Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 +0,06% +0,06% -1,13% -1,13% -1,60% -0,04% +4,24%  
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 -1,32% -1,32% -9,43% -27,19% -31,10% -30,12% -30,20%  
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,96% -0,95% -0,98%          
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny +1,19% +0,02% -0,62% -1,38% -1,97% -1,38% +0,82% +5,18%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego -10,35% -9,95% -19,00% -21,17% -21,12% -21,60% -17,38% -10,84%
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,26% +0,64% -1,52%          
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90% +4,22% +8,39% +10,57% +4,36% +6,15% +20,87%  
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,33% -1,86% -5,17% -8,08%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa +1,52% +1,52% +2,59% +0,85% +0,23% -4,74%    
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral +0,22% +0,22% -0,45% +0,66% +0,25% -0,67%    
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant -0,19% -0,19% -0,26% -1,39% -1,99% -2,44% -3,63%  
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra +0,16% +0,16% +2,16% -0,64% -1,79% -8,28% -3,50% +22,96%
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,42% -13,86% -13,86% -13,86% -13,86% -14,44% -16,83% +31,46%
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,11% -17,33% -17,33% -17,33% -17,33% -20,74% -20,95% -14,86%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny -0,60% +0,15% +2,01% -3,40% -12,45% -11,80% -14,71% -12,12%
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,51% +1,51% +1,51% +1,51% +4,36%      
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany +4,34% +0,32% -2,48% -4,67% -13,47% -12,96% -12,93% -5,07%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny +0,52% +3,80% +5,55% +1,34% -6,88% -6,18% -5,66% -1,35%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long - Short -22,42% -22,42% -22,42% -22,42% -20,18%      
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja +0,57% +0,26% +1,66% -1,70% -6,04% -8,45% -6,92% +2,08%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polish Opportunities -3,14% -3,14% -22,58% -22,58% -22,64%      
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities +1,94% +2,03% +1,40% +0,07% -7,95% -8,31% +5,19% +24,92%
Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Spektrum Aktywny -0,93% +2,98% +0,58% -11,56% -35,84% -35,54% -37,82% -35,67%
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,78% +1,53% +1,53% -0,59% -2,61% -2,71% +0,41% +13,57%
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,51% -0,26% +0,08% +1,40% +3,83% +6,73% +7,32% +9,92%
UniAbsolute Return Smart Beta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,49% +2,43% +2,43% -0,51% -4,98%      
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,56% +0,54% +0,54% +0,79% +0,84%      
Data aktualizacji: 2019-04-25, Źródło danych: Notoria