Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Por闚nanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Por闚nanie st鏕 zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / pozosta貫 (安iat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu +0,38% +1,36% +1,11% +2,59% +4,65% +8,34% +13,21%  
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zr闚nowa穎ny -0,25% +0,58% +1,60% +1,60% +2,46% +3,70% +5,70% +12,29%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny -0,43% +0,78% -0,25% +2,03% +9,02% +11,72% +10,44%  
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -1,12% -0,92% -0,86% +1,24% +1,65% -1,33% -5,93% -9,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych +0,51% +1,96% +1,76%          
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl -0,19% -0,76% -1,52% -3,35% -11,43% -13,07% +1,96% -12,77%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu +0,67% +2,03% +1,15% +3,62% +7,63%      
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny +1,00% +1,84% +1,37% +2,40% +4,33%      
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Subfundusz Superfund Red +2,95% +3,02% +0,65% +2,34% +1,49% -10,40% +1,39% -21,09%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Blue -1,15% -2,64% -5,45% -5,54% -9,23% -20,96% -17,59% -11,45%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green +6,09% +10,31% +10,35% +13,21% +6,24% -7,80% -4,30% +0,74%
Superfund Trend Plus Powi您any Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +5,83% +10,03% +10,02% +12,50% +4,68% -9,71% -6,14% -2,24%
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +6,13% +10,52% +10,70% +14,04% +7,58%      
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny -0,30% +0,39% +1,00% +7,57% +8,44% +1,53% -2,25%  
Data aktualizacji: 2017-10-20, 毒鏚這 danych: Notoria