Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,87% +2,48% +0,65% -2,17% -0,98%      
Data aktualizacji: 2019-04-23, Źródło danych: Notoria