Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / pozostałe (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu +0,69% +1,88% +3,46% +1,66% +14,28% +10,11% +14,95% +15,99%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony -0,80% -0,80% -2,22% +1,49% -2,22% -29,37% -33,03% -37,67%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny +0,68% +1,46% +4,52% +3,79% +15,61% +12,76% +17,93% +14,47%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych +0,47% +0,70% +1,03% +0,72% +4,03% -4,58% -3,65% -6,92%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -1,12% -0,92% -0,86% +1,24% +1,65% -1,33% -5,93% -9,61%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl +1,98% +3,63% +8,21% +14,99% +32,82% -6,38% -3,02% -2,65%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu   -0,35% +0,96% +3,97% +8,88% +2,49% +9,91% +10,23%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny +1,05% +1,82% +3,15% +3,15% +9,73% +7,45% +12,96% +18,24%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Szafirowy +0,38% +0,58% +1,26% +0,87% +3,98% +5,23% +5,87% +6,95%
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -8,77% -15,03% -11,81% -11,31% -7,08% +12,05% +14,84% +15,47%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund -5,00% -0,77% -10,56% -0,84% -18,64% -5,71% -5,40% -16,12%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green +0,72% -0,36% +0,50% +1,65% +2,82% +4,53% +9,03% +11,99%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red -4,45% -5,14% -6,34% -10,37% -13,90% -24,43% -23,38% -21,19%
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -8,84% -15,25% -11,82% -10,85% -4,29% +19,09% +24,40% +28,63%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny -0,30% +0,39% +1,00% +7,57% +8,44% +1,53% -2,25%  
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria