Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / uniwersalny (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced -0,02% +0,84% +1,05% -3,60% -15,85% -18,70% -19,26% -13,41%
Data aktualizacji: 2019-04-19, Źródło danych: Notoria