Beta ETF WIG20Lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Beta ETF WIG20Lev Portfelowy FIZ
Inwestycje funduszu: Beta ETF WIG20Lev Portfelowy FIZ
Typ funduszu Krajowy - prywatny / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Celem funduszu jest osiągniecie stopy zwrotu odzwierciedlającej procentowe zmiany wartości indeksu WIG20Lev.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Beta ETF WIG20Lev Portfelowy FIZ -1,43% +3,41% +12,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: Beta ETF WIG20Lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.