Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich -0,27% +0,53% +3,42% -3,83% +17,79% +13,97% +26,52% +9,38%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria