Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) -2,06% -1,88% +0,67% -2,67% -1,55% -5,79% -9,08% +129,24%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) -3,09% -4,94% -3,96% -6,97% -9,24% -8,61% -7,78% +62,67%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) -3,32% -4,26% -1,88% -7,52% -7,70% -9,51% -10,16% -17,27%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) -1,95% -1,06% -0,69% -2,02% -1,36% -5,41% -9,28% +1,27%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) -2,10% -1,95% +0,55% -2,84% -1,99% -6,45% -9,99% -0,21%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) -3,09% -4,99% -4,12% -7,21% -9,69% -9,31% -8,73% -0,04%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) -1,99% -1,14% -0,82% -2,27% -1,87% -6,12% -10,17% -0,26%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) +1,41% +2,63% +3,44% -6,51% -6,33% -9,25% -8,63% +0,68%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +0,37% -0,73% -1,40% -10,87% -14,15% -12,53% -8,10% -0,06%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) +1,00% -0,55% -1,30% -9,81% -14,47% -12,67% -2,15% +4,72%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) +1,56% +3,52% +2,13% -5,90% -6,16% -8,89% -8,80% +0,71%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +1,36% +2,55% +3,34% -6,77% -6,80% -9,93% -9,57% -0,83%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +0,41% -0,63% -1,48% -11,05% -14,43% -13,09% -8,96% -1,51%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) +1,49% +3,40% +1,97% -6,17% -6,65% -9,60% -9,76% -0,82%
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) +1,18% -1,38% +1,61% +7,65% +2,43% -0,56% -5,47% +2,87%
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) -2,84% -4,05% -3,35% -3,31% -8,17% -15,54% -10,57% -29,76%
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging C Acc EUR (EUR) -0,11% -2,05% -2,53% -1,36% -2,22% -2,06% +4,54% -0,04%
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging D Inc EUR (EUR) +0,50% -0,84% -0,84% +0,36% +5,18% -2,83% -1,90%  
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging N Acc EUR (EUR) +2,58% +1,17% +1,14% +2,23% +6,87% +2,27% +2,98%  
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) +0,70% +1,81% +5,51% +9,58% +16,12% +8,00% +0,53% +14,03%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) -0,23% +0,15% +3,09% +5,34% +2,80% -1,35% -0,24% +5,83%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) +1,44% +1,36% +4,89% +9,56% +16,52% +8,05% +0,90% +14,14%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) +0,62% +1,76% +5,37% +9,31% +15,60% +7,36% -0,28% +12,60%
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) +1,62% -1,11% +1,96% +7,23% +4,54% +3,08% -1,88% +8,79%
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund EUR A Acc (EUR) +3,36% +6,29% +6,69% +8,42% -2,11% -1,37% +6,90% -6,86%
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) +4,62% +4,99% +4,15% +2,30% +6,14% +1,99% -2,45% +13,69%
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) +4,60% +4,90% +4,04% +2,02% +5,61% +1,25% -3,45% +12,05%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) -0,29% -0,40% +3,80% +7,40% +12,97% +2,99% -4,52% +6,02%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) +0,09% -0,45% +2,02% +6,94% +4,69% +1,61% -4,57% +3,12%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) -0,70% -1,06% +1,55% +6,78% +3,83% +0,63% -6,23% +1,18%
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) -0,13% -0,11% +2,59% +6,57% +1,24% -0,59% -7,80% +0,52%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) +0,08% +0,36% +2,30% +4,63% +0,05% -2,50% +0,53% +8,69%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) +1,75% +1,54% +4,03% +8,37% +12,29% +6,24% +0,88% +17,02%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +0,04% +0,26% +2,17% +4,36% -0,46% -3,23% -0,47% +7,08%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) +1,70% +1,45% +3,90% +8,10% +11,72% +5,44% -0,12% +15,28%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) +0,01% -0,23% +2,19% +4,77% +4,78% -4,01% -12,01% -4,16%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) +0,45% +1,37% +4,47% +5,34% +3,85% -0,16% +1,67% +6,83%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) +2,12% +2,56% +6,24% +9,15% +16,49% +8,63% +1,85% +14,59%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +0,41% +1,29% +4,34% +5,08% +3,32% -0,91% +0,65% +5,23%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) +2,07% +2,47% +6,11% +8,87% +15,91% +7,81% +0,84% +12,87%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) +0,68% +1,08% +4,66% +6,03% +9,87% -0,31% -8,99% -2,83%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,90% +2,91% +4,32% -3,91% +4,70% +4,24% -5,65% -11,18%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) +3,36% +2,06% +5,02% +3,63% +11,23% +13,89% +4,46% +18,19%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,84% +2,81% +4,18% -4,16% +4,17% +3,46% -6,58% -12,49%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) +3,31% +1,98% +4,88% +3,36% +10,67% +13,03% +3,42% +16,42%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) +3,31% +1,98% +3,67% +0,12% +4,71% +3,70% -7,33% -2,09%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) -0,85% -1,99% -0,84% -0,12% -4,21% -5,44% -6,01% -4,41%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) +0,80% -0,85% +0,87% +3,51% +7,54% +3,17% -5,47% +3,12%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) -1,84% -2,98% -1,89% -2,10% -7,98% -11,01% -13,28% -15,30%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) -0,13% -1,76% -0,13% +1,46% +3,42% -2,84% -12,78% -8,60%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) -0,85% -2,04% -0,92% -0,31% -4,59% -5,98% -6,75% -5,53%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) -0,76% -0,78% -0,57% +0,95% -5,05% -4,40% -3,48% +0,19%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) +0,77% -0,91% +0,75% +3,28% +7,10% +2,55% -6,24% +1,89%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) -1,23% -2,78% -1,93% -2,37% -8,37% -11,52% -13,96% -16,28%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) +0,50% -1,59% -0,29% +1,22% +2,91% -3,45% -13,43% -9,66%
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) -0,45% +2,63% +0,74% -6,41% -14,56% -24,07%    
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) -1,05% +2,34% +0,37% -7,27% -15,23% -24,98%    
Data aktualizacji: 2019-04-24, Źródło danych: Notoria