Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Por闚nanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Por闚nanie st鏕 zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / pozosta貫 (安iat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu +0,95% +0,30% +0,82% +1,42% +5,20% +8,55% +13,36%  
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zr闚nowa穎ny +0,33% -0,74% -0,41% +0,59% -1,40% +1,44% +3,18% +9,88%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny +0,34% -1,66% -1,44% -0,37% +6,30% +14,64% +14,74%  
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -1,12% -0,92% -0,86% +1,24% +1,65% -1,33% -5,93% -9,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -0,71% -0,98% +0,38%          
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl +0,77% -0,19% +0,38% -1,69% -8,42% -10,00% -12,42% -1,32%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu +0,76% +0,19% +1,34% +1,53% +6,31%      
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny +1,08% +1,45% +2,37% +2,46% +5,64%      
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Subfundusz Superfund Red +1,24% +5,38% +7,08% +5,26% +6,46% +3,60% -9,37% -15,53%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Blue -1,52% -4,29% -5,48% -10,12% -13,22% -19,08% -30,25% -23,24%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green +3,32% +10,26% +14,24% +17,76% +19,99% +4,89% -10,37% -1,67%
Superfund Trend Plus Powi您any Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +3,08% +9,77% +13,50% +16,85% +17,84% +2,34% -12,22% -4,74%
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +3,37% +10,46% +14,50% +18,58% +21,34%      
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny -0,30% +0,39% +1,00% +7,57% +8,44% +1,53% -2,25%  
Data aktualizacji: 2017-12-15, 毒鏚這 danych: Notoria