Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) -4,16% -3,63% -8,28% -8,40% -4,16% +134,69% +134,69% +134,69%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) -0,02% -0,08% -0,62% -0,86% -0,45% +78,52% +78,52% +78,52%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) -0,56% -3,29% -5,51% -2,63% -4,95% +0,06% -8,06% +4,79%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) -2,84% -3,00% -6,50% -7,24% -3,04% +9,99% +11,06% +38,90%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) -4,21% -3,71% -8,40% -8,62% -4,64% +6,99% +9,14% +35,04%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) -0,04% -0,11% -0,76% -1,07% -0,88% +12,41% +13,64% +12,78%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) -2,86% -3,08% -6,65% -7,47% -3,50% +9,19% +9,93% +36,82%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) -2,57% -0,89% -5,25% -2,03% -1,18% +16,47% +9,10% +15,10%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +1,71% +2,81% +2,64% +5,95% +2,44% +21,99% +12,95% -4,81%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) +2,11% +3,29% +4,30% +11,03% +8,55% +32,88% +14,00% -1,20%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) -1,20% -0,23% -3,42% -0,75%   +18,92% +9,93% +16,68%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) -2,60% -1,02% -5,37% -2,28% -1,67% +15,62% +8,01% +13,41%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +1,66% +2,67% +2,53% +5,79% +1,90% +21,04% +11,89% -6,20%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) -1,21% -0,31% -3,53% -0,99% -0,49% +18,09% +8,91% +14,98%
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging C Acc EUR (EUR) -1,25% -3,40% -4,10% -2,98% -3,23% -1,55% +2,63% -0,85%
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging D Inc EUR (EUR) +0,50% -0,84% -0,84% +0,36% +5,18% -2,83% -1,90%  
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging N Acc EUR (EUR) +2,58% +1,17% +1,14% +2,23% +6,87% +2,27% +2,98%  
BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) -0,51% +0,09% -2,78% +0,69% +4,70% +9,70% +1,47% +2,48%
BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) -2,84% -4,05% -3,35% -3,31% -8,17% -15,54% -10,57% -29,76%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) -4,41% -3,23% -8,12% -6,93% -4,67% +4,59% +9,17% +33,27%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) -0,31% +0,30% -0,58% +0,38% -1,29% +9,45% +12,90% +10,97%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) -3,04% -2,53% -6,30% -5,85% -3,61% +6,86% +9,82% +35,14%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) -4,44% -3,30% -8,21% -7,14% -5,08% +3,96% +8,25% +31,67%
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) -1,35% -0,44% -3,69% -0,46% -0,02% +13,74% +6,00% +8,34%
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund EUR A Acc (EUR) +3,36% +6,29% +6,69% +8,42% -2,11% -1,37% +6,90% -6,86%
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) -1,94% -1,18% -6,75% -3,37% +4,15% +14,17% +11,03% +24,71%
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) -1,97% -1,21% -6,80% -3,62% +3,63% +13,30% +9,97% +22,95%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) -2,79% -2,71% -6,77% -7,63% -5,48% +4,12% +6,81% +28,16%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) -2,42% -1,40% -5,99% -5,95% -3,61% +6,10% +1,18% +8,59%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) -1,10% -0,80% -4,16% -3,90% -2,60% +7,94% +1,06% +9,10%
Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) -2,24% -0,62% -5,29% -2,80% -2,23% +8,54% +6,31% +6,29%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) +0,91% +2,07% +1,42% +2,94% +2,88% +16,99% +15,85% +4,74%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) -3,13% -1,16% -6,31% -4,38% -0,88% +12,14% +12,43% +24,90%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +0,87% +1,99% +1,29% +2,69% +2,37% +16,12% +14,71% +3,17%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) -3,16% -1,23% -6,42% -4,61% -1,38% +11,31% +11,32% +23,06%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) -4,58% -2,69% -7,78% -7,47% -7,02% +2,04% -1,43% +2,62%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) +0,35% +1,27% -0,47% -0,88% -1,34% +5,11% +9,84% +9,08%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) -3,66% -1,91% -8,04% -7,93% -4,99% +0,61% +6,38% +29,77%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +0,30% +1,18% -0,60% -1,13% -1,83% +4,32% +8,74% +7,45%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) -3,70% -1,99% -8,16% -8,16% -5,47% -0,15% +5,32% +27,83%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) -4,90% -3,20% -9,26% -10,39% -9,84% -7,04% -4,18% +10,83%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,90% +2,91% +4,32% -3,91% +4,70% +4,24% -5,65% -11,18%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) +3,36% +2,06% +5,02% +3,63% +11,23% +13,89% +4,46% +18,19%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,84% +2,81% +4,18% -4,16% +4,17% +3,46% -6,58% -12,49%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) +3,31% +1,98% +4,88% +3,36% +10,67% +13,03% +3,42% +16,42%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) +3,31% +1,98% +3,67% +0,12% +4,71% +3,70% -7,33% -2,09%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) +0,59% +2,14% +0,39% +0,71% -1,08% +5,39% +10,37% +1,44%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) -3,43% -1,08% -7,19% -6,40% -4,69% +1,20% +7,30% +21,34%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) -0,36% +1,17% -0,56% -1,25% -5,00% -0,73% +1,39% -11,42%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) -4,43% -2,08% -8,19% -8,30% -8,48% -4,77% -1,51% +5,90%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) +0,56% +2,09% +0,30% +0,51% -1,46% +4,78% +9,59% +0,34%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) +1,02% +1,72% +1,72% +4,93% +3,95% +14,66% +10,90% +3,74%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) -3,46% -1,15% -7,29% -6,60% -5,06% +0,59% +6,50% +20,02%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) +0,24% +1,73% -0,69% -1,46% -5,33% -1,33% +0,60% -12,39%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) -3,73% -1,44% -8,17% -8,42% -8,76% -5,28% -2,18% +4,88%
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) -4,65% -3,50% -9,86% -11,56%        
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) -5,03% -3,54% -9,92% -11,95%        
Data aktualizacji: 2017-07-24, Źródło danych: Notoria