Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus -1,15% -1,33% -1,77% -1,35% -6,10% -6,68% -4,84% -5,06%
UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,13% +0,66% +0,66% +1,96% +4,76% +27,48% +8,15% +11,06%
Data aktualizacji: 2018-01-17, Źródło danych: Notoria