0,03% +0,24% +0,57% +0,77% +2,63% +1,67% +3,10% +5,21%
Generali Obligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,52% -3,51% -2,45% -2,42% +1,91% +2,76% +0,84% +4,38%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny -0,18% -0,09% -0,05% -0,28% +1,46% +2,92% +4,55% +7,19%
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje CEEplus +4,55%              
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie +0,38% +0,71% +1,22% -1,04% -0,55% +4,49% +3,71% +10,14%
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych +0,51% +1,52% +2,53% +0,39% -1,68% +0,98% +1,17% +10,99%
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Wschodzących -0,11% +0,61% +1,77% +0,36% +1,81% +0,02% +5,03% +14,11%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji +0,30% +0,23% +1,04% -1,37% +0,71% +4,83% +4,08% +10,05%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Akumulacji Kapitału +0,63% +1,39% +2,57% +1,92% +2,58% -2,02% -0,68% +1,67%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu +0,14% +0,18% +0,68% +0,06% +2,22% +2,27% +3,45% +5,95%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus -0,18% -0,10% +0,20% -0,97% +0,09% -2,69% -2,25% +2,32%
Ipopema Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,69% +1,06% +1,41% +2,10% +4,21%      
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,62% +0,08% +0,57% -1,68% -0,42% +2,93% +3,48% +6,65%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny +0,61% +0,07% +0,76% -2,57% -1,37% +2,02% +2,16% +6,67%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,43% +0,46% +0,83% -1,15% +0,53% +3,74% +5,63% +10,52%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,34% +0,49% +0,65% +1,08% +3,65% +5,97% +6,56% +8,06%
KBC Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji)                
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji +0,51% +0,60% +0,91% -0,51% +0,34% +3,84% +3,67% +5,57%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych +0,18% +0,62% +1,33% -0,39% +0,62% +3,03% +2,06% +7,15%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus +0,06% +0,51% +0,39% -0,89% +0,06% +4,69% +2,94% +7,92%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych -0,22% -0,07% +0,30% -1,17% -0,15% -0,81% +0,15% +4,74%
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,19% +0,23% +0,35% -0,37% +0,71% +1,50% +2,72% +5,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych +0,26% +0,16% +0,55% -1,45% -0,43% +1,02% +1,42% +5,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych -0,24% -0,11% +0,31% +0,33% +2,08% -0,11% +1,61% +3,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,51% +0,98% +1,39% +2,17% +4,91% +5,44% +5,88% +9,52%
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,20% +0,45% +0,72% +1,56% +3,83% +5,74% +7,62% +11,98%
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 -0,06% +0,57% +0,80% -0,44% +2,06% +8,38% +8,32% +17,08%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji -0,02% +0,53% +0,74% -0,58% +1,36% +7,36% +7,01% +14,69%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) -0,40% -0,06% +0,78% +1,14% +8,33% +5,33% +9,48% +11,89%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Obligacji Plus (L) -0,16% -0,06% -0,15% -0,22% +2,21% +4,82% +6,25% +9,42%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) -1,03% -2,09% -2,15% -4,77% +0,35% -6,03% -2,96% +3,05%
Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +1,56% +2,12% +2,81% +4,00% +22,36% +22,36%    
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,48% +0,78% +1,64% -1,40% +1,04% +6,04% +7,16% +14,95%
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Strategii Dłużnych +0,44% +0,68% +1,32% -0,13% +1,50%      
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy +0,29% +0,36% +0,66% -1,37% +0,80% +1,92% +3,56% +7,92%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw +0,10% -0,07% +0,03% -1,97% -0,37% -0,06% +2,11% +7,44%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,43% +0,88% +1,51% -2,47% -0,36% +0,74% +0,47% +1,89%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny -0,02% -0,91% -1,00% -1,72% -1,56% -2,10% -3,62% -1,95%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji +0,20% -0,85% -1,23% -2,74% +1,40% +1,81% +0,65% +3,15%
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,76% +1,26% +1,65% +2,39% +5,15% +7,54% +10,26% +15,03%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl +0,38% +0,98% +1,37% -1,75% -0,27% +1,31% +1,87% +4,57%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl -0,07% -0,62% -0,89% -3,08% -3,92% -4,67% -5,54% -6,88%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus +0,37% -0,37% -0,73% -2,52% -0,22% +0,82% +3,67% +7,88%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji +0,20% -0,10% -0,30% -3,36% -1,66% -0,40% -0,59% +0,60%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny +0,74% +0,74% +2,80% -1,65% -8,36% -1,85% -3,15% -9,49%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 +0,30% +0,52% +1,05% -0,81% +0,22% +3,71% +3,71% +9,10%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus +0,43% +0,51% +1,03% +0,43% +3,24% +1,55% +3,70% +5,46%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus +0,27% +0,49% +1,05% -0,66% +0,35% +4,03% +3,48% +8,31%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu -0,32% +0,08% +0,90% +0,98% +6,48% +0,33% +4,67% +8,54%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych +0,11% +0,20% +0,38% +0,03% +0,67% +1,93%    
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych -0,20% +0,05% +0,61% +0,15% +4,04% +2,48% +5,43% +10,98%
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,34% +0,62% +1,33% -0,16% +1,39% +3,92% +3,90% +9,67%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus -0,35% +2,63% +5,32% +5,06% +10,22% +3,37% +6,35% +15,20%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus -0,04% +1,68% +2,41% +2,24% +7,40% +8,82% +6,73% +10,64%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych +0,25% +0,40% +0,73% -1,36% -0,10% +2,51% +2,14% +5,73%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Globalny -0,14% +0,11% +0,25% -0,40% +0,78% +3,06%    
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego -0,14% +0,01% +0,34% -2,34% -2,55% -0,52%    
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus +0,21% +0,29% +0,74% -0,75% +0,25% +1,07% +1,22% +3,81%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD -0,02% +2,08% +3,63% +2,93% +2,98% -0,55% +0,28% +7,78%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy +0,19% +0,38% +0,85% -0,38% +0,95% +3,91% +3,91% +7,06%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących +0,02% -0,04% +1,22% -2,17% +4,36% -65,72% -61,53% -57,12%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku +0,13% +0,15% +0,10% -0,10% -0,63% -0,03% +0,13% +0,57%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez +0,31% +0,41% +0,68% -1,97% +0,31% +1,80% +5,68% +13,48%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny +0,34% +0,55% +1,02% -1,77% +1,21% +1,72% +4,53% +11,93%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych +0,15% +0,35% +0,77% +0,37% +3,04% +2,14% +3,86% +8,43%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy -0,10% +0,25% +0,45% +0,66% +1,82% +3,33% +5,07% -19,24%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Obligacji Skarbowych +0,12% +0,28% +0,75% -0,10% +1,32% +6,24% +6,28% +2,83%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji +0,56% +0,22% +0,80% -1,04% +0,51% +6,23% +7,06% +14,51%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 +0,56% +0,22% +0,80% -1,04% +0,51% +6,23% +7,06% +14,51%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,32% +0,13% +0,76% +0,13% +3,26% +4,62% +5,95% +9,92%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich +0,41% +0,69% +1,20% +0,46% +3,21% +2,10% +3,45% +8,21%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych +0,27% +0,49% +0,93% +0,69% +3,79% +1,82% +3,62% +6,11%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych +0,34% +0,55% +1,49% -0,87% +0,51% +5,48% +5,11% +9,15%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Globalny -0,06% -0,18% -0,12% -0,72% +1,36% +1,51% +3,00% +6,23%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych +0,29% +0,49% +0,94% +0,70% +3,97% +1,96% +3,74% +6,41%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych +0,42% +0,65% +1,56% -0,80% +0,69% +5,68% +5,47% +9,66%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna +0,26% +0,42% +0,95% +0,06% +2,02% -0,89% +0,30% +1,22%
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,05% +0,08% +0,18% -1,76% -2,53%      
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,01% -0,86% -2,43% -2,45% -1,98% -1,91% -2,35% -2,16%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities +0,80% +2,63% +6,22% +0,43% +1,62% +7,83% +6,19% +5,15%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond -0,32% -0,22% +0,54% +0,65% +5,59% +1,44% +5,41% +7,71%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja +0,72% +0,44% -0,04% -2,39% -1,60% +2,92% +1,81% +7,24%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny +0,86% -0,52% -0,87% -3,16% -1,98% +3,27% +3,18% +8,31%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus +0,48% -0,15% -0,61% -1,21% -0,44% +2,77% +3,47% +6,95%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu +0,42% -0,30% -0,46% -1,60% +2,75% +3,17% +4,42% +6,21%
Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) -1,36% -1,36% +0,22% +2,83% +2,81% +0,02% +1,83% +6,25%
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,14% +0,42% +0,42% +2,37% +5,96% +6,24% +9,89% +14,44%
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,17% +1,17% +2,22% +3,89% +5,00%      
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 +0,18% +0,27% -0,11% -0,99% -0,50% +0,73% -0,53% +2,56%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny +0,08% +0,77% +0,91% +0,96% +1,02% +2,97% +2,80% +6,54%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus +0,12% +0,37% +0,41% +0,62% +2,01% +3,11% +5,12% +7,04%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Zamienne (w likwidacji) -0,07% -0,96% -0,21% +1,10% +0,82% -3,13% +0,24%  
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji +0,23% +0,52% +0,82% -1,32% -0,76% +3,53% +2,50% +7,96%
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji Korporacyjnych -0,01% +0,01% +0,30% -0,71% -0,04% +0,29% +0,94% +2,61%
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych +0,03% +0,86% +1,26% -0,07% +0,03% +3,15% +4,90% +10,53%
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Globalnych Strategii Dłużnych +0,05% +0,48% +1,21% +0,34% +2,57% +2,87% +4,55% +8,88%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria