Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) -3,22% -3,86% -4,91% -3,70% -11,79% -7,44% +126,01% +126,01%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) -0,35% -0,65% -2,00% -0,06% -0,91% -0,23% +78,42% +78,42%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) +0,38%   +0,03% +0,73% -1,91% -4,24% -0,85% -1,66%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) -3,36% -4,64% -5,14% -5,22% -12,08% -7,75% +2,61% +8,37%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) -3,32% -3,95% -5,07% -3,95% -12,23% -8,13% +1,23% +6,20%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) -0,46% -0,76% -2,18% -0,34% -1,41% -0,97% +10,62% +8,73%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) -3,38% -4,68% -5,24% -5,43% -12,49% -8,43% +1,61% +6,82%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) +0,11% +0,72% -1,03% -0,92% -2,93% -1,64% +12,30% +2,10%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +3,20% +4,11% +2,08% +2,84% +8,96% +5,78% +22,31% +3,61%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) +3,91% +5,68% +4,01% +4,59% +16,13% +13,76% +36,26% +12,61%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) +0,06%   -1,22% -2,43% -3,16% -1,96% +12,75% +2,72%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,05% +0,63% -1,20% -1,16% -3,41% -2,42% +11,18% +0,60%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +2,99% +3,96% +1,86% +2,50% +8,43% +4,88% +20,90% +1,99%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) +0,04% -0,09% -1,31% -2,69% -3,65% -2,69% +11,63% +1,21%
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging C Acc EUR (EUR) -0,11% -2,05% -2,53% -1,36% -2,22% -2,06% +4,54% -0,04%
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging D Inc EUR (EUR) +0,50% -0,84% -0,84% +0,36% +5,18% -2,83% -1,90%  
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging N Acc EUR (EUR) +2,58% +1,17% +1,14% +2,23% +6,87% +2,27% +2,98%  
BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) -0,40% +0,94% -1,78% -2,31% -1,37% +1,65% +4,99% -5,43%
BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) -2,84% -4,05% -3,35% -3,31% -8,17% -15,54% -10,57% -29,76%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) -3,62% -4,34% -4,75% -3,84% -10,51% -8,73% -1,63% +6,48%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) -0,71% -1,22% -1,63% -0,18% +0,20% -1,45% +6,98% +9,16%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) -3,66% -5,23% -4,84% -5,44% -10,98% -8,71% -1,33% +7,54%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) -3,59% -4,41% -4,83% -4,00% -10,86% -9,26% -2,40% +5,27%
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) -0,22% -0,41% -0,88% -2,00% -2,45% -1,51% +9,01% -4,65%
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund EUR A Acc (EUR) +3,36% +6,29% +6,69% +8,42% -2,11% -1,37% +6,90% -6,86%
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) -1,59% -3,61% -3,64% -4,37% -7,60% -0,46% +6,05% +7,19%
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) -1,60% -3,64% -3,72% -4,62% -8,07% -1,18% +5,00% +5,67%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) -3,99% -5,45% -5,56% -6,18% -13,34% -11,03% -4,37% +3,82%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) -0,92% -0,82% -1,77% -2,27% -8,08% -5,56% +1,32% -4,94%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) -0,79% -1,59% -1,81% -3,85% -7,61% -5,88% +1,16% -4,79%
Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) -0,16% +0,97% -0,55% -1,81% -4,56% -3,64% +5,14% -3,43%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) +0,77% +1,35% +0,06% +2,75% +5,95% +5,32% +19,77% +13,99%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) -2,29% -2,89% -3,34% -2,79% -6,25% -2,80% +9,97% +11,88%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +0,72% +1,27% -0,07% +2,48% +5,41% +4,54% +18,58% +12,29%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) -2,32% -2,97% -3,46% -3,02% -6,72% -3,53% +8,88% +10,24%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) -2,33% -4,24% -4,72% -6,00% -12,27% -11,83% -3,24% -7,91%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) -0,51% -1,04% -1,60% +1,19% -0,12% -0,66% +5,83% +8,32%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) -3,56% -5,21% -4,97% -4,31% -11,66% -8,42% -3,02% +5,92%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) -0,55% -1,11% -1,72% +0,94% -0,61% -1,40% +4,78% +6,70%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) -3,60% -5,29% -5,08% -4,56% -12,10% -9,10% -3,98% +4,34%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) -3,59% -6,40% -6,21% -6,82% -16,27% -15,37% -12,73% -9,48%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,90% +2,91% +4,32% -3,91% +4,70% +4,24% -5,65% -11,18%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) +3,36% +2,06% +5,02% +3,63% +11,23% +13,89% +4,46% +18,19%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,84% +2,81% +4,18% -4,16% +4,17% +3,46% -6,58% -12,49%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) +3,31% +1,98% +4,88% +3,36% +10,67% +13,03% +3,42% +16,42%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) +3,31% +1,98% +3,67% +0,12% +4,71% +3,70% -7,33% -2,09%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) +1,95% +1,96% +0,76% +0,46% +1,24% -0,99% +5,49% +0,17%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) -1,08% -2,24% -2,56% -4,86% -10,28% -8,51% -2,86% -1,35%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) +1,95% +0,90% -0,25% -1,53% -2,74% -6,84% -2,66% -12,10%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) -1,11% -3,30% -3,56% -6,76% -13,83% -13,91% -10,42% -13,52%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,88% +1,88% +0,68% +0,26% +0,83% -1,59% +4,65% -0,94%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) +2,78% +3,50% +2,61% +2,03% +7,63% +6,14% +17,08% +8,23%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) -1,13% -2,33% -2,69% -5,07% -10,67% -9,07% -3,65% -2,46%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) +1,93% +1,18% -0,31% -1,72% -3,10% -7,32% -3,39% -13,04%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) -1,12% -2,92% -3,60% -6,94% -14,09% -14,34% -11,07% -14,41%
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) -4,64% -6,08% -7,86% -11,35% -21,48%      
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) -4,29% -5,73% -7,99% -11,22% -21,70%      
Data aktualizacji: 2018-01-22, Źródło danych: Notoria