Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,96% -0,95% -0,98%          
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 -0,64% -0,74% -0,74% -0,19% +1,67%      
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 -5,47% -5,00% -5,00% -4,85% -4,96%      
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny +0,44% +0,49% -0,09% +0,18% +0,62% +5,19% +7,50% +10,16%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego -9,21% -11,19% -11,31% -13,07% -13,49% -11,02% -7,79% -3,47%
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90% +4,22% +8,39% +10,57% +4,36% +6,15% +20,87%  
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,33% -1,86% -5,17% -8,08%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa +1,51% -1,06% -2,37% -4,61%        
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral +2,08% -0,13% +0,03% +1,06%        
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra +2,42% -1,92% -5,38% -6,88% -6,85% +11,03% +12,79% +10,88%
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,66% +2,66% -0,67% +0,03% -3,44% -3,10% +0,78% +9,35%
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,47% -1,47% -4,12% -4,43% -4,37% -0,66% +2,99% +9,94%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny -1,81% -3,58% -5,69% -10,04% -10,27% -6,21% -1,14% -1,73%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny +0,10% -2,25% -3,46% -1,64% -5,74% -5,83% -3,45% -2,58%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania -10,73% -12,21% -11,98% -12,08% -14,78% -12,76% -11,54% -6,71%
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,55% +0,86% +2,43%          
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny -1,21% -2,26% -3,33% -4,48% -4,56% +2,26% +3,51% +4,49%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej -2,67% -5,14% -6,82% -11,04% -7,57% -2,21% +3,55% +5,76%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Polskich +0,04% -0,09% +1,72%          
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych +0,03% -0,02% +1,96%          
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja -2,51% -3,55% -4,46% -6,06% -6,26% -0,86% +6,24% +9,33%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities +2,65% +1,61% +3,94% +0,97% +9,40% +22,50% +35,88% +26,47%
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,14% +2,77% +3,13% +6,29% +6,00% +7,64% +11,50%  
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,51% -0,26% +0,08% +1,40% +3,83% +6,73% +7,32% +9,92%
UniAbsolute Return Smart Beta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,05% +0,32%            
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,46% -0,27% -0,02% +1,42%        
Data aktualizacji: 2018-07-19, Źródło danych: Notoria