Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,12% +3,68% +3,68% +7,20% +19,20% +25,08% +31,73% +29,62%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria