Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus -1,20% -1,24% +0,47% -0,93% -3,80% -1,70% -0,47% -0,54%
UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,23% +0,93% +1,29% +2,97% +2,40% +7,16% +8,90% +12,95%
Data aktualizacji: 2017-10-23, Źródło danych: Notoria