Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus +1,60% +0,21% -0,34% -2,36% -3,33% -4,77% -2,47% -1,53%
UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,06% -0,03% +0,27% +1,51% +3,58% +4,38% +7,98% +8,83%
Data aktualizacji: 2018-03-22, Źródło danych: Notoria