Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Por闚nanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Por闚nanie st鏕 zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / pozosta貫 (安iat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu -0,34% -2,37% -1,20% -0,50% +2,11% +4,43% +8,67%  
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zr闚nowa穎ny +1,12% -2,00% -1,34% -2,32% -2,00% +0,51% +2,44% +2,17%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny -1,68% -5,04% -2,50% -3,21% -1,62% +6,97% +10,26% +1,96%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -1,12% -0,92% -0,86% +1,24% +1,65% -1,33% -5,93% -9,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych +0,77% -0,59% +0,66% +0,56%        
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl -2,12% -3,61% -2,87% -2,50% -6,46% -14,65% -20,16% -1,93%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu -0,76% -3,70% -1,98% -0,86% +1,66% +6,22%    
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny +0,45% -1,06% +0,09% +2,28% +4,17% +5,94%    
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Szafirowy -0,70% -1,50%            
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Subfundusz Superfund Red +0,63% -11,16% -9,19% -3,00% -4,22% -6,43% -16,30% -24,02%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Blue -0,18% -0,14% -0,03% -4,69% -11,01% -15,08% -26,83% -34,77%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green +0,25% -9,47% -2,22% +10,37% +16,07% +7,33% -7,64% -16,64%
Superfund Trend Plus Powi您any Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,26% -9,48% -2,24% +9,63% +14,73% +5,25% -9,78% -19,82%
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,42% -9,26% -1,77% +11,14% +17,82% +9,52%    
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny -0,30% +0,39% +1,00% +7,57% +8,44% +1,53% -2,25%  
Data aktualizacji: 2018-03-21, 毒鏚這 danych: Notoria