Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / pozostałe (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +3,08% +3,38% +4,02% -13,24% -18,32% -7,84% -9,02% -30,98%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria