Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - rynku pieniężnego / ochrony kapitału (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu +0,04% +0,04% -0,19% -0,34% -3,00% -4,14% -4,53% -7,83%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące   +0,72% +0,41% +1,35% +1,88% +3,06% +1,66% -1,61%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego -0,08% +0,15% +0,62% +1,33% +0,86% +1,89% +1,89% +5,12%
Data aktualizacji: 2017-08-18, Źródło danych: Notoria