Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych +0,59% +1,28% +2,27% +2,17% +0,01% -0,83% +1,02% +6,50%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond +0,28% +0,90% +1,73% +2,55% +1,57% +1,05% +2,50%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income +0,66% +1,55% +2,56% +3,37% +2,06% +1,32% +3,92%  
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy +0,41% +0,56% +0,97% +1,30% +1,89% +2,54% +4,32% +7,05%
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych +0,68% +1,35% +2,23% +1,85% +0,19%      
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny +0,45% +0,47% +0,71% +1,03% +1,39% +2,15% +3,42% +5,34%
Ipopema Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,69% +1,06% +1,41% +2,10% +4,21%      
LM Globalnych Papierów Dłużnych                
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych +0,61% +0,99% +2,17% +2,56% +1,77% +0,61% +1,54% +6,62%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych +0,35% +0,54% +0,99% +1,54% -0,05% -0,05% +1,77% +6,72%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji Plus (L) +0,37% +0,26% +0,27% +1,26% -4,11% -3,81% -7,18% -4,79%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) +0,24% +0,60% +1,27% +3,22% -11,39% -7,33% -2,98% +0,06%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl -0,13% -0,32% -0,45% -0,90% -1,66% -3,52% -3,45% -4,18%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych +0,83% +1,72% +2,92% +2,46% -0,11% -1,61% +0,22% +6,20%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD -0,18% -0,45% +1,51% +3,94% +12,78% +3,32% -4,67% +0,83%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy +0,20% +0,20% +0,40% +1,61% +1,31%      
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities +1,04% +1,75% +3,27% +2,28% +0,68% +0,78% +2,17% +5,88%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus +0,53% +0,75% +1,19% +1,77% +2,06% +3,34% +4,95% +8,11%
Data aktualizacji: 2019-04-18, Źródło danych: Notoria