Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 -1,07% +0,07% -1,00% +0,57% +1,47% +0,33% -0,16% +5,77%
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 +0,73% +1,74% +6,75% -0,31% -5,21% -30,07% -34,19%  
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny -1,01% -1,01% -1,01% -1,19% -1,63% -3,26% -3,69% -1,47%
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,96% -0,95% -0,98%          
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,56% +1,67% +12,04% +17,88% +25,56% +8,03% +6,40%  
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji         -6,34% -10,16% -6,92% -36,04%
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ -0,79% -0,02% +1,32% +0,90% +2,54% +1,93% -0,14% +3,40%
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,16% -0,11% +0,18% +3,66% +4,10% +4,56% +5,94%  
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90% +4,22% +8,39% +10,57% +4,36% +6,15% +20,87%  
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,33% -1,86% -5,17% -8,08%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa -7,89% -6,59% -5,34% -6,24% -6,16% -5,37% -5,94%  
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant -3,18% -1,19% +1,72% -2,87% -6,23% -7,53% -8,09% -9,63%
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra -18,47% -15,36% -13,43% -14,99% -17,12% -17,66% -18,60% -20,03%
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral -2,16% -1,99% -0,83% -1,98% -2,36% -1,72% -2,11%  
PKO Globalnej Makroekonomii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,43% -0,85% -0,85% -2,33% -0,68% -7,28%    
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,23% -1,23% -1,23% -0,42% -14,23% -14,23% -14,80% -16,20%
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,98% +1,98% +1,98% +3,32% -14,59% -14,59% -18,11% -14,90%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny +1,23% +1,80% +3,14% +8,86% +18,56% +16,92% +20,97% +16,93%
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,86% +0,13% -0,59% +0,56% -1,50% -0,01% +0,85%  
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji -0,53% -2,39% -2,40% -2,53% -51,44% -55,81% -63,79% -68,58%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) -0,10% -1,93% -5,83% -7,56% -16,85% -4,34% +0,36% -1,94%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge +4,12% +4,44% +4,44%          
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short +2,24% -0,85% -1,64% +1,00% -5,48% -26,67% -26,46%  
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja -8,44% -9,45% -7,50% -10,22% -18,12% -20,59% -24,46% -23,84%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ -0,69% -0,69% -2,54% +2,43% +8,96% +0,70% -3,08% -22,13%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities +0,56% +1,00% -0,20% -2,19% +1,25% +5,11% +5,69% -0,18%
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji +0,43% +0,31% -1,41% -4,73% -3,56% -8,48%    
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,51% -0,26% +0,08% +1,40% +3,83% +6,73% +7,32% +9,92%
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria