Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,48% +14,98% +14,98% +8,39%        
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych -7,73% -7,73% -7,73% -21,12% -25,20% -23,16% -23,33%  
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 +1,21% +1,21% -1,41% -9,70% -15,97% -14,52% -11,29%  
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy -6,57% -8,13% -13,99% -14,83% -13,73% -11,03% -6,58% -4,57%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu -2,43% -1,85% -5,58% -7,04% -8,19% -9,49% -8,61% -6,65%
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii +1,86% +2,24% +3,31% -0,48% -1,65% -0,51% -0,65% +0,84%
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,63% +0,24% -0,22% -0,78% +0,68%      
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia +0,40% +1,02% +2,06% +2,16% -0,40%      
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return +1,16% +3,21% +4,69% +2,14% -4,55% -6,72%    
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) +0,51% +1,02% +1,73% +1,44% +1,47% +0,42% +1,44% +6,55%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return -1,00% -0,42% -1,49% -5,09% -17,08% -17,98% -10,83% -6,84%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl -2,69% -2,49% -1,67% -0,58% +5,50% +5,09% +13,05% +28,59%
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,65% -1,52% -1,52% -14,20% -10,80% -10,10%    
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu +0,57% +0,86% +1,34% +0,38% -1,12% -1,31% +0,95%  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu +1,20% +1,81% +2,85% +2,43% +1,30%      
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania +0,34% +0,68% +0,85% +0,25% -2,47% -1,66% +3,22% +7,14%
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,92% -0,92% -0,92% -1,82% -3,10% -2,43% -1,60%  
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +9,29% +9,29% +9,29% +7,44% +958,60% -0,76% -1,87% +3,04%
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,38% -1,38% -1,38% -0,02% +996,30% +2,91% +3,49% +7,70%
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,66% +2,67% +2,94% +5,89% -11,23% -9,58% -5,88% +0,70%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości -0,05% +2,65% +4,40% +0,57% -13,12% -13,15% -10,15% -1,19%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny +0,20% -0,06% +1,84% -11,41% -23,75% -23,84% -22,06% -17,23%
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,97% +1,94% +1,94% -2,31% +5,51% +14,11% +29,62% +22,27%
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,12% +0,37% +0,37% +2,51% +4,49% +6,36%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral -0,32% +0,09% +1,31% -1,13% -0,84% +3,26% +6,57% +11,22%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny -0,11% +0,18% +2,64% +1,01% -17,81% -16,92% -11,84% -23,84%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture +0,96% +1,66% +7,14% +11,26% -18,11% -11,70% -4,39% -20,69%
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,58% -8,49% -8,49% -10,70% -8,75% +3,75% +21,97% +15,70%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny +1,36% +2,35% +4,03% +2,03% +0,38% -0,79% +0,24% +5,03%
UniStrategia Opcja na Zysk Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Data aktualizacji: 2019-04-19, Źródło danych: Notoria