Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Agio Kapitał Plus
Typ funduszu Krajowy - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Kapitał Plus +0,17% +0,46% +0,59% +0,59% +1,48% +2,16% +3,51% +5,72%
Prowizje pobierane przez fundusz: Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.