Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond -0,82% -1,90% -2,01% -4,95% +1,64% -5,94% -2,26% +7,83%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond -0,09% +0,36% +1,44% +0,63% +2,33%   +4,80% +13,93%
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Wschodzących -0,11% +0,61% +1,77% +0,36% +1,81% +0,02% +5,03% +14,11%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus -0,18% -0,10% +0,20% -0,97% +0,09% -2,69% -2,25% +2,32%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących +0,02% -0,04% +1,22% -2,17% +4,36% -65,72% -61,53% -57,12%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria