Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / zrównoważony (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus +0,33% -2,43% -4,03%          
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 -1,06% -0,52% -0,68% -1,95% -2,19% +6,43% +9,99% +1,34%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -0,07% -2,91% -4,84% -8,90% -5,71% +2,35% +9,38% +0,23%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Strategia Dynamiczna -1,87% -2,77% -3,28%          
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony +0,02% -2,41% -3,11% -8,57% -7,13% -2,44% +5,00% -1,17%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski -0,39% -2,98% -4,06% -7,25% -1,50% +9,46% +17,68% +12,17%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny +0,43% -1,87% -2,59% -6,97% -4,52% +0,54% +8,69% -0,66%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony +1,79% +7,21% +10,00% +8,02% +19,34% +32,96% +49,50% +43,98%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +0,75% -1,95% -3,87% -9,71% -7,08% +1,16% +8,72% +3,16%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu +0,26% -3,94% -5,82% -11,80% -12,77% +5,35% +15,66% -6,71%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -0,01% -3,05% -5,35% -10,13% -6,86% +1,29% +8,45% -3,85%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A   +2,60% +10,27% +8,69% +2,81% -6,53% -3,04%  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) +0,45% +2,45% +9,82% +8,16% +2,70% -6,58% -3,83%  
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +0,26% -1,69% -3,58% -7,64% -4,06% +4,18% +10,84% +6,19%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony -1,06% -2,90% -3,61% -11,21% -11,00% -3,13% +10,93% +1,42%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony +0,50% -2,91% -5,21% -11,50% -11,11% -5,66% -1,48% -9,09%
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,38% +0,85% +0,85% +0,73% -0,18% +1,67%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga +1,19% -0,43% -2,21% -6,45% -1,63% +7,38% +14,67% +5,02%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Zrównoważony +0,59% -1,82% -2,20% -5,70% -2,68% +5,38% +13,33% +6,02%
Data aktualizacji: 2018-07-20, Źródło danych: Notoria