Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus +0,23% -0,61% +1,45% +0,57% -0,79% -5,58% -6,35% +0,64%
UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,97% -1,64% -1,51% -1,46% +0,76% +3,47% +4,40% +7,04%
Data aktualizacji: 2018-07-19, Źródło danych: Notoria