Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Obligacji Światowych +0,10% +0,07% +0,45% -1,34% -1,22% -0,58% +6,01% +6,01%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych -0,10% +0,16% +0,76% +0,49% +5,06% +3,25% +5,35% +8,80%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond +0,22% +0,80% +1,04% -0,51% +0,26% +2,28% +3,25% +9,79%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income -0,11%   +0,30% +0,13% +5,32% +3,50% +6,35% +10,19%
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars Global Aggregate -0,05% +0,47% +0,72% -0,68% -0,17%      
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy +0,02% +0,10% +0,23% +0,39% +1,73% +1,27% +2,54% +5,07%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych -0,32% +0,02% +0,63% -0,77% +2,07% +0,43% +7,30% +7,30%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych -0,17% -0,09% +2,92% +0,24% +0,82% -0,49%    
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny -0,18% -0,09% -0,05% -0,28% +1,46% +2,92% +4,55% +7,19%
Ipopema Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,69% +1,06% +1,41% +2,10% +4,21%      
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych -0,22% -0,07% +0,30% -1,17% -0,15% -0,81% +0,15% +4,74%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych +0,26% +0,16% +0,55% -1,45% -0,43% +1,02% +1,42% +5,13%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Obligacji Plus (L) -0,16% -0,06% -0,15% -0,22% +2,21% +4,82% +6,25% +9,42%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) -1,03% -2,09% -2,15% -4,77% +0,35% -6,03% -2,96% +3,05%
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Strategii Dłużnych +0,44% +0,68% +1,32% -0,13% +1,50%      
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl -0,07% -0,62% -0,89% -3,08% -3,92% -4,67% -5,54% -6,88%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych -0,20% +0,05% +0,61% +0,15% +4,04% +2,48% +5,43% +10,98%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Globalny -0,14% +0,11% +0,25% -0,40% +0,78% +3,06%    
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD -0,02% +2,08% +3,63% +2,93% +2,98% -0,55% +0,28% +7,78%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy +0,19% +0,38% +0,85% -0,38% +0,95% +3,91% +3,91% +7,06%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities +0,80% +2,63% +6,22% +0,43% +1,62% +7,83% +6,19% +5,15%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus +0,48% -0,15% -0,61% -1,21% -0,44% +2,77% +3,47% +6,95%
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Globalnych Strategii Dłużnych +0,05% +0,48% +1,21% +0,34% +2,57% +2,87% +4,55% +8,88%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria