Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,96% -0,95% -0,98%          
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 +0,57% +1,10% +1,65% +4,88%        
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 +1,31% +0,70% +0,23% +1,21%        
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny +0,14% +0,16% +0,25% +2,59% +5,54% +6,72% +9,81% +11,98%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego -1,21% -0,74% -1,09% -0,65% +4,41% +6,26% +11,13% +10,54%
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,39% -4,97% -4,68% -5,67% -1,50% +12,81% +16,52%  
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,33% -1,86% -5,17% -8,08%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -1,53% -2,20% -2,66%          
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa -1,43% +0,04% -0,18%          
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral -2,09% -0,09% +0,31%          
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra -1,64% +1,20% +0,93% +3,48% +19,36% +28,41% +26,27%  
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,57% -3,57% -3,21% -2,79% -2,44% +53,65% +1,39% +13,06%
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,12% -1,66% -1,73% -0,26% +3,61% +7,42% +6,37% +17,59%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny -1,82% -1,44% -1,76% -0,97% +5,79% +5,89% +6,90% +14,45%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny -1,52% -2,38% -2,85% -3,06% -1,87% +0,27% +0,68% +15,35%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania -2,04% -2,53% -3,14% -2,78% -0,06% +1,11% +4,74% +13,18%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny -1,67% -1,39% -2,02% +1,23% +3,99% +5,80% +7,11% +13,54%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej -1,82% -0,19% -0,52% +0,88% +7,09% +10,17% +12,97% +17,81%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja +0,23% -0,11% -0,07% +0,75% +6,62% +10,50% +13,93% +18,31%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities +0,01% +4,28% +7,37% +16,09% +18,45% +41,12% +35,99% +48,92%
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,45% +3,34% +3,46% +3,20% +6,40% +16,73% +20,61%  
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,33% +0,70% +1,05% +3,14% +4,99% +5,33% +6,89%  
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Data aktualizacji: 2017-10-20, Źródło danych: Notoria