Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Generali Obligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,34% +3,84% +3,84% +4,44% +5,31% +3,34% +4,10% +6,62%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus -1,84% -2,07% +0,54% +1,37% +2,21% +2,49% -0,58% -4,58%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy +0,51% +0,64% +0,88% +2,00% -12,83% -28,32% -34,29% -26,10%
Data aktualizacji: 2019-10-22, Źródło danych: Notoria