Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,96% -0,95% -0,98%          
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 +0,14% +0,14% +0,72% +3,21%        
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 -1,57% -1,57% -0,28% -0,42%        
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny +0,29% +0,26% +0,37% +1,25% +6,16% +7,78% +12,17% +11,10%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego +0,60% -1,45% -0,90% -1,80% +1,16% +4,36% +9,76% +9,87%
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,82% +0,82% -1,58% -4,87% -0,89% +10,21% +13,49%  
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,33% -1,86% -5,17% -8,08%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa -3,39% -3,39% -4,77%          
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral -1,15% -1,15% -3,21%          
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra -3,78% -3,78% -5,36% -3,75% +12,72% +16,53% +19,58%  
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,57% -3,57% -3,21% -2,79% -2,44% +53,65% +1,39% +13,06%
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,12% -1,66% -1,73% -0,26% +3,61% +7,42% +6,37% +17,59%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny +2,52% -0,39% -0,49% -1,86% +6,40% +10,55% +12,66% +13,47%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny +2,31% +1,04% -0,14% -2,47% -0,69% +2,12% +5,06% +15,05%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania -0,36% -3,41% -4,26% -5,36% -2,46% -1,84% +1,66% +9,87%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny +0,92% -0,78% -1,56% -1,46% +6,17% +6,98% +9,98% +12,74%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej +1,29% -0,62% +0,53% +0,15% +8,79% +12,51% +16,06% +17,82%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja +0,01% -3,27% -2,17% -3,08% +5,06% +7,55% +11,65% +14,81%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities -1,13% -5,08% -6,06% +9,62% +17,43% +31,69% +31,65% +36,02%
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,15% -3,41% -1,04% -0,27% +1,27% +4,90% +13,70%  
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,58% +0,98% +1,31% +2,40% +5,26% +5,84% +7,69%  
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Data aktualizacji: 2017-12-15, Źródło danych: Notoria