Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / pozostałe (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu -0,39% +0,09% -0,72% -0,19% +2,80% +0,54% -0,20% +4,72%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony -2,51% -1,96% -6,00% -8,77% -9,40% -9,72% -13,22% -9,87%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny -1,32% +0,66% -1,72% -2,02% +0,82% -4,36% -8,10% +1,84%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -1,12% -0,92% -0,86% +1,24% +1,65% -1,33% -5,93% -9,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -0,68% -0,67% -0,76% -1,10% -2,79% -4,90% -5,32%  
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl +1,88% +2,26% +0,74% +0,56% -2,34% +7,54% +4,43% -4,75%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu +0,19% +2,58% -0,09% +1,42% +4,37% +2,28% +1,42% +9,81%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny -0,33% +1,10% +0,67% +3,01% +7,35% +6,58% +8,22% +13,02%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Szafirowy +0,30% +0,51% +0,20% +0,61% +2,16% +0,61%    
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund -0,91% -2,32% +2,26% +6,18% -8,44% -21,58% -26,00% -32,25%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green -3,07% -5,18% -0,29% +2,02% +12,18% -10,63% -4,39% -0,75%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red -5,34% -3,65% -7,65% -6,93% +3,48% -4,37% -8,77% -8,64%
Superfund Trend Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -3,16% -5,37% -0,89% +0,74% +9,54% -12,84% -7,26% -5,07%
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -2,86% -4,84% +0,01% +2,45% +13,18% -9,27% -2,18% +2,89%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny -0,30% +0,39% +1,00% +7,57% +8,44% +1,53% -2,25%  
Data aktualizacji: 2019-10-15, Źródło danych: Notoria