Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / stabilnego wzrostu (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,74% -8,55% -8,32% -8,71% -8,27% -6,00% -5,55% -6,96%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus +1,55% +2,39% +3,07% +7,51% +16,58% +18,20% +22,64% +18,26%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Stabilny na Przyszłość +0,23% -0,02% +1,40% +1,62% +3,97% +5,21%    
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spokojny dla Ciebie -0,36% -0,45% +0,34% -0,42% +1,49% +3,75%    
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu +0,37% +2,73% +3,92% +4,14% +11,91% +24,91% +27,52% +22,85%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu -3,92% -3,18% -6,11% -6,20% -7,16% -6,96% -2,29% -2,53%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 -1,15% -2,12% -4,64% -7,58% -8,17% -8,38% -2,26% -1,06%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus +0,54% +1,03% +1,71% +2,09% +5,29% +10,97% +15,65% +15,45%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania +1,43% +2,05% +2,83% +4,61% +8,44% +8,51% +12,11% +9,93%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania -0,12% +0,38% +0,55% +1,76% +4,66% +7,13% +9,43% +12,04%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +1,07% +2,08% +3,68% +5,92% +15,68% +14,12% +16,94% +18,24%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,02% +1,33% +2,05% +6,69% +12,13% +12,36% +13,29% +11,34%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu +0,83% +1,46% +3,13% +3,72% +11,34% +14,29% +15,60% +18,53%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny -0,11% +0,97% +1,43% +2,31% +8,10% +9,14% +12,49% +12,32%
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,01% +1,04% +1,52% +1,82% +6,43% +8,16% +11,88% +11,27%
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +1,40% +1,97% +2,93% +4,91% +10,61% +13,99% +17,72% +22,28%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny +1,14% +0,65% +1,29% +9,37% +12,02% +4,45% +2,83% +3,92%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Stabilny Wzrost +1,28% +2,34% +4,64% +4,13% +10,83% +11,58% +15,52% +18,95%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego +0,82% +0,59% +1,04% -2,26% +2,63% +11,38% +20,52% +21,54%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny +0,67% +1,32% +2,35% +3,31% +9,97% +12,64% +18,31% +21,57%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu +1,34% +1,67% +3,56% +5,65% +10,86% +13,80% +13,93% +15,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,60% +1,73% +3,08% +4,15% +9,18% +13,33% +15,72% +13,47%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,85% +1,58% +3,15% +4,75% +9,79% +11,55% +13,06% +14,56%
Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytalny +0,80% +1,09% +2,62% -2,26% +5,54% +6,16% +9,03% +1,63%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny +1,31% +1,51% +4,10% -3,80% +10,79% +9,49% +16,90% +11,14%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,27% +0,90% +2,97% +5,01% +11,23% +8,38% +8,08% +5,81%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -2,24% -3,64% -2,96% -2,35% -4,31% -11,11% -15,67% -16,03%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +0,75% +0,25% +0,91% +1,25% +3,85% +1,51% +2,97% +4,66%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,37% +1,57% +3,51% +4,90% +12,58% +12,83% +14,49% +15,59%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,70% +1,37% +3,02% +5,37% +9,51% +6,65% +7,84% +6,86%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek +0,63% +1,35% +2,24% +2,63% +7,27% +4,22% +6,66% +6,60%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum -0,13% -0,77% -0,65%   +1,52% +4,40% +2,04% +4,07%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,29% +1,29% +3,62% +3,51% +9,20% +15,12% +15,12% +15,40%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny +0,37% +0,83% +1,81% +0,12% +4,30% +6,58% +7,98% +12,08%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu +0,86% +1,59% +3,65% +4,13% +12,17% +12,21% +13,26% +13,97%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Alfa +0,13% -0,06% +0,07% +1,05% +9,90% +10,68% +15,08% +18,87%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Stabilna +0,76% +1,23% +2,90% +3,58% +10,10% +6,33% +8,41% +7,37%
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji -0,14% +1,02% -6,72% -7,63% -11,06% -12,49% -16,99% -17,59%
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji                
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +1,41% +1,42% +3,77% +2,82% +8,42% +12,30% +16,64% +13,65%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar +0,57% +3,12% +3,61% +1,31% +3,38% +15,46% +29,06% +22,56%
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Stabilnego Wzrostu +2,24% +1,10% +2,83% +4,17% +15,57% +8,59% +9,92% -2,86%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria