Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - nieruchomości / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,37% +0,73% +1,11% +2,26% +4,11% +5,69% +7,63% +12,03%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 (w likwidacji) -3,27% -3,27% -6,21% -12,37% -7,97% -15,25% -16,44% -16,77%
City Living Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych -1,96% -1,96% -2,91% -2,91% -1,96%      
Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych -0,44% -0,44% -0,57% -3,05%        
PKO Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,38% +0,38%            
Sezam Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych -1,30% -1,30% +0,09% +0,09% +0,66%      
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,01% +0,01% +3,20% +3,20% +1,95% +2,33% +3,15% +4,93%
Skarbiec Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) -0,79% -0,79% -0,79% -2,14% -2,81% -10,66% -19,76% -27,08%
Data aktualizacji: 2017-09-22, Źródło danych: Notoria