Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Oszczędnościowy
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Alior Oszczędnościowy
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna (Od 60%) aktywów inwestowanych jest w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery skarbowe oraz tytuły inwestycyjne gotówkowych i pieniężnych funduszy inwestycyjnych. (Do 40%) aktywów inwestowanych jest w depozyty bankowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Oszczędnościowy -0,05% -0,31% -0,33% -0,31% +0,37% +0,86% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Oszczędnościowy
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.