Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 -1,04% +2,55% +2,55% +22,25% -0,24% -0,29% +0,85%  
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 -5,05% -5,05% -7,06% -7,31% -32,51% -36,14% -35,23%  
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,96% -0,95% -0,98%          
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny +0,22% +0,48% -0,55% -0,82% -2,33% -3,05% -2,51% +2,98%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (w likwidacji) -0,05% -0,39% -0,50% -2,00% -10,53% -35,87% -37,80% -34,76%
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,42% +3,46% -5,41% -6,58%        
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,04% +3,40% +3,40% +3,52% +4,34% +4,38%    
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90% +4,22% +8,39% +10,57% +4,36% +6,15% +20,87%  
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,33% -1,86% -5,17% -8,08%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa -0,81% -2,30% -2,30% -1,61% +2,50% +1,18% -4,92%  
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral -0,24% -1,01% -1,01% -1,20% +1,18% +1,23% +0,22%  
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant -2,35% -4,79% -4,79% -6,82% -7,42% -9,44% -11,77%  
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra -0,86% -5,37% -5,37% -5,97% -1,38% -3,57% -12,32% +4,54%
PKO Globalnej Makroekonomii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,82% +0,82% +2,25% -13,16% -13,16% -13,74% -16,51% +28,88%
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,31% +1,31% +2,44% -16,25% -16,25% -19,70% -21,09% -17,18%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny -1,23% -0,59% +0,62% +5,22% +1,89% -7,68% -6,68% -8,52%
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,13% +0,13% -2,14% -2,04% -0,56% +0,30%    
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany -5,62% +6,77% -13,76% -14,88% -20,31% -27,24% -27,90% -21,88%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny -4,00% -5,98% -5,04% -4,12% -1,73% -10,60% -10,14% -5,89%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge                
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short +4,05% +4,05% -1,05% -2,63% -24,46% -24,47%    
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja -0,80% -6,01% -6,61% -11,66% -12,93% -16,74% -18,62% -11,95%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polish Opportunities -1,59% -1,46% -1,46% +2,25% -20,83% -20,80%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities -1,19% -4,39% -3,43% -4,12% -2,38% -10,40% -12,95% +5,62%
Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Spektrum Aktywny -2,77% -1,34% -4,78% -8,18% -18,57% -40,03% -41,77% -41,32%
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,18% -3,48% -3,48% -3,37% -3,86% -8,18%    
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,73% -0,05% +2,20% +1,28% +0,68% -1,37% -1,46% +4,36%
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,51% -0,26% +0,08% +1,40% +3,83% +6,73% +7,32% +9,92%
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Data aktualizacji: 2019-10-16, Źródło danych: Notoria