Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / zrównoważony (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus -2,08%              
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 +0,07% -2,35% -0,51% -2,54% -1,40% +11,00% +9,59% +1,43%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -1,62% -4,20% -1,10% -2,63% +1,22% +13,20% +13,32% +3,79%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony -1,93% -4,48% -1,48% -3,79% -2,89% +5,69% +8,86% +1,83%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski -1,13% -2,87% +0,19% +0,95% +7,01% +19,77% +23,86% +16,43%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny -1,53% -4,20% -1,58% -3,57% -2,35% +7,64% +10,40% +0,33%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony +1,14% +0,64% +4,94% +6,74% +15,52% +31,01% +43,71% +33,87%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -2,52% -5,62% -2,63% -4,21% -1,04% +11,16% +12,90% +8,27%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu -1,39% -3,83% -1,10% -5,89% -1,51% +25,50% +19,56% -2,62%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -2,08% -4,89% -2,02% -4,08% +0,66% +12,94% +12,66% +0,02%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A +2,94% -0,66% -4,82% -4,42% -12,93% -8,64%    
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) +2,58% -0,43% -4,83% -4,83% -13,79% -8,84%    
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -1,38% -4,27% -1,65% -1,98% +2,32% +13,58% +14,23% +9,87%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony -3,20% -6,25% -3,42% -5,86% -5,83% +9,34% +15,25% +5,94%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony -2,29% -5,33% -2,74% -5,33% -4,05% +1,91% +2,90% -4,05%
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,46% +1,44% +1,18% +0,70% -0,56%      
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga -1,88% -3,94% -1,46% -1,73% +2,64% +13,05% +18,25% +6,62%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Zrównoważony -1,61% -4,57% -1,49% -3,22% +0,36% +12,09% +13,96% +5,36%
Data aktualizacji: 2018-03-19, Źródło danych: Notoria