Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych -0,14% -0,04% +0,26% +1,34% +3,61% +1,46% +0,57% +3,76%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond -0,17% -0,14% +1,19% +3,35% +6,41% +5,39% +5,12%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income +0,38% -0,11% -0,36% +1,16% +4,80% +3,38% +2,54% +8,31%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy +0,12% +0,17% +0,55% +1,43% +2,72% +3,26% +3,93% +6,67%
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych -0,21% -0,04% +0,53% +2,66% +4,74% +3,12%    
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych +0,41% +3,82% +3,82% +3,82% +3,82% +3,82% +3,82% +3,82%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych                
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny +0,40% +0,45% +0,87% +1,99% +2,95% +3,22% +4,12% +5,98%
Ipopema Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,69% +1,06% +1,41% +2,10% +4,21%      
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych -0,07% -1,03% -0,59% +1,29% +4,69% +3,24% +2,21% +5,93%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych +0,21% +0,19% +0,88% +2,41% +4,02% +2,23% +2,44% +6,56%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji Plus (L) +0,59% +0,90% +1,60% +2,86% +4,17% -1,00% -1,34% -2,94%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) +1,16% +1,06% -0,27% +2,94% +8,24% -8,27% -4,48% +0,24%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl -0,07% -0,26% -0,39% -0,59% -1,42% -2,55% -4,50% -5,62%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych +0,21% +0,32% +0,86% +2,78% +5,60% +2,89% +1,40% +4,78%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD -0,28% +1,48% +3,41% +4,74% +8,55% +17,70% +8,06% +3,08%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy +0,20% +0,29% +0,59% +1,39% +3,24% +2,72%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities +0,10% +0,20% +0,61% +2,45% +5,16% +3,54% +3,40% +5,42%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus +0,24% +0,35% +0,94% +1,90% +3,71% +3,74% +5,13% +8,18%
Data aktualizacji: 2019-10-14, Źródło danych: Notoria