Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Oszczędnościowy Plus +0,20% +0,26% +0,30% +0,68% +1,09% +1,73% +2,00% +2,42%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus +0,38% +0,48% +0,68% +0,95% +1,58% +3,01% +4,56% +6,58%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał +0,37% +0,50% +0,83% +1,82% +2,58% +4,45% +6,52% +9,11%
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,66% +0,66% +0,99% +1,99% +3,37% +5,86% +7,72% +11,23%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,17% +0,32% +1,41% +1,22% -0,99% -2,13% -1,54% +0,03%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych +0,56% +1,28% +2,25% +2,25% +0,10% -0,85% +1,04% +6,54%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus +0,20% +0,40% +0,86% +1,35% +1,30% +1,47% +2,98% +6,89%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych +0,08% -0,15% +0,30% +2,20% +1,12% +2,37% +3,73% +5,41%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond -0,16% +0,60% +1,00% +5,08% -10,15% -5,68% -2,49%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond +0,34% +1,40% +2,95% +5,03% +0,05% -1,83% +4,48%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond +0,45% +1,08% +1,90% +2,79% +1,86% +1,38% +2,59%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond +1,51% +2,76% +3,91% +3,78% +3,08% +2,08% +5,51%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income +0,73% +1,62% +2,55% +3,59% +2,27% +1,32% +4,00%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor +0,18% +0,17% +1,32% +2,14% +0,55% -1,03% +0,89%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return +0,25% +1,00% +1,49% +0,51% +3,45% +0,89% +2,09%  
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny +0,47% +0,99% +1,66% +1,52% +0,28% +0,50% +1,67% +0,53%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji +0,16% -0,13% +0,13% +1,29% +1,01% +3,59% +4,51% +4,38%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny +0,41% +0,65% +1,08% +2,37% +2,27% +4,44% +6,10% +7,76%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dopchodu +0,21% +0,36% +0,59% +1,12% +2,08% +3,25% +4,46%  
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych +0,62% +1,13% +1,80% +1,50% +1,85% +2,82% +4,64% +8,94%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny +0,29% +0,11% +0,62% +2,43% +3,02% +6,19% +8,03% +9,21%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy +0,48% +0,69% +1,10% +1,38% +2,01% +2,62% +4,53% +7,23%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych +0,44% +0,80% +1,44% +1,98% +3,06% +4,56% +6,92% +12,55%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji +0,11% -0,11% +0,43% +2,01% +1,91% +4,49% +5,60% +5,95%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,16% +0,27% +0,52% +0,84% +1,29% +1,79% +2,70% +5,24%
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych +0,62% +1,22% +2,41% +3,02% +2,30%      
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych +0,63% +1,28% +2,22% +1,84% +0,18%      
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,30% +0,15% +0,91% +2,49% +3,14% +6,02% +7,66% +8,77%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,17% +0,44% +0,63% +0,67% -0,14% +0,81% +2,06% +4,29%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,28% +0,45% +0,65% +1,32% +2,41% +3,40% +4,54% +5,85%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych +0,22% +0,21% +0,43% +1,55% +1,64% +3,91% +5,15% +5,13%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,26% +0,28% +0,49% +1,57% +1,62% +3,70% +5,00% +6,22%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,28% +0,46% +0,69% +0,75% -1,26% -0,99% +0,31% +3,91%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy +0,15% -0,10% +0,14% +1,08% -5,59% -6,92% -6,86% -6,10%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych -0,17% -0,52% -0,86% -1,03% -1,37% -0,69% +0,26% -0,17%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,08%     +0,56% +0,48% +1,79% +2,88% +5,93%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,42% +0,25% +0,17% -0,17% -0,25% +0,42% +1,70% +3,63%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji +0,06% -0,16% +0,30% +1,68% +1,47% +3,51% +4,87% +3,96%
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,59% +1,60% +0,24% +0,26% +0,38% +0,33% +1,60%  
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Delta -0,57% -0,69% -0,79% -0,47% +0,72% -0,04% -0,34% +0,08%
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus +0,64% +0,49% +0,78% +1,00% +1,57% +3,08% +4,95%  
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych +0,57% +0,71% +0,98% +2,59% +3,57% +4,64% +5,63% +9,06%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych Plus +0,05% +0,02% +0,16% +0,48% +1,98% +5,91% +5,70%  
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych +0,44% +0,19% +0,64% +0,83% +1,14% +3,45% +4,76% +7,36%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny +1,65% +1,77% +3,16% +2,28% +1,91% +3,39% +6,83% +7,45%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny +0,45% +0,47% +0,70% +1,02% +1,37% +2,15% +3,39% +5,35%
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie +0,19% -0,02% +0,47% +2,13%        
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych +0,39% +0,88% +1,77% +4,51%        
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Wschodzących +0,56% +1,77% +3,28% +5,57%        
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji +0,29% +0,13% +0,49% +1,68% +1,97% +4,44% +6,53% +8,63%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu +0,39% +0,50% +0,75% +1,16% +1,57% +3,45% +5,15% +11,40%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,44% +0,61% +0,97% +1,05% +1,11% +1,45% +2,19% +3,71%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus +0,08% -0,02% +0,24% +1,35% -1,43% -1,27% -1,09% -1,00%
Ipopema Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,69% +1,06% +1,41% +2,10% +4,21%      
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,17% +0,19% +0,51% +0,96% +1,50% +3,60% +5,45%  
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny -0,01% -0,22% +0,07% +1,43% +2,26% +5,74% +7,86% +8,90%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,35% +0,45% +0,80% +1,49% +2,27% +4,63% +6,37% +7,93%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,16% +0,30% +0,53% +0,83% +2,19%      
KBC Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji)                
LM Globalnych Papierów Dłużnych                
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych +0,42% -0,09% +0,05% +0,94% +0,37% +2,18% +3,26% +4,36%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus +0,48% -0,12% +0,30% +1,45% +1,14% +3,12% +4,01% +5,18%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych +0,76% +1,07% +2,16% +2,96% +1,85% +0,69% +1,85% +6,87%
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,36% +0,47% +0,73% +1,36% +2,12% +3,80% +5,40% +1,50%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych +0,35% +0,54% +1,02% +1,57% -0,02% -0,04% +1,77% +6,72%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,45% +0,88% +1,62% +1,79% -0,35% -0,56%    
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,51% +0,98% +1,39% +2,17% +4,91% +5,44% +5,88% +9,52%
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,20% +0,45% +0,72% +1,56% +3,83% +5,74% +7,62% +11,98%
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 +0,48% +0,11% +0,76% +2,54% +3,40% +6,00% +7,00% +9,66%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,44% -0,03% +0,51% +2,06% +2,53% +4,64% +6,11% +8,58%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) +1,35% +2,59% +3,94% +2,55% +2,47% +2,34% +5,33% +18,51%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji Plus (L) +0,40% +0,25% +0,25% +1,28% -4,08% -4,06% -7,09% -5,01%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) -0,35% +0,17% +0,81% +3,61% -12,03% -7,70% -3,74% -0,38%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji -0,32% -0,29% +0,75% +1,90% +1,75% +2,89% +3,68% +4,29%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy -0,11% -0,38% +0,30% +1,03% +0,04% +0,41% +1,65% +0,87%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw +0,08% -0,30% +0,98% +1,82% +0,30% -0,03% -1,80% -1,14%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych -0,67% -1,06% -0,64% +0,04% -2,43% -4,77% -7,68% -10,04%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji -0,22% -0,55% +0,19% +1,05% -1,72% -0,62% -0,04% +0,65%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy +0,11% -0,27% -0,25% +0,10% -2,32% -1,53% -0,92% +0,45%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl +0,06% -0,22% +0,06% +0,51%   -1,43% -1,27% -3,51%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl -0,13% -0,32% -0,45% -0,90% -1,66% -3,52% -3,45% -4,18%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus +0,31% +0,08% +1,10% +2,07% +1,10% +3,22% +3,72% +4,74%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji -0,20% -0,59% -0,30% +0,50% -0,69% +0,20% -0,30% -2,52%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny +0,79% +1,08% +1,68% -0,87% -1,91%      
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 +0,16%   +0,48% +2,11% +2,44% +4,83% +6,24%  
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus +0,15% +0,03% +0,47% +1,97% +2,18% +4,56% +6,41% +7,25%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędny Plus +0,44% +0,44% +0,62% +1,34% +2,25% +3,84% +5,19% +6,47%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu +0,78% +1,57% +3,01% +3,01% -0,09% -0,43% +1,22% +10,53%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych +0,77% +1,72% +2,75% +2,63% -0,05% -1,50% +0,22% +6,26%
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,40% +0,27% +0,92% +2,57% +3,07% +5,31% +6,82% +7,89%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus +1,20% +0,96% +3,70% +4,88% +13,29% +5,53% -2,48% +6,62%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus +0,05% +0,02% +1,58% +0,92% +0,99% -1,64% -2,80% -3,48%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych +0,11%   +0,28% +1,15% +1,30% +3,76% +5,70% +6,89%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus +0,11% +0,11% +0,34% +1,02% +1,22% +3,08% +4,83% +5,77%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD +0,56% +0,15% +1,92% +4,05% +12,98% +3,81% -4,01% +1,82%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy +0,20% +0,20% +0,40% +1,61% +1,31%      
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących -0,16% +1,96% +3,66% +6,59% +3,00% +3,03% +2,22% +3,24%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku -0,03% -0,07% -0,10% +0,02% +0,18% +0,54% +1,00%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez -0,12% +0,11% +0,90% +2,89% +2,91% +4,88% +6,02% +5,20%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny +0,13% +0,26% +1,02% +2,49% +2,47% +5,28% +5,74%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych +0,53% +1,15% +2,21% +2,56% +2,17% +1,13% +2,66%  
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy +0,50% +0,71% +0,80% -15,25% -29,54% -34,96% -29,67% -34,02%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Obligacji Skarbowych +0,46% +0,36% +0,80% -7,72% -10,13% -13,41% -8,95% +23,18%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych -0,35% -0,52% -0,59% -0,96% -1,28% -0,51% +1,88% +5,56%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 1 +0,25% +0,29% +0,87% +2,08% +0,08% +2,47% +3,99% +3,36%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 +0,25% +0,29% +0,87% +2,08% +0,08% +2,47% +3,99% +3,36%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,34% +0,48% +1,10% +1,72% +1,44% +2,86% +4,76% +7,04%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji +0,09% -0,11% -0,18% +0,04% -0,41% +2,80% +5,38% +7,35%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich +0,80% +1,30% +1,92% +2,53% +2,31% +2,33% +3,13% +2,56%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych +0,69% +1,07% +1,60% +1,40% +0,99% +2,09% +4,32% +7,97%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych +0,27% +0,09% +0,36% +2,06% +1,64% +4,11% +5,99% +5,84%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych +0,74% +1,17% +1,76% +1,52% +1,14% +2,30% +4,61% +8,25%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny +0,85% +1,49% +2,79% +1,86% -0,35%      
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych +0,31% +0,17% +0,40% +2,13% +1,82% +4,35% +6,33% +6,39%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna +0,59% +0,79% +1,01% +1,65% +0,48%      
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,15% -0,14% -0,02% +0,21% -0,73% -0,94% +0,10% -0,58%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities +0,92% +1,76% +2,82% +2,42% +0,64% +0,74% +2,24% +5,89%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond +1,42% +2,07% +3,22% +2,19% +2,73% +2,63% +6,32% +18,42%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja +0,26% +0,07% +0,71% +1,44% +1,35% +3,96% +7,14% +8,24%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny +0,41% +0,67% +1,25% +1,74% +1,94% +2,71% +4,85% +6,95%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus +0,40% +0,64% +1,08% +1,69% +1,97% +3,26% +4,86% +8,00%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu +0,70% +1,38% +2,22% +1,73% +0,05% +0,55% +2,87% +8,24%
Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) -1,36% -1,36% +0,22% +2,83% +2,81% +0,02% +1,83% +6,25%
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,14% +0,42% +0,42% +2,37% +5,96% +6,24% +9,89% +14,44%
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,17% +1,17% +2,22% +3,89% +5,00%      
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 +0,18% +0,27% -0,11% -0,99% -0,50% +0,73% -0,53% +2,56%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny +0,17% +0,23% +0,48% +0,88% +1,30% +3,11% +5,26% +5,21%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus +0,30% +0,45% +0,61% +1,05% +1,91% +4,37% +6,80% +9,30%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniDolar (USD) -0,60% -1,22% +1,15% +3,31% +14,79% +7,39% -2,83% +2,71%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Obligacje +0,21% -0,15% +0,38% +1,94% +1,09% +3,25% +5,05% +5,57%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Nowa Europa -1,26% -2,70% -0,14% +4,55% -3,43% -7,66% -7,05% -10,56%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniOszczędnościowy +0,18% +0,33% +0,50% +1,03% +2,13% +3,43% +4,68% +6,75%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniEuro (EUR) -0,55% -0,95% +0,05% -0,13% +2,64% +1,10% +1,35% +0,40%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Aktywny -0,29% -0,67% -0,10% +2,14% -0,21% +1,03% +3,31% +3,47%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Zamienne (w likwidacji) -0,07% -0,96% -0,21% +1,10% +0,82% -3,13% +0,24%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniProfit Plus +0,18% +0,35% +0,53% +1,08% +2,28% +3,59% +4,77% +6,97%
UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,68% +1,42% +1,42% +0,83% -1,05% -0,32% +2,63% +6,81%
Data aktualizacji: 2019-04-19, Źródło danych: Notoria