Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus +0,05% +0,02% +1,58% +0,92% +0,99% -1,64% -2,80% -3,48%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy +0,50% +0,71% +0,80% -15,25% -29,54% -34,96% -29,67% -34,02%
UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,68% +1,42% +1,42% +0,83% -1,05% -0,32% +2,63% +6,81%
Data aktualizacji: 2019-04-19, Źródło danych: Notoria