Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) -0,64% +0,39% -4,05% -6,07% -1,63% +8,37% +135,60% +135,60%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +0,92% +2,73% +2,30% +2,81% +2,59% +12,47% +83,39% +83,39%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) +4,32% +3,11% +2,61% +1,29% +0,82% +0,98% -2,34% +6,18%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) -0,37% -0,41% -3,76% -5,88% -2,13% +9,10% +13,69% +30,19%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) -0,70% +0,30% -4,17% -6,28% -2,18% +7,53% +10,58% +27,33%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +0,89% +2,68% +2,25% +2,62% +2,12% +11,64% +15,33% +14,74%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) -0,37% -0,50% -3,87% -6,13% -2,65% +8,23% +12,54% +28,29%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) +0,32% +1,39% -1,44% -2,20% +1,69% +10,89% +22,30% +12,74%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +1,91% +3,79% +5,09% +7,04% +5,79% +14,83% +26,90% +0,55%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) +1,77% +2,34% +4,60% +7,48% +8,33% +17,29% +28,32% +3,41%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) +0,61% +0,59% -1,17% -1,98% +1,15% +11,63% +24,44% +13,54%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,27% +1,32% -1,57% -2,44% +1,19% +10,07% +21,10% +11,07%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +1,85% +3,62% +4,87% +6,77% +5,25% +13,92% +25,49% -1,02%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) +0,59% +0,47% -1,30% -2,27% +0,68% +10,82% +23,22% +11,86%
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging C Acc EUR (EUR) -0,11% -2,05% -2,53% -1,36% -2,22% -2,06% +4,54% -0,04%
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging D Inc EUR (EUR) +0,50% -0,84% -0,84% +0,36% +5,18% -2,83% -1,90%  
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging N Acc EUR (EUR) +2,58% +1,17% +1,14% +2,23% +6,87% +2,27% +2,98%  
BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) -1,18% -0,81% -1,32% -3,86% +3,85% +7,63% +15,13% -0,14%
BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) -2,84% -4,05% -3,35% -3,31% -8,17% -15,54% -10,57% -29,76%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) -0,69% +0,19% -4,23% -5,35% -2,61% +6,63% +10,81% +26,65%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) +0,29% +2,33% +2,02% +3,26% +1,85% +10,04% +14,09% +13,43%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) -1,68% -1,54% -4,53% -6,33% -3,18% +6,42% +12,70% +26,65%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) -0,67% +0,17% -4,28% -5,52% -2,99% +6,05% +9,98% +25,19%
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) -0,60% -0,06% -1,41% -3,37% +1,36% +9,43% +19,69% +6,11%
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund EUR A Acc (EUR) +3,36% +6,29% +6,69% +8,42% -2,11% -1,37% +6,90% -6,86%
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) -0,44% -0,70% -2,62% -6,47% +6,65% +14,21% +21,23% +18,41%
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) -0,46% -0,80% -2,76% -6,69% +6,10% +13,36% +20,05% +16,65%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) -1,71% -1,62% -4,36% -7,10% -4,52% +3,12% +9,68% +21,33%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) +0,06% +0,69% -1,75% -4,39% -0,96% +4,00% +10,62% +5,63%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) -1,28% -1,30% -2,38% -5,59% -1,42% +3,02% +11,67% +4,45%
Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) +0,28% +0,58% -1,67% -4,63% +1,23% +6,34% +16,58% +5,38%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,65% +4,09% +4,80% +7,06% +6,25% +17,80% +23,59% +10,22%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) +0,36% +0,87% -1,50% -2,09% +1,35% +14,36% +20,91% +23,34%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,61% +3,99% +4,68% +6,79% +5,72% +16,92% +22,37% +8,59%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) +0,32% +0,79% -1,63% -2,34% +0,85% +13,52% +19,72% +21,51%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) +0,32% +0,79% -3,06% -5,26% -4,91% +4,08% +6,01% +1,34%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,28% +3,57% +3,08% +3,62% +1,99% +10,45% +13,91% +10,84%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) -0,03% +0,35% -3,14% -5,25% -2,76% +6,98% +11,20% +23,77%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,24% +3,48% +2,95% +3,36% +1,49% +9,62% +12,77% +9,20%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) -0,08% +0,25% -3,26% -5,50% -3,24% +6,17% +10,08% +21,92%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) -0,06% +0,28% -4,44% -7,77% -7,69% -1,14% +0,18% +5,72%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,90% +2,91% +4,32% -3,91% +4,70% +4,24% -5,65% -11,18%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) +3,36% +2,06% +5,02% +3,63% +11,23% +13,89% +4,46% +18,19%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,84% +2,81% +4,18% -4,16% +4,17% +3,46% -6,58% -12,49%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) +3,31% +1,98% +4,88% +3,36% +10,67% +13,03% +3,42% +16,42%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) +3,31% +1,98% +3,67% +0,12% +4,71% +3,70% -7,33% -2,09%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) +1,24% +2,61% +3,24% +3,46% +2,11% +7,30% +12,96% +4,39%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) -0,03% -0,53% -2,93% -5,27% -2,57% +4,29% +10,73% +17,20%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) +1,20% +2,61% +2,19% +1,41% -1,95% +1,02% +3,68% -8,90%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) -0,10% -0,53% -3,93% -7,17% -6,43% -1,90% +1,57% +2,23%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,21% +2,57% +3,15% +3,28% +1,70% +6,71% +12,10% +3,28%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) +1,10% +1,10% +2,60% +3,73% +4,31% +9,26% +13,74% +6,65%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) -0,05% -0,59% -3,03% -5,46% -2,93% +3,70% +9,86% +15,94%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) +0,82% +1,85% +2,11% +1,24% -2,30% +0,45% +3,11% -9,71%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) -0,37% -1,31% -3,97% -7,40% -6,80% -2,40% +0,98% +1,35%
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) -1,57% -2,84% -6,63% -11,31%        
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) -1,59% -2,90% -7,06% -11,79%        
Data aktualizacji: 2017-09-22, Źródło danych: Notoria