Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,61% +1,76% +2,19% +4,24% +6,37%      
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój -0,79% -1,00% -1,22% -1,57% +0,97%      
Alphaset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -7,50% -7,50% -7,50%          
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities +0,67% +0,67%            
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 -0,65% -0,65%            
Alter Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Private Equity                
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji +1,25% +1,25% -9,26% -22,56% -31,52% -28,98% -29,31%  
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia -0,29% -0,29% -3,97% -16,82% -20,62% -19,34% -17,34%  
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,53% +2,01% -3,87% -3,90% -12,27% -12,40% -9,95%  
Alter Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,31% +1,31%            
Alter Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,72% -0,72% -5,48%          
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności -0,24% -0,64% -3,04% -3,30% -5,32% -3,46% -1,80% +2,86%
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3                
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego +0,27% +0,27% -7,94% -21,08% -25,16% -23,27% -23,47% -16,62%
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,85% +5,22% +9,78% +6,44% +2,95%      
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,15% +1,38% +1,38% +0,84% +6,78% +22,52% +12,26% +12,11%
Conerga green energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych -66,85% -66,85% -69,15% -71,31% -94,90% -94,81% -94,78% -95,20%
Daleki Wschód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu -0,48% +0,97% -0,72% +0,59%        
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +1,79% +2,48% +4,51% +6,59% +11,21% +15,24% +22,00% +40,15%
Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,18% -0,56% -0,71% -1,12% +2,64%      
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,64% +0,89% +2,21% +3,31% +16,51% +25,15% +27,06%  
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,52% -3,18% +1,94% +5,04% -1,30% -11,73% -6,98%  
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych -10,30% -10,30% -10,30% -12,24% -6,27% -21,08% -18,44% -33,89%
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,90% -0,84% -0,03% -0,08% +2,30% +5,48% +7,26% +8,53%
Gamma Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,78% +1,80% +2,45% +0,28% +2,42% +9,41%    
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,24% -2,07% -2,17% -2,67% -2,91% +0,53%    
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90% +0,07% +0,06% -1,81% -0,07% +1,99%    
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,70% +6,18% +6,42% +4,07% -5,22% -3,62%    
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,62% +2,78% +1,73% +6,05% +16,57%      
Ipopema Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,65% -0,60% -0,60% -0,71% +1,36%      
Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,20% +2,20% -8,23% -10,82% -1,65%      
Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +5,28% +5,28% -0,55% -15,91% -34,66%      
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +1,13% +1,13% +3,12% +5,10% +7,98% +13,80% +17,47%  
NN Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
NN Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,40% +0,71% -0,60% -2,64%        
Noble Fund Long Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) -0,20% -1,73% -3,87% -1,30%        
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +12,53% +12,53% +11,54% -3,65% -14,31% -21,90% -22,02% -6,09%
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,12% -0,79% -3,75% -4,43% -4,62% -5,30%    
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,77% +2,77% +2,77% +2,15% -4,51% -4,76% +3,72% +13,62%
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,37% +0,37% -0,64% -0,37% -0,55% -90,17% -90,21% -89,78%
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -4,53% -4,53% -4,53% -4,53% -4,73% -4,49% -1,13%  
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,88% +3,88% +0,41% -0,60% -0,80% -1,00%    
Pretium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,33% -0,54% -0,87%          
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,15% -3,15% -3,15% -0,33% +3,86% +6,00% +10,90%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus -5,54% -9,75% -9,75% -14,03% +14,30% +14,30% +14,30%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord +1,48% +1,48% +1,87% +1,98% +2,48%      
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny -1,43% -3,71% -3,71% -10,68%        
Reino Deweloperski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +5,40% +23,03%            
Reino Dywidenda 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,07% +3,07% +3,07% +6,89% +6,95% +13,52%    
Rockbridge Value Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,51% +0,28% +0,28% +0,28% -1,39%      
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,43% +0,77% +1,12% +0,43% +226,08% +398,52% +374,05%  
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,88% +0,88% +0,88% -0,67% -0,60% -0,31% -22,03%  
Sezam XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) -11,44% -11,44% -11,45% -11,42%        
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +4,55% +4,55% +4,55% +2,28% +3,23% +8,74%    
Sezam XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji)                
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych -3,53% -3,93% -3,93% -3,95% -3,95% -3,95%    
Skarbiec Football Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,76% +0,76% +0,76% +1,66% +3,21%      
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,66% +0,92% +0,92% +3,39% +15,18% +8,21%    
Skarbiec na 5 BIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych                
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych                
Skarbiec Portfela Dłużnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) +0,96% +0,96% +0,96% +2,02%        
Trigon Profit XXV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,13% +3,36% +4,59% +8,14%        
Trigon Profit XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,90% +2,89% +4,89% +6,98%        
Trigon Profit XXVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,73% +2,22% +3,02% +5,37%        
Trigon Profit XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,92% +2,79% +2,86% +6,73%        
Trigon Profit XXXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -90,00%              
Data aktualizacji: 2019-04-23, Źródło danych: Notoria