Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / stabilnego wzrostu (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,74% -8,55% -8,32% -8,71% -8,27% -6,00% -5,55% -6,96%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus +0,66% +1,87% +1,25% +2,70% -0,52% -2,61% -2,68% +1,53%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu +0,31% +1,54% +1,91% +1,55% -4,21% -4,54% -3,68% +0,43%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu -3,92% -3,18% -6,11% -6,20% -7,16% -6,96% -2,29% -2,53%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 -1,15% -2,12% -4,64% -7,58% -8,17% -8,38% -2,26% -1,06%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus +0,59% +1,12% +2,42% +2,50% -2,47% -4,64% -4,88% -1,13%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania +0,50% +1,27% +0,99% +2,26% -1,28% -3,18% -1,49% +2,13%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,63% -1,18% -0,09% -2,03% -9,57% -7,31% -1,84% +0,90%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania +0,25% +0,49% +1,11% +1,89% +1,00% +1,72% +1,95% +4,50%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +0,13% +0,72% +0,78% +3,55% +1,17% +0,29% +3,50% +11,29%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,20% +1,26% +0,97% +3,74% +0,13% -2,78% -1,00% +5,60%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu +1,01% +1,60% +2,01% +3,73% +0,79% +2,60% +6,59% +13,69%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny +0,41% +0,67% +0,22% +0,89% -1,58% -2,69% -1,31% +1,29%
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,29% +0,35% +0,04% +0,75% -1,06% -1,69% -0,64% +1,65%
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,43% +0,93% +1,31% +3,13% +3,05% +4,49% +8,64% +17,14%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny +0,31% +0,54% +0,54% +2,51% +0,74% +0,10% +2,01% +10,27%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego +1,40% +3,31% +4,24% +1,69% +3,70% +6,85% +13,67% +28,86%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny +0,28% +0,83% +0,93% +2,64% +2,10% +3,32% +4,40%  
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu +0,24% +0,60% +0,60% +3,52%   -1,59% +0,84% +6,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,32% +0,96% +1,42% +2,36% -1,48% -4,63% -2,96% +3,37%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,40% +0,51% +0,22% +2,10% -0,43% -2,47% +0,35% +7,51%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus -1,31% -0,37% -0,44% -1,52% -10,16% -9,54% -7,66% -2,30%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,12% -0,25% -0,15% +1,61% -1,69% -5,43% -6,49% +5,78%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -1,24% -0,83% -1,47% -2,43% -11,34% -12,79% -13,18% -10,66%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +0,59% +1,78% +2,74% +4,43% -0,91% -1,39% +0,25% +5,25%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,56% +0,94% +1,55% +3,28% -1,01% -2,58% +1,28% +5,63%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,23% +0,42% +0,54% +2,13% -0,15% -0,41% +3,80% +10,54%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek -0,02% +0,19% +0,46% +2,85% -1,95% -5,13% -6,94% -3,13%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum +0,27% -0,74% +1,66% +4,44% -3,16% -8,91% -10,00%  
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,36% +1,16% +1,66% +2,29% -3,45% -6,25% -5,39% -2,02%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny +0,45% +0,37% +1,32% +1,93% +1,89% +3,09% +4,22% +5,48%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu +1,12% +1,72% +1,94% +3,53% -0,21% +0,34% +3,82% +9,77%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Alfa +0,99% +3,24% +4,33% +2,06% -2,02%      
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Stabilna +0,73% +1,34% +2,11% +2,36% -1,47%      
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji -0,42% -0,67% +0,10% -0,19% -4,96% -6,78% -4,50% -1,09%
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,20% +1,36% +1,79% +1,07% -1,23% -1,41% +1,13% +12,56%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar +0,56% +2,20% +1,74% +0,08% -2,58% -1,75% +2,40% +14,54%
UniStabilny Wzrost +0,59% +1,81% +1,99% +4,31% +1,26% +0,96% +6,06% +11,82%
Data aktualizacji: 2019-04-19, Źródło danych: Notoria