Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,05% +1,63% +1,63% +1,69% -0,52% +1,28%    
Data aktualizacji: 2019-10-16, Źródło danych: Notoria