Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond -0,16% +0,60% +1,00% +5,08% -10,15% -5,68% -2,49%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond +0,34% +1,40% +2,95% +5,03% +0,05% -1,83% +4,48%  
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Wschodzących +0,56% +1,77% +3,28% +5,57%        
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus +0,08% -0,02% +0,24% +1,35% -1,43% -1,27% -1,09% -1,00%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących -0,16% +1,96% +3,66% +6,59% +3,00% +3,03% +2,22% +3,24%
Data aktualizacji: 2019-04-19, Źródło danych: Notoria