Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,72% +1,72% +1,72% -0,63% +7,71%      
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych +1,38% +4,57% +8,11% +3,18% +1,37% -19,97% -24,29% -21,60%
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 w likwidacji -0,39% +1,48% +2,55% +1,28% -5,71% -15,88% -21,71%  
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji -1,52% -1,70% -2,11% -3,84% -9,15% -26,18% -25,74% -18,96%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu -2,43% -1,85% -5,58% -7,04% -8,19% -9,49% -8,61% -6,65%
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii +0,04% -0,11% -0,39% +0,44% +3,66% -0,20% +4,63% +5,55%
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych -0,17% +0,14% +0,72% +0,22% +2,45% +3,29% +12,71% +4,58%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny +0,84% +0,31% +1,31% +1,35% +4,03% +1,54% +0,08% +6,83%
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,63% +0,24% -0,22% -0,78% +0,68%      
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset +0,93% +1,35% +2,69% +6,61% +10,94% +8,58% +12,26% -5,84%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia +0,39% +1,18% +2,49% +2,29% +6,86% -1,15% +2,90% +4,15%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return +0,43% +2,71% +3,52% +4,83% +15,08% +29,89% +39,59% +33,38%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) +0,57% +1,42% +2,97% +2,38% +5,33% +2,26% +5,80% +6,87%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl +1,18% +2,99% +5,89% +9,24% +22,93% +9,36% +13,35% +13,72%
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,87% -0,73% -0,73% +0,83% +9,50% -15,23% -15,29% -27,26%
Pekao Dłużny Aktywny subfundusz +0,38% -0,10% +0,96% -1,13% +2,04% -0,76% +3,14% +4,89%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu +0,85% +1,03% +1,81% -0,34% +6,12% +6,40% +11,01% +11,01%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas +0,57%   +0,36% +1,59% +8,42% +16,24% +17,11% +17,11%
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,73% -0,73% -1,29% -1,29% +0,51% -3,12% +0,86% -0,93%
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,68% -0,68% -0,98% -0,98% +0,48% -5,98% -9,13% -8,60%
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,12% -0,12% +0,89% +0,89% +4,67% +1,07% +2,37% +0,04%
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,54% +7,98% +7,98% +19,14% +38,70% +54,69% +61,16% +54,49%
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,97% +1,94% +1,94% -2,31% +5,51% +14,11% +29,62% +22,27%
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,12% +0,37% +0,37% +2,51% +4,49% +6,36%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral -0,16% +0,52% -0,45% -10,66% -3,20% +1,68% -4,95% -5,35%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny -5,07% -9,29% -18,69% -5,15% -20,29% +19,11% +17,87% +3,44%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture -1,65% -5,17% -2,08% +0,43% -5,50% +5,68% +13,91% +43,53%
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,58% -8,49% -8,49% -10,70% -8,75% +3,75% +21,97% +15,70%
UniStrategia Opcja na Zysk Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria