Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / zrównoważony (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus -0,92% -1,51% -1,10% +1,87% -0,56%      
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 -1,06% -0,52% -0,68% -1,95% -2,19% +6,43% +9,99% +1,34%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony +0,74% +2,31% +1,91% +3,92% -0,76% -4,40% -2,08% +6,35%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski +1,65% +3,00% +3,36% +5,10% -0,09% +0,88% +7,19% +21,55%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny -0,44% +1,87% -0,24% -0,59% -3,92% -2,85% +6,52% +4,22%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony +2,24% +5,59% +6,98% +1,00% +4,32% +8,46% +20,89% +46,57%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +0,42% +0,91% +0,29% +2,86% -1,41% -5,60% -1,48% +9,31%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu -0,33% -0,38% -0,75% +2,48% -4,62% -11,33% -6,01% +9,89%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +0,53% +1,45% +1,66% +4,03% -2,14% -5,69% -0,16% +9,25%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A +0,97% +0,48% +2,87% +4,85% +15,59% +8,46% +0,19%  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) +0,11% -0,33% +2,31% +4,84% +15,49% +7,81% -0,61%  
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +0,20% +0,47% +0,61% +2,99% -1,74% -3,65% +2,15% +12,29%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony -0,11% +0,34% +0,65% +2,82% -7,09% -11,92% -11,08% +2,34%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony +0,50% +1,50% +2,01% +2,53% -3,79% -8,56% -8,14% -2,87%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony +1,25% +2,17% +2,64% +4,79% -0,06% -2,87% +2,41% +12,70%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Dynamiczna +0,91% +1,99% +3,07% +3,21% -2,89%      
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,38% +0,85% +0,85% +0,73% -0,18% +1,67%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga -0,59% +1,24% +1,19% +2,32% -2,91% -4,41% +1,44% +13,81%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Zrównoważony +1,29% +3,04% +3,70% +6,16% +0,91% -1,98% +2,83% +14,24%
Data aktualizacji: 2019-04-19, Źródło danych: Notoria