Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / zrównoważony (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus -1,89% +0,39% -4,40% -6,19% -4,68% -7,22%    
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 -1,06% -0,52% -0,68% -1,95% -2,19% +6,43% +9,99% +1,34%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony -0,51% +1,12% -2,62% -2,39% +1,48% -2,54% -6,21% +1,24%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski +0,37% +0,94% -2,79% -2,12% +3,01% -2,37% -0,90% +15,22%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny -0,44% +1,87% -0,24% -0,59% -3,92% -2,85% +6,52% +4,22%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony -0,69% +0,35% -2,09% -0,34% +6,10% +0,12% -1,23% +12,64%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony -0,82% -1,20% -2,44% +1,54% +4,90% +6,43% +11,14% +36,42%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -0,76% +0,32% -2,49% -0,77% +1,96% -1,91% -5,82% +7,63%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu -1,04% +0,78% -5,46% -7,41% -4,72% -12,25% -16,99% +8,11%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -0,64% +0,56% -2,54% -1,84% +2,08% -4,04% -6,86% +8,04%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A -2,46% -1,92% +1,80% +3,28% +7,52% +19,64% +12,13% +3,98%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) -1,95% -1,95% +2,23% +4,53% +9,06% +20,19% +12,91% +5,76%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -0,32% +1,24% -2,99% -3,08% -0,26% -4,43% -6,39% +8,28%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony -0,23% +2,01% -2,04% -1,37% +1,59% -7,85% -12,68% -1,36%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony -1,02% -0,51% -2,99% -3,94% -1,52% -7,58% -11,76% -6,25%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony -0,30% +1,03% -3,19% -3,37% +1,30% -3,37% -5,62% +8,35%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Dynamiczna -0,58% +0,17% -3,03% -3,49% -0,31% -6,58%    
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,38% +0,85% +0,85% +0,73% -0,18% +1,67%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga -1,74% -2,85% -8,62% -10,10% -8,15% -12,34% -13,71% -1,04%
Data aktualizacji: 2019-10-22, Źródło danych: Notoria