Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / stabilnego wzrostu (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,19% -0,19% +0,75% +1,58% +3,31% +5,21% +2,56% -1,17%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus -1,11% -0,96% -0,60% +0,44% +2,44%      
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu -1,04% -1,13% -0,69% +1,08% +4,61% +6,46% +0,84% +0,81%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,86% -0,47% -0,90% +0,20% +4,77% +6,46% +2,87% +8,13%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,71% -0,06% +0,06% +1,78% +7,71% +9,12% +1,77% +7,59%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny -0,16% -0,49% +0,30% +1,56% +0,45% +2,71% +1,19% +6,01%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,50% +0,19% +0,75% +3,38% +6,65% +10,09% +4,97% +6,79%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus -0,39% -0,45% -0,26% +0,42% +2,55% +5,22% +2,69% +7,34%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania -0,38% +0,09% +0,71% +1,76% +4,41% +7,41% +3,32% +6,27%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,69% +1,96% +2,72% +5,51% +10,41% +9,54% +2,18% +2,46%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania -0,13% -0,16% +0,17% +0,52% +1,10%      
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania -0,36% +0,43% +0,93% +3,15% +7,45%      
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,23% +0,63% +0,68% +1,85% +4,25% +7,23% +3,52% +4,56%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,70% -0,07% +0,06% +1,48% +7,00% +11,32% +5,25% +5,57%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu -0,34% -0,01% +1,14% +4,87% +7,31% +12,20% +7,90% +15,02%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny -0,07% +0,38% +0,45% +1,82% +3,90% +5,68% +0,71%  
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,09% +0,13% +0,08% +1,77% +3,50% +4,78% +1,41% +0,26%
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,16% +1,38% +1,70% +3,22% +9,06% +12,57% +68,36% +85,67%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego -0,76% +0,15% +2,34% +4,39% +11,12% +20,96% +14,78% +25,98%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny +0,01% +0,32% +0,94% +1,97% -0,83%      
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny -0,68% -0,21% +0,35% +0,80% +6,50% +10,51% +4,00% +11,68%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,59% +0,12% +0,84% +2,68% +6,50% +9,82% +4,00% +4,71%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,64% -0,34% +0,41% +1,68% +7,14% +10,05% +3,50% +5,84%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny -0,32% -0,58% -0,44% +0,85%        
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,23% +0,77% +1,25% +3,05% +8,33% +11,71% +7,36% +9,27%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus -0,79% +0,11% -0,52% +2,73% +7,32% +9,05% +5,94% +11,46%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -3,40% -1,28% +0,58% +1,54% +13,94% +15,82% +7,19% +1,41%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,54% -0,27% -1,02% +0,42% +1,58% +4,06% -1,35% -2,75%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania -0,49% +0,17% +0,66% +1,93% +7,05% +9,17% +3,06% +2,62%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,09% +0,72% +1,49% +3,81% +7,63% +9,52% +3,89% +4,22%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,02% +0,57% +1,06% +3,88% +8,29% +12,09% +8,44% +11,16%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek +0,94% +4,22% +6,70% +2,92% +8,16% +10,72% +6,93% +6,72%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum -0,19% +1,16% +1,96% -2,75%        
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,32% +0,31% +0,60% +2,68% +9,72% +19,42% +9,67% +12,76%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar -0,24% +0,09% +0,95% +4,01% +12,83% +18,19% +7,43% +13,96%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji -0,67% -0,06% -0,04% +1,10% +5,34% +4,99% +1,24% +3,06%
UniStabilny Wzrost -0,29% +0,39% +1,67% +3,52% +7,30% +11,25% +5,96% +7,25%
Data aktualizacji: 2017-08-18, Źródło danych: Notoria