Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) +0,48% +2,76% +1,39% -3,60% +4,78% +7,39% +0,13% +1,68%
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,24% +1,83% +2,58% -4,50% +4,04% +6,14% -0,65% +0,08%
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) -0,96% -0,54% -0,10% -1,41% -0,59% +2,38% -3,74% -0,82%
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) +0,34% +3,07% +1,59% +2,71% +4,71% +0,39% -8,10% -3,47%
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) +0,26% +2,97% +1,42% +2,43% +4,17% -0,38% -9,03% -4,93%
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) -0,75% +0,88% +2,38% -1,35% +2,55% -0,10% -7,37% -21,02%
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) +0,57% +4,12% +3,52% +4,35% +9,19% +4,02% -6,84% -3,61%
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) -0,77% +0,84% +2,32% -1,48% +2,29% -0,48% -7,84% -21,61%
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) +0,55% +4,07% +3,46% +4,22% +8,92% +3,63% -7,30% -4,33%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) -0,67% -0,26% -0,31% -1,24% -0,54% -0,54% -5,38% -2,89%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) +0,40% +3,80% +3,06% +3,83% +7,82% +2,62% -7,15% -3,26%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,18% +2,84% +4,19% +2,83% +7,08% +1,46% -7,94% -4,79%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) +0,32% +3,72% +2,89% +3,53% +7,22% +1,82% -8,08% -4,73%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) -0,57% -1,31% -0,38% -0,69% +2,10% +0,24% -0,30% -2,00%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) -0,47% -1,32% -0,30% -0,71% +2,16% +0,37% -0,19% -1,92%
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) +1,09% +0,58% +4,09% +7,81% +18,63% +8,60% -0,60% +4,90%
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) +0,42% -0,47% +1,48% +2,80% +14,75% +7,96% -1,97% +2,83%
Schroder International Selection EURO Liquidity A Acc EUR (EUR) -0,69% -1,22% -0,51% -0,68% +2,19% +0,12% -0,37% -2,32%
Schroder International Selection EURO Liquidity A1 Acc EUR (EUR) -0,70% -1,23% -0,51% -0,68% +2,19% +0,12% -0,38% -2,37%
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Acc EUR (EUR) -0,67% -1,00% +0,02% +0,02% +2,24% +0,20% +0,14% -1,68%
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Inc EUR (EUR) -0,67% -1,14% -0,15% -2,29% +0,81% -2,35% -2,31% -5,27%
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A1 Acc EUR (EUR) -0,67% -0,99% -0,10% -0,24% +1,74% -0,47% -0,81% -3,07%
Data aktualizacji: 2019-04-19, Źródło danych: Notoria