Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich +0,68%              
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych +1,71% +10,72% +3,38% +0,41% +13,75%      
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 +3,72% +7,81% +8,84% +13,10% +22,19% +27,59% +42,52%  
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich +3,41% +7,40% +6,50% +8,74% +13,71% +17,26% +28,74% +30,92%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) +2,92% +6,24% +6,43% +11,62% +14,44% +23,45% +45,30% +28,09%
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich -0,76% +2,34% +2,19% +4,25% -1,41% +5,95% +13,71% +11,47%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego +2,81% +6,22% +6,20% +8,92% +11,78% +14,90% +29,55% +20,12%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec - US STEEP +4,15% +8,93% +8,29% +10,61% +13,98% +18,12% +43,78% +22,08%
Data aktualizacji: 2018-01-19, Źródło danych: Notoria