Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,61% +1,76% +2,19% +4,24% +6,37%      
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji -6,74% -6,74% -6,74% -8,09% -7,29%      
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia -4,38% -4,38% -3,82% -3,32% -1,52% +2,59%    
Altus Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,23% -2,32% -2,32% -2,34% -1,59%      
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności -1,64% -3,63% -3,06% -2,08% +0,26% +1,22% +4,57% +8,54%
Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego -5,32% -5,01% -5,01% -4,58% -3,91% -1,16% +0,94% +10,59%
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,76% +0,14% +3,97% -0,69%        
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,15% +1,38% +1,38% +0,84% +6,78% +22,52% +12,26% +12,11%
Conerga green energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych -66,85% -66,85% -69,15% -71,31% -94,90% -94,81% -94,78% -95,20%
Daleki Wschód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu -0,48% +0,97% -0,72% +0,59%        
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +3,17% +3,17% +3,17% +4,34% +11,81% +17,47% +24,48% +32,78%
Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,18% -0,56% -0,71% -1,12% +2,64%      
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,64% +0,89% +2,21% +3,31% +16,51% +25,15% +27,06%  
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,56% +1,16% +2,80% -5,26% -7,40% +0,74%    
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +5,07% +5,07% +6,80% -6,50% -10,07% -16,48% -16,06% -24,89%
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,90% -0,84% -0,03% -0,08% +2,30% +5,48% +7,26% +8,53%
Gamma Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,32% +4,12% +0,10% +1,61% +1,43%      
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,88% -0,32% -0,83% +0,89% +3,44%      
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,81% +1,81% +1,56% +1,91% +3,98%      
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -5,71% -5,71% -6,41% -4,65% -2,95%      
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,62% +2,78% +1,73% +6,05% +16,57%      
Ipopema Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,65% -0,60% -0,60% -0,71% +1,36%      
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,91% +1,45% +1,45% +3,85% +9,06% +13,24%    
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,58% +0,48% +0,68% +1,26%        
NN Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,00% -1,00% -2,27% -2,56%        
Noble Fund Long Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) -0,20% -1,73% -3,87% -1,30%        
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -6,07% -8,92% -8,92% -10,97% -23,15% -13,43% -9,00% -13,18%
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,12% -0,79% -3,75% -4,43% -4,62% -5,30%    
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant -0,64% -0,11% -2,51% -3,20% -2,72%      
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,96% -3,96% -3,96% -6,53% -1,60% +2,07% +10,22% +14,94%
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,18% -0,09% -0,09% -0,91% -90,18% -90,04% -89,94% -89,04%
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,11% +0,11% +0,11% -0,44% +0,15% +3,68% +4,94%  
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,30% -1,20% -1,20% -1,60%        
Pretium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,33% -0,54% -0,87%          
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +4,31% +4,12% +5,02% +6,64% +10,39% +11,37%    
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus -5,54% -9,75% -9,75% -14,03% +14,30% +14,30% +14,30%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord -1,03% -0,91% -0,27% -0,92%        
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny -1,43% -3,71% -3,71% -10,68%        
Reino Deweloperski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +5,40% +23,03%            
Reino Dywidenda 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,07% +3,07% +3,07% +6,89% +6,95% +13,52%    
Rockbridge Multi Strategia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,37% -1,31% -1,67%          
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,43% +0,77% +1,12% +0,43% +226,08% +398,52% +374,05%  
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,88% +0,88% +0,88% -0,67% -0,60% -0,31% -22,03%  
Sezam XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) -11,44% -11,44% -11,45% -11,42%        
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +4,55% +4,55% +4,55% +2,28% +3,23% +8,74%    
Sezam XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji)                
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych -3,53% -3,93% -3,93% -3,95% -3,95% -3,95%    
Skarbiec Football Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,76% +0,76% +0,76% +1,66% +3,21%      
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,66% +0,92% +0,92% +3,39% +15,18% +8,21%    
Skarbiec na 5 BIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych                
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych                
Skarbiec Portfela Dłużnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) +0,96% +0,96% +0,96% +2,02%        
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój +1,48% +1,48% +1,26%          
Trigon Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +10,18% +11,33% +11,33% +16,48%        
Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -5,08% -7,39% -7,39% -7,63%        
Trigon Profit XXV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,13% +3,36% +4,59% +8,14%        
Trigon Profit XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,90% +2,89% +4,89% +6,98%        
Trigon Profit XXVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,73% +2,22% +3,02% +5,37%        
Trigon Profit XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,92% +2,79% +2,86% +6,73%        
Trigon Profit XXXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -90,00%              
Data aktualizacji: 2018-07-19, Źródło danych: Notoria