Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond +1,49% +1,66% -1,79% +4,87% +10,54% -5,51% -0,86%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond -0,45% +0,03% -0,13% +3,74% +9,15% +4,15% +2,02%  
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Wschodzących -0,42% +0,41% +1,28% +5,94% +11,98%      
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus -0,42% -0,43% -0,10% +2,12% +4,00% +1,02% +1,10% +0,01%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących +3,11% +1,14% +3,20% +5,91% +13,93% +10,75% +8,55% +7,68%
Data aktualizacji: 2019-10-22, Źródło danych: Notoria