Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) +0,48% +2,76% +1,39% -3,60% +4,78% +7,39% +0,13% +1,68%
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,24% +1,83% +2,58% -4,50% +4,04% +6,14% -0,65% +0,08%
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) -0,96% -0,54% -0,10% -1,41% -0,59% +2,38% -3,74% -0,82%
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) +0,34% +3,07% +1,59% +2,71% +4,71% +0,39% -8,10% -3,47%
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) +0,26% +2,97% +1,42% +2,43% +4,17% -0,38% -9,03% -4,93%
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) -0,75% +0,88% +2,38% -1,35% +2,55% -0,10% -7,37% -21,02%
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) +0,57% +4,12% +3,52% +4,35% +9,19% +4,02% -6,84% -3,61%
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) -0,77% +0,84% +2,32% -1,48% +2,29% -0,48% -7,84% -21,61%
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) +0,55% +4,07% +3,46% +4,22% +8,92% +3,63% -7,30% -4,33%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) -0,67% -0,26% -0,31% -1,24% -0,54% -0,54% -5,38% -2,89%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) +0,40% +3,80% +3,06% +3,83% +7,82% +2,62% -7,15% -3,26%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,18% +2,84% +4,19% +2,83% +7,08% +1,46% -7,94% -4,79%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) +0,32% +3,72% +2,89% +3,53% +7,22% +1,82% -8,08% -4,73%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) -1,43% -2,04% +0,21% -0,34% -1,03% +1,78% -0,31% -2,63%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) -1,44% -2,06% +0,19% -0,48% -1,18% +1,70% -0,32% -2,77%
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) -1,77% -2,81% +3,64% +7,52% +15,92% +27,57% +17,58% +7,03%
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) -1,86% -2,04% +1,95% +2,32% +5,18% +17,40% +10,80% +1,61%
Schroder International Selection EURO Liquidity A Acc EUR (EUR) -1,04% -1,98% +0,31% -0,11% -0,79% +1,88% -0,14% -2,56%
Schroder International Selection EURO Liquidity A1 Acc EUR (EUR) -1,04% -1,99% +0,31% -0,11% -0,79% +1,88% -0,14% -2,56%
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Acc EUR (EUR) -1,10% -2,13% +0,35% +0,64% +0,66% +2,69% +0,67% -1,35%
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Inc EUR (EUR) -0,97% -2,10% +0,24% +0,72% -0,77% +1,33% -1,81% -5,01%
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A1 Acc EUR (EUR) -1,12% -2,15% +0,19% +0,37% +0,13% +2,06% -0,26% -2,85%
Data aktualizacji: 2019-10-22, Źródło danych: Notoria