Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny
Inwestycje funduszu: Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny
Typ funduszu Krajowy - akcji / małych i średnich spółek (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 66%) w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, (do 34%) w instrumenty o charakterze dłużnym. Subfundusz inwestuje (od 50%) aktywów w akcje małych i średnich spółek, (spoza indeksu WIG30). Instrumenty dłużne, emitowane są przez przedsiębiorstwa, władze publiczne lub inne podmioty.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny +6,93% +9,22% +3,98% +15,91% +4,78% +11,66% +14,12% +1,11%
Prowizje pobierane przez fundusz: Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.