Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / mieszany (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
NN (L) Total Return (subfundusz) -0,83% -1,83% -2,09%          
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria