Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / stabilnego wzrostu (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,06% -0,27% -0,45% +0,44% +2,74% +3,46% +3,49% -0,70%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus -0,52% -0,05% -1,07% -0,38% +2,48% +3,82%    
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu -0,60% +0,45% -0,78% +0,11% +5,79% +4,64% +1,72% +0,11%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,28% +0,21% -0,58% +0,05% +3,52% +4,00% +3,77% +5,71%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,44% +0,53% -0,09% +1,19% +8,35% +6,96% +3,62% +5,20%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny +0,36% +0,63% +0,54% +1,13% +1,54% +2,27% +2,54% +4,50%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,18% +0,90% +0,40% +2,66% +8,44% +8,73% +7,32% +5,88%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus -0,45% -0,48% -0,61% -0,61% +1,70% +3,03% +2,94% +6,26%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania -0,68% -0,15% -0,41% +1,19% +3,88% +4,89% +4,23% +3,96%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,12% +0,80% +1,27% +5,02% +8,42% +7,86% +5,02% +2,10%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania -0,08% -0,14% -0,27% +0,22% +0,83% +2,69%    
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania -0,50% +0,80% +0,62% +2,35% +8,32% +10,28%    
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -1,27% +0,11% -0,42% +0,99% +8,44% +7,50% +6,26% +4,90%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu -0,21% +0,90% +0,68% +3,18% +7,88% +10,27% +10,10% +12,79%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens Subfundusz Stabilny -0,50% -0,32% -0,41% +0,98% +4,55% +3,64% +1,53% +1,78%
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,33% -0,29% -0,37% +0,66% +3,84% +2,94% +1,83% -0,91%
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,18% +1,00% +1,25% +3,52% +9,72% +11,68% +16,26% +85,77%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego +0,33% +2,81% +2,03% +5,87% +13,31% +19,62% +20,09% +28,66%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny +0,82% +0,09% +0,17% +0,96% +2,67%      
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny -0,57% +0,69% +0,24% +1,25% +6,41% +9,51% +6,71% +8,48%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Metlife Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,59% +0,47% -0,06% +1,68% +8,30% +7,34% +5,40% +3,73%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,93% -0,08% -0,58% +0,64% +7,01% +7,21% +5,01% +4,56%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,40% +0,68% +0,41% +0,65%        
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,65% +0,30% +0,16% +2,20% +8,81% +9,55% +8,79% +8,50%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus +0,38% +0,39% -0,23% +1,54% +7,92% +7,43% +6,03% +12,29%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -1,16% -0,21% -3,65% -2,65% +15,45% +10,26% +7,65% +0,16%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -1,32% -1,14% -1,89% -1,69% +0,23% +1,38% -1,25% -4,64%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania -0,98% +0,25% -0,25% +1,08% +8,08% +6,29% +5,64% +1,25%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,59% +0,92% +1,04% +3,21% +9,86% +7,81% +5,81% +3,93%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,13% +1,12% +1,00% +3,74% +10,23% +10,75% +10,15% +11,63%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek -3,10% -5,59% -3,94% -1,05% +1,87% +2,12% +1,66% +0,02%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum +0,25% -0,54% -0,05% -1,26% +1,85%      
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,68% -0,45% -0,57% +0,63% +4,39% +4,21% +3,53% +2,93%
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,36% +0,56% +0,09% +2,24% +9,04% +13,79% +11,93% +12,87%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar -0,17% +1,61% +1,18% +3,29% +12,92% +15,94% +13,80% +12,52%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji -0,24% +1,33% +0,67% +2,02% +7,14% +5,64% +3,49% +2,92%
UniStabilny Wzrost -0,08% +1,76% +1,44% +3,75% +9,97% +9,65% +8,92% +6,42%
Data aktualizacji: 2017-10-20, Źródło danych: Notoria