Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,96% -0,95% -0,98%          
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 +0,80% +0,86% +0,98% +1,59% +5,94%      
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 -0,17% +1,71% +2,03% +1,43% +1,32%      
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny   +0,14% +0,07% +0,47% +3,64% +6,29% +7,69% +9,81%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego -0,72% -0,64% +0,41% -1,40% -1,36% +3,37% +8,38% +8,71%
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +4,00% +5,23% +9,60% +3,56% +0,08% +10,18% +22,86%  
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,33% -1,86% -5,17% -8,08%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa -1,32% -0,21% -1,52% -4,97%        
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral +0,16% +2,36% +2,41% -0,92%        
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra -3,52% -1,32% -3,30% -6,61% -1,75% +16,67% +25,20% +17,24%
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,66% +2,66% -0,67% +0,03% -3,44% -3,10% +0,78% +9,35%
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,47% -1,47% -4,12% -4,43% -4,37% -0,66% +2,99% +9,94%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny -1,79% -2,75% -2,12% -3,03% -2,83% +4,18% +7,12% +6,72%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny +0,92% +1,61% +0,29% +0,17% -1,30% +0,39% +3,44% +5,79%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania -0,31% -0,51% +1,08% -2,69% -3,83% -0,91% +2,19% +9,45%
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,55% +1,92%            
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny -0,27% -0,59% +1,38% -0,10% +3,07% +6,48% +9,49% +10,95%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej -1,87% -1,45% +1,49% +1,44% +3,32% +11,01% +15,69% +17,30%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Polskich +1,81% +2,58%            
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych +1,98% +2,91%            
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja -0,87% -0,77% +1,66% -0,55% +0,48% +6,53% +13,56% +13,53%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities +0,05% -2,52% +2,07% -3,75% +15,80% +21,94% +37,17% +27,93%
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,77% +1,87% +0,78% +2,87% +2,74% +6,46% +16,99%  
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,87% +0,91% +1,88% +3,02% +5,52% +7,41% +8,59% +10,52%
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,05% +1,01%            
Data aktualizacji: 2018-03-16, Źródło danych: Notoria