Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / stabilnego wzrostu (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,30% +0,11% -0,42% -0,88% +1,74% +4,17% +3,45% +1,41%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus +1,51% +1,68% +0,89% -0,08% +3,08% +5,14%    
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu +2,76% +3,61% +1,82% +1,64% +5,46% +9,53% +10,61% +3,60%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,63% +0,25% -1,13% -1,44% +1,86% +4,70% +5,72% +4,54%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 +1,29% +0,86% +0,02% +0,40% +6,00% +10,85% +10,55% +5,69%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny +0,16% +0,72% +0,85% +1,44% +3,29% +2,45% +4,07% +2,61%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,94% +2,86% +2,00% +2,73% +9,34% +12,34% +14,84% +7,60%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus +0,75% +1,07% -0,33% -0,58% +1,23% +3,84% +5,02% +6,52%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania +2,30% +2,30% +1,06% +1,15% +4,74% +7,80% +9,61% +5,58%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu +4,03% +4,09% +1,88% +4,15% +8,24% +12,37% +13,43% +4,04%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania +0,24% +0,73% +0,70% +0,51% +1,50% +2,24%    
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +1,78% +1,95% +0,96% +2,20% +8,16% +12,67%    
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +2,73% +2,64% +0,93% +1,41% +6,29% +12,05% +14,00% +8,09%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu +1,57% +2,74% +2,56% +3,46% +11,02% +13,20% +16,80% +14,14%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny +1,58% +2,17% +1,97% +1,88% +5,81% +7,71% +9,38% +3,79%
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty +1,18% +1,71% +1,46% +1,43% +4,98% +6,51% +7,81% +1,64%
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +1,97% +2,45% +2,20% +3,85% +9,46% +14,89% +19,36% +84,07%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego +2,99% +2,90% +2,90% +5,45% +13,01% +22,17% +28,38% +28,62%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny +0,60% +1,25% +1,06% +1,43% +3,60% +3,54%    
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny +1,73% +2,30% +1,03% +1,69% +6,42% +12,65% +13,44% +10,22%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu +1,53% +1,84% +1,06% +1,30% +7,37% +11,18% +13,76% +6,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,52% +1,34% -0,16% -0,11% +4,59% +9,94% +11,26% +5,23%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +2,00% +2,30% +0,98% +1,76% +8,02% +12,49% +15,45% +10,33%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus +2,38% +3,00% +2,46% +2,54% +9,32% +11,90% +13,66% +15,82%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,47% +1,18% -0,67% -3,74% +8,44% +13,98% +19,35% +0,24%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,54% +1,61% +0,45% -0,65% +1,95% +2,17% +4,41% -2,04%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +1,40% +2,75% +0,90% +1,15% +5,83% +9,88% +11,98% +3,18%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,84% +2,24% +0,76% +2,47% +8,47% +12,16% +12,81% +6,20%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,61% +2,10% +1,47% +2,86% +8,98% +13,27% +15,90% +12,33%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek +1,06% +1,62% -1,29% -5,63% +0,48% +3,32% +4,08% -0,26%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum +0,91% +1,47% -0,45% -1,04% -0,03%      
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,77% +2,36% +0,68% +0,79% +4,83% +7,61% +9,67% +5,45%
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +2,32% +2,70% +1,40% +2,12% +8,47% +15,85% +20,41% +15,44%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar +3,21% +3,23% +2,49% +4,35% +12,10% +20,39% +23,01% +14,53%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji +0,20% +0,11% -1,11% -0,03% +3,63% +6,23% +6,19% +3,15%
UniStabilny Wzrost +1,97% +2,48% +1,26% +3,29% +10,12% +13,18% +17,82% +8,19%
Data aktualizacji: 2018-01-18, Źródło danych: Notoria