Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / pozostałe (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu +0,98% +2,12% +3,67% +2,59% +0,62% +0,13% +2,65% +8,90%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony -1,21% -1,38% +1,15% -1,72% -1,55% -4,66% -3,78% -1,38%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny +1,03% +2,06% +2,95% +2,67% -2,35% -5,79% -3,02% +6,34%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -1,12% -0,92% -0,86% +1,24% +1,65% -1,33% -5,93% -9,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -0,53% -0,55% -0,16% -1,81% -3,64% -4,35%    
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl -0,56%   +1,13% -1,65% +6,34% +2,68% -0,19% -10,05%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu +0,57% +1,92% +3,52% +2,71% +0,19% +0,09% +3,72%  
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny +1,31% +2,65% +4,58% +3,93% +3,19% +4,96% +7,48%  
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Szafirowy +0,30% +0,51% +0,71% +1,54%        
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund -1,61% -2,57% -2,91% -18,61% -26,21% -30,38% -34,54% -45,22%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green +3,43% +5,37% +9,47% +9,45% -11,51% -7,50% +3,02% -15,90%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red -0,46% +2,94% +6,66% +11,21% +2,53% -2,70% -1,74% -13,55%
Superfund Trend Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +3,10% +4,81% +8,63% +8,23% -12,64% -9,16% +0,54% -19,11%
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +3,41% +5,44% +9,63% +9,97% -10,54% -5,75% +5,72%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny -0,30% +0,39% +1,00% +7,57% +8,44% +1,53% -2,25%  
Data aktualizacji: 2019-04-19, Źródło danych: Notoria