Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus +1,06% +0,54% +1,15% -2,69% -2,35% -2,10% +0,81% +1,17%
UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,44% +0,61% +1,30% +2,84% +2,82% +6,71% +7,75% +13,11%
Data aktualizacji: 2017-08-18, Źródło danych: Notoria