Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / uniwersalny (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced +0,71% +0,83% +2,04% +3,82% +10,84% +12,39% +12,67% +5,80%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria