Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Generali Obligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,52% -3,51% -2,45% -2,42% +1,91% +2,76% +0,84% +4,38%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus -0,04% +1,68% +2,41% +2,24% +7,40% +8,82% +6,73% +10,64%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy -0,10% +0,25% +0,45% +0,66% +1,82% +3,33% +5,07% -19,24%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria