Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) -1,59% -0,63% -1,14% -3,89% -7,05% +3,76% +134,59% +134,59%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) -1,35% -2,47% -1,12% +0,76% +0,58% +4,56% +79,38% +79,38%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) -2,01% -1,38% +0,92% -3,00% -2,38% -6,28% -8,91% +3,15%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) -1,00% -1,00% -0,93% -4,36% -6,66% +4,05% +6,43% +24,14%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) -1,61% -0,73% -1,23% -4,13% -7,53% +2,93% +4,57% +22,09%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) -1,39% -2,54% -1,15% +0,61% +0,13% +3,78% +12,09% +11,46%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) -1,06% -1,12% -1,08% -4,64% -7,15% +3,24% +5,36% +22,31%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) -2,38% -3,26% -2,96% -3,53% -2,61% +3,63% +9,50% +8,38%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) -2,23% -5,11% -2,97% +1,06% +5,15% +4,09% +16,69% -2,09%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) -1,68% -3,66% -1,68% +1,06% +12,38% +12,14% +21,31% +2,93%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) -1,83% -3,65% -2,80% -4,04% -2,18% +3,90% +10,33% +8,59%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) -2,40% -3,33% -3,07% -3,73% -3,05% +2,87% +8,41% +6,78%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) -2,18% -5,14% -3,05% +0,93% +4,70% +3,46% +15,77% -3,46%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) -1,84% -3,72% -2,92% -4,27% -2,62% +3,12% +9,26% +6,97%
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging C Acc EUR (EUR) -0,11% -2,05% -2,53% -1,36% -2,22% -2,06% +4,54% -0,04%
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging D Inc EUR (EUR) +0,50% -0,84% -0,84% +0,36% +5,18% -2,83% -1,90%  
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging N Acc EUR (EUR) +2,58% +1,17% +1,14% +2,23% +6,87% +2,27% +2,98%  
BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) -3,33% -5,15% -3,73% -6,87% +0,11% +0,11% +2,44% -3,17%
BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) -2,84% -4,05% -3,35% -3,31% -8,17% -15,54% -10,57% -29,76%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) -0,69% +0,01% -0,69% -3,06% -4,97% +2,49% +5,92% +22,79%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) -1,17% -1,85% -0,65% +1,93% +2,29% +3,33% +12,33% +11,10%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) -1,07% -0,99% -0,40% -4,71% -4,61% +2,14% +5,83% +21,87%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) -0,71% -0,04% -0,78% -3,22% -5,36% +1,88% +5,11% +21,42%
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) -2,88% -4,36% -2,36% -5,47% -1,08% +2,81% +7,44% +1,52%
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund EUR A Acc (EUR) +3,36% +6,29% +6,69% +8,42% -2,11% -1,37% +6,90% -6,86%
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) -1,74% -2,69% -1,78% -7,29% -0,49% +7,92% +8,58% +13,98%
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) -1,76% -2,75% -1,91% -7,51% -1,02% +7,10% +7,51% +12,33%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) -1,38% -1,55% -1,03% -5,87% -5,86% -0,77% +2,62% +17,20%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) -1,79% -2,60% -2,57% -4,50% -4,30% -0,98% +2,27% +2,55%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) -2,13% -3,65% -2,42% -6,34% -4,01% -0,98% +1,55% +0,98%
Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) -3,63% -5,45% -3,89% -7,34% -2,88% -2,31% +2,86% +0,23%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) -1,83% -3,21% -1,13% +2,85% +5,32% +8,26% +17,81% +10,26%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) -1,54% -1,84% -1,05% -2,59% -2,32% +7,03% +10,98% +21,17%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) -1,87% -3,28% -1,25% +2,60% +4,80% +7,46% +16,65% +8,62%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) -1,58% -1,91% -1,16% -2,82% -2,80% +6,24% +9,88% +19,37%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) -1,57% -3,66% -2,93% -5,95% -8,53% -2,97% -2,53% -0,30%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) -0,66% -1,28% +0,13% +3,00% +0,62% +3,52% +10,33% +8,38%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) -0,35% +0,12% +0,19% -2,45% -6,71% +2,15% +3,70% +18,80%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) -0,69% -1,36%   +2,75% +0,11% +2,74% +9,23% +6,76%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) -0,40% +0,03% +0,06% -2,69% -7,18% +1,39% +2,67% +17,02%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) -0,40% -1,20% -1,17% -5,03% -11,46% -5,62% -6,60% +1,50%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,90% +2,91% +4,32% -3,91% +4,70% +4,24% -5,65% -11,18%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) +3,36% +2,06% +5,02% +3,63% +11,23% +13,89% +4,46% +18,19%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,84% +2,81% +4,18% -4,16% +4,17% +3,46% -6,58% -12,49%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) +3,31% +1,98% +4,88% +3,36% +10,67% +13,03% +3,42% +16,42%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) +3,31% +1,98% +3,67% +0,12% +4,71% +3,70% -7,33% -2,09%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) -1,56% -4,30% -2,76% +0,08% -1,43% -1,18% +7,92% +0,24%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) -1,27% -2,94% -2,68% -5,14% -8,49% -2,18% +1,86% +10,42%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) -1,55% -5,23% -3,75% -1,91% -5,31% -6,92% -0,67% -12,27%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) -1,35% -3,94% -3,70% -7,12% -12,10% -7,95% -6,35% -3,41%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) -1,58% -4,37% -2,84% -0,11% -1,81% -1,72% +7,12% -0,88%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) -1,21% -2,99% -1,56% -0,23% +4,92% +4,51% +11,58% +4,52%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) -1,32% -3,00% -2,78% -5,35% -8,84% -2,80% +1,05% +9,18%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) -1,91% -4,99% -3,84% -2,11% -5,65% -7,43% -1,33% -13,15%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) -1,70% -3,68% -3,78% -7,29% -12,45% -8,47% -6,86% -4,36%
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) -3,03% -4,06% -4,48% -11,59% -17,04%      
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) -2,77% -3,88% -4,27% -11,84% -17,62%      
Data aktualizacji: 2017-11-17, Źródło danych: Notoria