Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 -1,41% +1,29% -1,39% +1,80% +6,83% +8,51% +12,42% +33,68%
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich -2,09% -3,16% -5,50% -1,26% +2,11% +8,00%    
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych                
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych -4,93% -0,14% -2,91% -5,17% -9,69% +12,56% +3,32% +21,34%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich -2,05% -0,67% -3,68% -1,40% +0,68% +2,14% +2,38% +13,90%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) -1,00% +1,87% -1,14% +2,15% +3,89% +5,99% +6,92% +22,51%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich -1,37% +1,52% +1,06% +2,47% +6,93% +16,58% +10,06% +20,86%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego -0,29% +1,96% -0,31% +3,35% +9,02% +13,19% +14,14% +25,12%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity -0,51% +1,27% -2,27% -0,37% +0,35% -0,26% +0,84% +12,23%
Data aktualizacji: 2019-10-14, Źródło danych: Notoria