Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich +2,93% +5,53% +11,43% +1,54% +6,85%      
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych +1,80% -2,64% +4,05% -6,33% +19,74% +11,57% +20,97%  
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 +2,56% +4,13% +9,41% +2,36% +5,37% +10,48% +20,94% +34,10%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich +1,12% +1,95% +6,42% +1,27% +2,26% +4,22% +9,42% +19,11%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) +1,45% +3,19% +8,11% +0,51% +2,81% +5,77% +12,86% +27,25%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich +2,36% +2,01% +9,66% +3,24% +12,80% +8,60% +5,50% +19,88%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego +2,43% +4,32% +10,32% +4,24% +8,03% +10,69% +15,21% +23,53%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity +2,73% +4,24% +8,40% +1,23% -0,66% +1,61% +6,56% +17,23%
Data aktualizacji: 2019-04-18, Źródło danych: Notoria