Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,96% -0,95% -0,98%          
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 +0,52% +1,07% +2,48%          
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 -0,61% -1,07% -0,14%          
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny -0,11% +0,60% +0,85% +3,37% +6,08% +8,40% +9,30% +13,06%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego -0,35% -0,49% -0,07% +0,72% +4,53% +10,07% +10,82% +11,96%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Selektywny -0,64% -0,05% +1,67% +5,30% +7,47% +11,07% +9,10% +16,42%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej -0,24% -0,02% +0,43% +3,75% +7,94% +15,44% +13,35% +19,44%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja +0,04% -0,04% +0,03% +3,49% +7,73% +15,43% +13,49% +19,60%
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,65% -4,34% -3,31% -1,93% +6,39% +18,63% +21,76%  
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,33% -1,86% -5,17% -8,08%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,50%              
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Opoka Alfa +1,49% +1,27%            
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Opoka Neutral +2,04% +2,44%            
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra +2,89% +2,61% +1,70% +7,63% +24,92% +34,06% +23,22%  
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,38% +0,38% +0,81% +1,49% +2,99% +4,91% +4,70% +17,25%
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,07% +1,05% +1,43% +5,31% +8,69% +7,51% +9,06% +17,23%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny -0,45% -0,98% -0,14% +2,16% +7,96% +12,32% +7,67% +18,44%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny -0,39% -0,91% -0,86% +0,18% +1,14% +6,06% +1,74% +19,93%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania -0,66% -0,80% -0,38% -0,09% +2,24% +6,26% +8,40% +18,98%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities +5,01% +11,60% +15,20% +12,98% +25,09% +36,71% +22,76% +42,69%
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,20% -0,04% +0,09% -0,05% +3,49% +13,72%    
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,36% +0,63% +1,48% +2,67% +4,26% +5,40% +6,14%  
Data aktualizacji: 2017-08-18, Źródło danych: Notoria