Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / uniwersalny (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced -0,76% -1,90% -0,30% +3,02% -0,68% -13,30% -16,24% -11,04%
Data aktualizacji: 2019-10-22, Źródło danych: Notoria